Féilire na gcruinnithe

Sa roinn seo, is féidir leat cruinnithe atá le teacht agus a bhaineann le gníomhaíochtaí coiste a rochtain de réir chineál an chruinnithe. Tá féilire fadtéarmach ar fáil freisin.

Féach doiciméid na gcruinnithe le tuilleadh faisnéise.

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

18-11-2019

14:30

an Bhruiséal : JAN - 6Q2

+ Gnáthchruinniú

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

18-11-2019

15:00

an Bhruiséal : JAN - 2Q2

+ Gnáthchruinniú

An Coiste um Rialú Buiséadach

18-11-2019

15:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q1

+ Gnáthchruinniú

18-11-2019

18:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q1

+ Gnáthchruinniú

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

18-11-2019

15:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q2

+ Gnáthchruinniú

An Coiste um Cearta na mBan agus Comhionannas Inscne

18-11-2019

15:00

an Bhruiséal : ASP - A3G-3

+ Gnáthchruinniú

An Coiste um Rialú Buiséadach

19-11-2019

11:30

Lucsamburg : SCH - L6A100

+ Cruinniú urghnách

+ FAISNÉISIÚ ULLMHÚCHÁIN DON CHRUINNIÚ BLIANTÚIL LE ECA

An Fochoiste um Chearta an Duine

20-11-2019

14:30

an Bhruiséal : PHS - PHSHEM

+ Cruinniú urghnách

+ COMHDHÁIL ARDLEIBHÉIL MAIDIR LE COMÓRADH 30 BLIAIN AN CHOINBHINSIÚIN UM CHEARTA AN LINBH

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

21-11-2019

09:00

an Bhruiséal : JAN - 2Q2

+ Gnáthchruinniú

21-11-2019

14:00

an Bhruiséal : JAN - 2Q2

+ Gnáthchruinniú

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

25-11-2019

19:00

Strasbourg : LOW - S1.5

+ Cruinniú urghnách

+ Vote - Consent on the agreement on the tariff rate quota for US imports of high-quality beef

An Coiste um Fhorbairt

02-12-2019

15:00

an Bhruiséal : PHS - P4B001

+ Gnáthchruinniú