Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Protection of the European Union's finacial interests - combating fraud - annual report 2018

2019/2128(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
CONT

Joachim KUHS [ID]

Coiste freagrach

Control of the financial activities of the European Investment Bank - annual report 2018

2019/2127(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
CONT

Bas EICKHOUT [Verts/ALE]

Coiste freagrach

2018 discharge: General budget of the EU - European Commission

2019/2055(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
CONT

Monika HOHLMEIER [PPE]

Coiste freagrach

2018 discharge: General budget of the EU - European Parliament

2019/2056(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
CONT

Maria GRAPINI [S&D]

Coiste freagrach

2018 discharge: General budget of the EU - Council and European Council

2019/2057(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

Coiste freagrach

2018 discharge: General budget of the EU - Court of Justice

2019/2058(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

Coiste freagrach

2018 discharge: General budget of the EU - European Court of Auditors

2019/2059(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

Coiste freagrach

2018 discharge: General budget of the EU - European Economic and Social Committee

2019/2060(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

Coiste freagrach

2018 discharge: General budget of the EU - European Committee of the Regions

2019/2061(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

Coiste freagrach

2018 discharge: General budget of the EU - European Ombudsman

2019/2062(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

Coiste freagrach