Please fill this field

Doiciméid is déanaí

D’fhéadfadh sé nach mbeadh cuid de na doiciméid seo ar fáil i do theanga, mar sin déanfar leagan eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeántar iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 1 - 20 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

08-09-2020 CULT_AM(2020)655906 PE655.906v01-00 CULT
Romeo FRANZ

AMENDMENTS 1 - 85 - Draft motion for a resolution The future of European education in the context of Covid-19 EN

08-09-2020 CULT_AM(2020)655983 PE655.983v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

TUAIRIM moltaí don Choimisiún maidir le creat na ngnéithe eiticiúla den intleacht shaorga, róbataic agus teicneolaíochtaí gaolmhara

03-09-2020 CULT_AD(2020)648348 PE648.348v02-00 CULT
Łukasz KOHUT

TUAIRIM ar chearta maoine intleachtúla d’fhorbairt teicneolaíochtaí na hintleachta saorga

03-09-2020 CULT_AD(2020)648351 PE648.351v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

SEASAMH I bhFOIRM LEASUITHE ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár InvestEU

03-09-2020 CULT_AD(2020)655942 PE655.942v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

AMENDMENTS 1 - 44 - Draft opinion A new strategy for European SMEs EN

03-09-2020 CULT_AM(2020)655981 PE655.981v01-00 CULT
Victor NEGRESCU

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 6 Iúil 2020

02-09-2020 CULT_PV(2020)07-06-1 PE655.907v01-00 CULT

WORKING DOCUMENT on Shaping digital education policy EN

01-09-2020 CULT_DT(2020)655945 PE655.945v01-00 CULT
Victor NEGRESCU

DRAFT POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme EN

26-08-2020 CULT_PA(2020)655942 PE655.942v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le ceannaireacht Eorpach a áirithiú sa ré dhigiteach agus cur chuige AE i leith na hintleachta saorga a áirithiú

10-08-2020 CULT_PA(2020)655892 PE655.892v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

DRÉACHT-TUARASCÁIL maidir leis an intleacht shaorga san oideachas, sa chultúr agus san earnáil chlosamhairc

30-07-2020 CULT_PR(2020)655862 PE655.862v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 22 Meitheamh 2020

29-07-2020 CULT_PV(2020)06-22-1 PE654.060v01-00 CULT

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021 – all sections EN

24-07-2020 CULT_PA(2020)655780 PE655.780v01-00 CULT
Romeo FRANZ

TUAIRIM le moltaí don Choimisiún maidir leis an nGníomh um Sheirbhísí Digiteacha: Feabhas a chur ar fheidhmiú an Mhargaidh Aonair

22-07-2020 CULT_AD(2020)648287 PE648.287v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

TUAIRIM maidir leis an nGníomh um Sheirbhísí Digiteacha agus ar shaincheisteanna na gceart bunúsach

20-07-2020 CULT_AD(2020)648588 PE648.588v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

TUAIRIM le moltaí don Choimisiún maidir le Gníomh na Seirbhísí Digiteacha: rialacha sa dlí tráchtála agus sibhialta a oiriúnú d’eintitis tráchtála a bhíonn ag feidhmiú ar líne

20-07-2020 CULT_AD(2020)648593 PE648.593v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

TUAIRIM ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Bliain Eorpach an Iarnróid (2021)

17-07-2020 CULT_AD(2020)650707 PE650.707v02-00 CULT
Dace MELBĀRDE

TUAIRIM maidir leis an bPlean Infheistíochta Eorpach inbhuanaithe - Conas is féidir an Comhaontú Glas a mhaoiniú

16-07-2020 CULT_AD(2020)650553 PE650.553v02-00 CULT
Romeo FRANZ

DRAFT AGENDA - Monday, 13 July 2020 EN

13-07-2020 CULT_OJ(2020)07-13_1 PE654.055v02-00 CULT

DRAFT AGENDA - Monday, 6 July 2020 EN

25-06-2020 CULT_OJ(2020)07-06_1 PE653.969v01-00 CULT

TUAIRIM maidir leis an tuarascáil ar chur chun feidhme na Straitéisí Náisiúnta maidir le Lánpháirtiú na Romach: Dearcthaí diúltacha i leith daoine de chúlra Romach san Eoraip a chomhrac

