Féilire na gcruinnithe

Sa roinn seo, is féidir leat cruinnithe atá le teacht agus a bhaineann le gníomhaíochtaí coiste a rochtain de réir chineál an chruinnithe. Tá féilire fadtéarmach ar fáil freisin.

Féach doiciméid na gcruinnithe le tuilleadh faisnéise.

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

20-01-2020

15:00

an Bhruiséal : PHS - P1A002

+ Gnáthchruinniú

21-01-2020

09:00

an Bhruiséal : PHS - P1A002

+ Gnáthchruinniú

21-01-2020

15:00

an Bhruiséal : PHS - P1A002

+ Gnáthchruinniú

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

20-01-2020

15:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q2

+ Gnáthchruinniú

21-01-2020

09:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q2

+ Gnáthchruinniú

21-01-2020

14:30

an Bhruiséal : JAN - 4Q2

+ Gnáthchruinniú

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

20-01-2020

15:00

an Bhruiséal : JAN - 6Q2

+ Gnáthchruinniú

21-01-2020

09:00

an Bhruiséal : JAN - 6Q2

+ Gnáthchruinniú

21-01-2020

14:30

an Bhruiséal : JAN - 6Q2

+ Gnáthchruinniú

21-01-2020

17:00

an Bhruiséal : JAN - 6Q2

+ Comhordaitheoirí.

+ CRUINNIÚ DE NA COMHORDAITHEOIRÍ

An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach

20-01-2020

15:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q1

+ Gnáthchruinniú

21-01-2020

09:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q1

+ Gnáthchruinniú

21-01-2020

15:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q1

+ Gnáthchruinniú

An Coiste um Iascach

20-01-2020

15:00

an Bhruiséal : PHS - P5B001

+ Gnáthchruinniú

21-01-2020

09:00

an Bhruiséal : PHS - P5B001

+ Gnáthchruinniú

21-01-2020

14:30

an Bhruiséal : PHS - P5B001

+ Gnáthchruinniú

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

20-01-2020

15:00

an Bhruiséal : PHS - P3C050

+ Gnáthchruinniú

21-01-2020

09:00

an Bhruiséal : PHS - P3C050

+ Gnáthchruinniú

21-01-2020

15:00

an Bhruiséal : PHS - P3C050

+ Gnáthchruinniú

An Coiste um Achainíocha

20-01-2020

15:00

an Bhruiséal : ASP - A3G-3

+ Gnáthchruinniú

21-01-2020

09:00

an Bhruiséal : ASP - A3G-3

+ Gnáthchruinniú

21-01-2020

14:30

an Bhruiséal : ASP - A3G-3

+ Gnáthchruinniú

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

20-01-2020

16:00

an Bhruiséal : JAN - 2Q2

+ Gnáthchruinniú

21-01-2020

09:00

an Bhruiséal : JAN - 2Q2

+ Gnáthchruinniú

21-01-2020

14:30

an Bhruiséal : JAN - 2Q2

+ Gnáthchruinniú

An Coiste um Rialú Buiséadach

21-01-2020

09:00

an Bhruiséal : ASP - A3E-2

+ Gnáthchruinniú

21-01-2020

14:30

an Bhruiséal : ASP - A3E-2

+ Gnáthchruinniú

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

21-01-2020

09:00

an Bhruiséal : ASP - A1G-1

+ Scáthrapóirtéirí

+ TUAIRIM KATEŘINA KONEČNÁ I NDÁIL LEIS AN 'RIALACHÁN MAIDIR LE CEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ PAISINÉIRÍ IARNRÓID (ATHMHÚNLÚ)'