Please fill this field

Vótaí

Tá vótaí ar ghlaoch rolla éigeantach d'aon vóta aonair agus/nó críochnaitheach ar thuarascálacha reachtacha agus neamhreachtacha araon a chuirtear chun vóta i gcoiste. Sa bhreis air sin, má chinneann an Cathaoirleach dul ar aghaidh le vótáil leictreonach nó arna iarraidh sin ó chomhaltaí nó grúpa polaitiúil nó grúpaí polaitiúla a shroicheann an tairseach ard ar a laghad sa choiste, féadfar vótaí a ghlacadh le glaoch rolla.

Ar an leathanach seo gheobhaidh tú torthaí na vótála le glaoch rolla, a léireoidh an chaoi ar vótáil gach Feisire.

Roll call votes 22 September 2020

Roll call votes 1 September 2020

Roll call votes 13 July 2020

Roll call votes 22 June 2020

Roll call votes 2 June 2020

Roll call votes 19 February 2020

Roll call votes 21 January 2020

Roll call votes 1 October 2019

Roll call votes 22 July 2019

Roll call votes 11 March 2019

Load more