23-06-2020 CULT_AD(2020)648518 PE648.518v02-00 CULT
Peter POLLÁK

DRÉACHT-TUAIRIM ar straitéis nua do FBManna Eorpacha

18-06-2020 CULT_PA(2020)653852 PE653.852v01-00 CULT
Victor NEGRESCU

AMENDMENTS 26 - 104 - Draft opinion European Year of Rail (2021) EN

16-06-2020 CULT_AM(2020)653797 PE653.797v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

DRAFT AGENDA - Monday, 22 June 2020 EN

12-06-2020 CULT_OJ(2020)06-22_1 PE653.779v01-00 CULT

TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (athmhúnlú)

09-06-2020 CULT_AD(2020)644884 PE644.884v02-00 CULT
Christian EHLER

TUAIRIM ar an togra le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gClár Oibre Straitéiseach um Nuálaíocht den Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) 2021-2027: Borradh a chur faoi Thallann Nuálaíochta agus faoi Chumas Nuálaíochta na hEorpa

09-06-2020 CULT_AD(2020)644924 PE644.924v02-00 CULT
Vlad-Marius BOTOŞ

AMENDMENTS 1 - 56 - Draft opinion A strong social Europe for Just Transition - Communication from the Commission EN

05-06-2020 CULT_AM(2020)652647 PE652.647v01-00 CULT
Marcos ROS SEMPERE

AMENDMENTS 1 - 13 - Draft opinion A new EU-Africa Strategy - a partnership for sustainable and inclusive development EN

02-06-2020 CULT_AM(2020)652553 PE652.553v01-00 CULT
Gilbert COLLARD

MIONTUAIRISCÍ - Dé Máirt, 2 Meitheamh 2020

02-06-2020 CULT_PV(2020)06-02-1 PE653.793v01-00 CULT

DRÉACHT-TUAIRIM ar straitéis Eorpach le haghaidh sonraí

29-05-2020 CULT_PA(2020)652540 PE652.540v01-00 CULT
Radka MAXOVÁ

DRAFT AGENDA - Tuesday, 2 June 2020 EN

28-05-2020 CULT_OJ(2020)06-02_1 PE652.534v01-00 CULT

MIONTUAIRISCÍ - Déardaoin, 28 Bealtaine 2020

28-05-2020 CULT_PV(2020)05-28-1 PE652.648v01-00 CULT

AMENDMENTS 1 - 56 - Draft opinion Sustainable Europe Investment Plan - How to finance the Green Deal EN

27-05-2020 CULT_AM(2020)652450 PE652.450v01-00 CULT
Romeo FRANZ

DRÉACHT-TUAIRIM ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Bliain Eorpach an Iarnróid (2021)

25-05-2020 CULT_PA(2020)650707 PE650.707v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

DRAFT AGENDA - Thursday, 28 May 2020 EN

19-05-2020 CULT_OJ(2020)05-28_1 PE652.372v01-00 CULT

Tuairim ar na moltaí maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann

12-05-2020 CULT_AL(2020)650453 PE650.453v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le hEoraip shóisialta láidir don Aistriú Cóir

11-05-2020 CULT_PA(2020)650720 PE650.720v01-00 CULT
Marcos ROS SEMPERE

AMENDMENTS 1 - 163 - Draft report Effective measures to ‘green’ Erasmus+, Creative Europe and the European Solidarity Corps EN

07-05-2020 CULT_AM(2020)650688 PE650.688v01-00 CULT
Laurence FARRENG

AMENDMENTS 1 - 49 - Draft opinion Quality traineeships in the EU EN

06-05-2020 CULT_AM(2020)650482 PE650.482v01-00 CULT
Niyazi KIZILYÜREK

AMENDMENTS 1 - 77 - Draft opinion Strengthening Media Freedom: the Protection of Journalists in Europe, Hate Speech, Disinformation and the Role of Platforms EN

