Dréacht-tuarascálacha


Féadfar iarraidh ar choistí tuarascáil a dhréachtú maidir le saincheisteanna reachtaíochta nó neamhreachtaíochta. De ghnáth, iarrfar ar an gcoiste tuarascáil a dhréachtú ar shaincheist áirithe, nuair a bhaineann sé le réimse beartais ina bhfuil sé inniúil. In imthosca áirithe, áfach féadfaidh coiste tuarascáil a dhéanamh ar a thionscnamh féin. I gcás gach tuarascála roghnaítear rapóirtéir, atá freagrach as dréachtú na tuarascála, as measc chomhaltaí an choiste. A luaithe a scríobhfar dréacht-thuarascáil tíolactar é agus pléitear é i gcruinnithe coiste, agus féadfaidh comhaltaí leasuithe a mholadh más mian leo. Léiríonn an leathanach seo téacsanna na dréachtuarascála roimh leasuithe.
Téigh i gcomhairle leis an bhfeidhm cuardaigh do na dréacht-tuarascálacha go léir atá ar fáil.

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  PROYECTO DE RECOMENDACIÓN sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo de aplicación del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y la República de Senegal

28-01-2020 PECH_PR(2020)646918 PE646.918v01-00
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra maidir le Leas-Chathaoirleach an Bhoird Réitigh Aonair a cheapadh

20-01-2020 ECON_PR(2020)646854 PE646.854v01-00
ECON

Irene TINAGLI

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra maidir le comhalta den Bhord Réitigh Aonair a cheapadh

20-01-2020 ECON_PR(2020)646855 PE646.855v01-00
ECON

Irene TINAGLI

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra maidir le comhalta den Bhord Réitigh Aonair a cheapadh

20-01-2020 ECON_PR(2020)646856 PE646.856v01-00
ECON

Irene TINAGLI

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh cheapachán Stiúrthóir Feidhmiúcháin an Údaráis Baincéireachta Eorpaigh

17-01-2020 ECON_PR(2020)646834 PE646.834v02-00
ECON

Irene TINAGLI

  DRAFT REPORT on the European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020

15-01-2020 EMPL_PR(2020)646831 PE646.831v01-00
EMPL

Klára DOBREV

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 28-01-2020

DRÉACHTMHOLADH ar an Dréacht-Chinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

14-01-2020 AFCO_PR(2020)645036 PE645.036v02-00
AFCO

Guy VERHOFSTADT

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 20-01-2020

  DRAFT REPORT on a European Parliament recommendation to the Council and the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy concerning the preparation of the 2020 Non-Proliferation of Nuclear Weapons Treaty (NPT) review process, nuclear arms control and nuclear disarmament options

13-01-2020 AFET_PR(2019)645058 PE645.058v02-00
AFET

Sven MIKSER

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 28-01-2020

DRÉACHTMHOLADH ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le comhaontú a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Bealarúise i leith daoine a chónaíonn gan údarú a athligean isteach

13-01-2020 LIBE_PR(2020)646765 PE646.765v01-00
LIBE

Petar VITANOV

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Swiss Confederation in the context of negotiations under Article XXVIII of the GATT 1994 on the modification of Switzerland's WTO concessions with regard to seasoned meat

10-01-2020 INTA_PR(2020)646756 PE646.756v01-00
INTA

Jörgen WARBORN

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 25-02-2020