Leasuithe


A luaithe a bheidh dréacht-tuarascáil, tuairim nó togra curtha faoi bhráid an choiste, tugtar an deis do chomhaltaí leasuithe a chur isteach (lena n-áirítear leasuithe buiséadacha). Leagann an coiste síos spriocdháta faoina gcaithfidh gach leasú a bheith faighte. Déantar leasuithe beartaithe a phlé ansin agus vótáiltear orthu sa chruinniú coiste. Ionchorpraítear aon leasuithe glactha ansin isteach sa dréacht-téacs sular cinneadh críochnaitheach é. Léiríonn an leathanach seo na leasuithe uile arna moladh ag comhaltaí an choiste, sula gcuirtear iad chun vótála.
Bain leas an bhfeidhm chuardaigh chun teacht ar na leasuithe go léir atá ar fáil.

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  AMENDMENTS 1 - 50 - Draft opinion Guidelines for the 2021 Budget - Section III

25-02-2020 AFET_AM(2020)648365 PE648.365v01-00
AFET

Nikos ANDROULAKIS

  AMENDMENTS 1 - 214 - Draft report 2018 discharge: General budget of the EU - European Parliament

17-02-2020 CONT_AM(2020)646990 PE646.990v02-00
CONT

Maria GRAPINI

LEASUITHE 1 - 2 - Dréachtmholadh ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le comhaontú a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Bealarúise maidir le daoine a chónaíonn gan údarú a athligean isteach

12-02-2020 LIBE_AM(2020)647140 PE647.140v01-00
LIBE

Petar VITANOV

  AMENDMENTS 1 - 64 - Draft report 2018 discharge: General budget of the EU - European Economic and Social Committee

10-02-2020 CONT_AM(2020)645093 PE645.093v04-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  AMENDMENTS 1 - 21 - Draft report 2018 Discharge: EU Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)

05-02-2020 CONT_AM(2020)647036 PE647.036v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

  AMENDMENTS 1 - 448 - Draft motion for a resolution EU disability strategy post 2020

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646888 PE646.888v02-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Stelios KYMPOUROPOULOS, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL

  AMENDMENTS 17 - 75 - Draft report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 573/2014/EU on enhanced cooperation between Public Employment Services (PES)

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646959 PE646.959v02-00
EMPL

Manuel PIZARRO

  AMENDMENTS 1 - 29 - Draft report 2018 discharge: EU Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA)

03-02-2020 CONT_AM(2020)645047 PE645.047v01-00
CONT

Ryszard Antoni LEGUTKO

  AMENDMENTS 1 - 47 - Draft report Discharge 2018: General budget of the EU - European External Action Service

03-02-2020 CONT_AM(2020)645090 PE645.090v02-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  AMENDMENTS 1 - 74 - Draft report Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union agencies for the financial year 2018: performance, financial management and control

03-02-2020 CONT_AM(2020)646851 PE646.851v01-00
CONT

Ryszard CZARNECKI