06-05-2020 CULT_AM(2020)650615 PE650.615v01-00 CULT
Diana RIBA I GINER

AMENDMENTS 1 - 40 - Draft opinion Report on the implementation of National Roma Integration Strategies: Combating negative attitudes towards people with Romani background in Europe EN

04-05-2020 CULT_AM(2020)650484 PE650.484v01-00 CULT
Peter POLLÁK

AMENDMENTS 1 - 79 - Draft opinion Establishing an EU Strategy for Sustainable Tourism EN

04-05-2020 CULT_AM(2020)650485 PE650.485v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 4 Bealtaine 2020

04-05-2020 CULT_PV(2020)05-04-1 PE650.686v01-00 CULT

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le straitéis nua idir AE agus an Afraic – comhpháirtíocht d’fhorbairt inbhuanaithe agus chuimsitheach

27-04-2020 CULT_PA(2020)650355 PE650.355v01-00 CULT
Gilbert COLLARD

AMENDMENTS 1 - 155 - Draft report Achieving an effective policy legacy for the European Year of Cultural Heritage EN

27-04-2020 CULT_AM(2020)650487 PE650.487v02-00 CULT
Dace MELBĀRDE

AMENDMENTS 1 - 37 - Draft opinion Digital Services Act: adapting commercial and civil law rules for commercial entities operating online EN

27-04-2020 CULT_AM(2020)650540 PE650.540v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

AMENDMENTS 1 - 51 - Draft opinion Digital Services Act and fundamental rights issues posed EN

27-04-2020 CULT_AM(2020)650541 PE650.541v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

DRAFT AGENDA - Monday, 4 May 2020 EN

27-04-2020 CULT_OJ(2020)05-04_1 PE650.547v01-00 CULT

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an bPlean Infheistíochta Eorpach inbhuanaithe - Conas is féidir an Comhaontú Glas a mhaoiniú

27-04-2020 CULT_PA(2020)650553 PE650.553v01-00 CULT
Romeo FRANZ

AMENDMENTS 1 - 12 - Draft opinion The EU Strategy for Gender Equality EN

14-04-2020 CULT_AM(2020)648520 PE648.520v01-00 CULT
Christine ANDERSON

AMENDMENTS 1 - 84 - Draft opinion Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market EN

14-04-2020 CULT_AM(2020)650393 PE650.393v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

AMENDMENTS 1 - 14 - Draft opinion Promoting gender equality in science, technology, engineering, and math (STEM) education and careers EN

14-04-2020 CULT_AM(2020)650403 PE650.403v01-00 CULT
Christine ANDERSON

AMENDMENTS 1 - 88 - Draft opinion Framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies EN

14-04-2020 CULT_AM(2020)650405 PE650.405v01-00 CULT
Łukasz KOHUT

AMENDMENTS 1 - 70 - Draft opinion Intellectual property rights for the development of artificial intelligence technologies EN

07-04-2020 CULT_AM(2020)650379 PE650.379v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

DRÉACHT-TUARASCÁIL maidir le bearta éifeachtacha chun cláir Erasmus + agus Eoraip na Cruthaitheachta chomh maith leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach a dhéanamh níos glaise

30-03-2020 CULT_PR(2020)648431 PE648.431v01-00 CULT
Laurence FARRENG

Opinion on the Guidelines for the 2021 Budget, Section III EN

30-03-2020 CULT_AL(2020)648642 PE648.642v01-00 CULT
Romeo FRANZ

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le Saoirse na Meán a Neartú: Cosaint Iriseoirí san Eoraip, an Fhuathchaint, an Bhréagaisnéis agus ról na nArdán

27-03-2020 CULT_PA(2020)648611 PE648.611v01-00 CULT
Diana RIBA I GINER

DRÉACHT-TUAIRIM le moltaí don Choimisiún maidir le tréimhsí oiliúna ardchaighdeáin in AE

25-03-2020 CULT_PA(2020)648619 PE648.619v01-00 CULT
Niyazi KIZILYÜREK

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an tuarascáil ar chur chun feidhme na Straitéisí Náisiúnta maidir le Lánpháirtiú na Romach: Dearcthaí diúltacha i leith daoine de chúlra Romach san Eoraip a chomhrac;

24-03-2020 CULT_PA(2020)648518 PE648.518v01-00 CULT
Peter POLLÁK

DRÉACHT-TUAIRIM ar Ghníomh na Seirbhísí Digiteacha agus ar shaincheisteanna na gceart bunúsach

23-03-2020 CULT_PA(2020)648588 PE648.588v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

DRÉACHT-TUAIRIM ar Straitéis AE maidir le Turasóireacht Inbhuanaithe a bhunú

23-03-2020 CULT_PA(2020)648598 PE648.598v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

DRÉACHT-TUAIRIM le moltaí don Choimisiún maidir le Gníomh na Seirbhísí Digiteacha: rialacha sa dlí tráchtála agus sibhialta a oiriúnú d’eintitis tráchtála a bhíonn ag feidhmiú ar líne

20-03-2020 CULT_PA(2020)648593 PE648.593v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

DRAFT AGENDA - Tuesday, 17 March 2020 EN

09-03-2020 CULT_OJ(2020)03-17_1 PE648.493v01-00 CULT

MIONTUAIRISCÍ - Dé Céadaoin, 19 Feabhra 2020

26-02-2020 CULT_PV(2020)02-19-1 PE648.378v01-00 CULT

DRÉACHT-TUARASCÁIL maidir le leagáid bheartais éifeachtach a ghnóthú do Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha

25-02-2020 CULT_PR(2020)646985 PE646.985v01-00 CULT
Dace MELBĀRDE

AMENDMENTS 1 - 29 - Draft opinion Guidelines for the 2021 Budget - Section III EN

24-02-2020 CULT_AM(2020)648367 PE648.367v01-00 CULT
Romeo FRANZ

DRÉACHT-TUAIRIM ar stráitéis AE maidir le comhionannas inscne

21-02-2020 CULT_PA(2020)648267 PE648.267v01-00 CULT
Christine ANDERSON

DRÉACHT-TUAIRIM ar chreata rialála maidir le gnéithe eiticiúla den intleacht shaorga, róbataic agus teicneolaíochtaí gaolmhara

21-02-2020 CULT_PA(2020)648348 PE648.348v01-00 CULT
Łukasz KOHUT

DRÉACHT-TUAIRIM ar Ghníomh na Seirbhísí Digiteacha: Feabhas a chur ar Fheidhmiú an Margaidh Inmheánaigh

20-02-2020 CULT_PA(2020)648287 PE648.287v01-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le comhionannas idir mná agus fir a chur chun cinn san oideachas agus i ngairmeacha i réimse na heolaíochta, na teicneolaíochta, na hinnealtóireachta agus na matamaitice (ETIM)

20-02-2020 CULT_PA(2020)648341 PE648.341v01-00 CULT
Christine ANDERSON

DRÉACHT-TUAIRIM ar chearta maoine intleachtúla d’fhorbairt teicneolaíochtaí na hintleachta saorga

20-02-2020 CULT_PA(2020)648351 PE648.351v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

TUAIRIM maidir leis an Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: Fostaíocht agus Gnéithe Sóisialta i Suirbhé Bliantúil Fáis Inbhuanaithe 2020

19-02-2020 CULT_AD(2020)646848 PE646.848v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

MIONTUAIRISCÍ - Dé Máirt, 21 Eanáir 2020

18-02-2020 CULT_PV(2020)01-21-1 PE647.059v01-00 CULT

DRAFT AGENDA - Wednesday, 19 February 2020 EN

07-02-2020 CULT_OJ(2020)02-19_1 PE647.055v01-00 CULT

AMENDMENTS 1 - 54 - Draft opinion European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020 EN

30-01-2020 CULT_AM(2020)646882 PE646.882v01-00 CULT
Sabine VERHEYEN

DRAFT OPINION on Guidelines for the 2021 budget - Section III EN

30-01-2020 CULT_PA(2020)646979 PE646.979v01-00 CULT
Romeo FRANZ

AMENDMENTS 32 - 99 - Draft opinion European Institute of Innovation and Technology (recast) EN

28-01-2020 CULT_AM(2020)646929 PE646.929v01-00 CULT
Christian EHLER