Please fill this field

Doiciméid is déanaí

D’fhéadfadh sé nach mbeadh cuid de na doiciméid seo ar fáil i do theanga, mar sin déanfar leagan eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeántar iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 1 - 572 - Draft report on the Sustainable Europe Investment Plan – How to finance the Green Deal EN

30-06-2020 CJ16_AM(2020)652496 PE652.496v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Paul TANG

Excluding highly pollutive assets from the ECB’s Corporate Sector Purchase Programme EN

30-06-2020 ECON_QZ(2020)654010 PE654.010v01-00 ECON
Eleonora EVI Rosa D'AMATO Piernicola PEDICINI Ignazio CORRAO

Sentenza della Corte costituzionale federale tedesca sul PSPP IT

30-06-2020 ECON_QZ(2020)654011 PE654.011v01-00 ECON
Marco ZANNI Antonio Maria RINALDI Valentino GRANT Francesca DONATO

The ECB’s asset purchases of corporate bonds EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653829 PE653.829v01-00 ECON
Paul TANG

The ECB Contingency plans to carry out the PSPP without the Bundesbank EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653950 PE653.950v01-00 ECON
Fabio Massimo CASTALDO Dino GIARRUSSO

Implication des gouverneurs centraux dans le pilotage des programmes de rachat d’actifs FR

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653971 PE653.971v01-00 ECON
Manon AUBRY

Politique de lutte contre les conflits d’intérêts à la BCE FR

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653972 PE653.972v01-00 ECON
Manon AUBRY

Potentiels conflits d'intérêts concernant la directrice générale adjointe pour la politique monétaire FR

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653973 PE653.973v01-00 ECON
Manon AUBRY

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund EN

26-06-2020 ECON_AD(2020)650729 PE650.729v03-00 ECON
Henrike HAHN

DRAFT REPORT on the proposal for the appointment of the Executive Director of the European Banking Authority EN

25-06-2020 ECON_PR(2020)648505 PE648.505v01-00 ECON
Irene TINAGLI

DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

25-06-2020 ECON_PA(2020)653964 PE653.964v01-00 ECON
Margarida MARQUES

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 15 Meitheamh 2020

19-06-2020 ECON_PV(2020)06-15-1 PE653.838v02-00 ECON

DRÉACHT-TUARASCÁIL maidir le hAontas na Margaí Caipitil a fhorbairt tuilleadh: feabhas a chur ar an rochtain ar mhaoiniú an mhargaidh caipitil, go háirithe ag FBManna, agus rannpháirtíocht infheisteoirí miondíola a éascú tuilleadh

17-06-2020 ECON_PR(2020)648524 PE648.524v01-00 ECON
Isabel BENJUMEA BENJUMEA

Supplementary question about the distribution of dividends by Bankia on March 27, 2020 EN

16-06-2020 ECON_QZ(2020)653784 PE653.784v01-00 ECON
Clara PONSATÍ OBIOLS

DRÉACHT-TUARASCÁIL maidir le beartais eacnamaíocha an limistéir euro 2020

15-06-2020 ECON_PR(2020)652447 PE652.447v01-00 ECON
Joachim SCHUSTER

DRAFT AGENDA - Monday, 15 June 2020 EN

10-06-2020 ECON_OJ(2020)06-15_1 PE653.759v01-00 ECON

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena leasaítear Treoir (AE) 2017/2445 agus Treoir (AE) 2019/1995 a mhéid a bhaineann leis na dátaí trasuí agus na dátaí cur i bhfeidhm de bharr ghéarchéim COVID-19

09-06-2020 ECON_PR(2020)652577 PE652.577v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/2454 a mhéid a bhaineann leis na dátaí cur i bhfeidhm de bharr ghéarchéim COVID-19

09-06-2020 ECON_PR(2020)652578 PE652.578v01-00 ECON
Luděk NIEDERMAYER

MINUTES - Monday, 8 June 2020 - Tuesday, 9 June 2020 EN

08-06-2020 ECON_PV(2020)06-08-1 PE653.893v01-00 ECON

DRÉACHT-TUARASCÁIL le moltaí don Choimisiún maidir le hAirgeadas Digiteach: rioscaí atá ag teacht chun cinn ó thaobh criptea-shócmhainní de – dúshláin rialála agus mhaoirseachta i réimse na seirbhísí airgeadais, na n-institiúidí agus na margaí

04-06-2020 ECON_PR(2020)650539 PE650.539v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

DRÉACHT-TUARASCÁIL maidir leis an bPlean Infheistíochta Eorpach Inbhuanaithe - Conas is féidir an Comhaontú Glas a mhaoiniú

03-06-2020 CJ16_PR(2020)650587 PE650.587v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Paul TANG

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 27 Aibreán 2020

02-06-2020 ECON_PV(2020)04-27-1 PE650.584v01-00 ECON

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

02-06-2020 ECON_QZ(2020)652427 PE652.427v01-00 ECON
Marco ZANNI

Perguntas escritas ao BCE e ao CUR em 2020 EN

02-06-2020 ECON_QZ(2020)652431 PE652.431v01-00 ECON
Nuno MELO

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 25 Bealtaine 2020

02-06-2020 ECON_PV(2020)05-25-1 PE652.461v01-00 ECON

MIONTUAIRISCÍ - Déardaoin, 7 Bealtaine 2020

02-06-2020 ECON_PV(2020)05-07-1 PE652.498v01-00 ECON

ECB’s deliberations and assessments on the macroeconomic impact of the Public Sector Purchasing Programme (PSPP) EN

02-06-2020 ECON_QZ(2020)652505 PE652.505v01-00 ECON
Sven SIMON

Domestic investor base of a Euro area sovereign bonds EN

02-06-2020 ECON_QZ(2020)652509 PE652.509v01-00 ECON
Luis GARICANO

AMENDMENTS 59 - 183 - Draft opinion Establishing the Just Transition Fund EN

02-06-2020 ECON_AM(2020)652545 PE652.545v01-00 ECON
Henrike HAHN

AMENDMENTS 184 - 464 - Draft opinion Establishing the Just Transition Fund EN

02-06-2020 ECON_AM(2020)652564 PE652.564v01-00 ECON
Henrike HAHN

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 18 Bealtaine 2020 - Dé Céadaoin, 20 Bealtaine 2020

29-05-2020 ECON_PV(2020)05-18-1 PE652.429v01-00 ECON

DRAFT AGENDA - Wednesday, 27 May 2020 EN

27-05-2020 EMPL_OJ(2020)05-27_1 PE652.392v01-00 ECON EMPL

AMENDMENTS 20 - 115 - Draft report proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 575/2013 and (EU) 2019/876 as regards adjustments in response to the COVID-19 pandemic EN

27-05-2020 ECON_AM(2020)652494 PE652.494v01-00 ECON
Jonás FERNÁNDEZ

TUAIRIM ar na moltaí maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann

25-05-2020 ECON_AD(2020)648489 PE648.489v02-00 ECON
Pedro SILVA PEREIRA

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

25-05-2020 ECON_QZ(2020)650689 PE650.689v01-00 ECON
Marco ZANNI

Preguntas escritas al BCE y a la JUR en 2020 EN

25-05-2020 ECON_QZ(2020)650690 PE650.690v01-00 ECON
Ernest URTASUN

ECB and the promotion of the Charter of Fundamental Rights EN

25-05-2020 ECON_QZ(2020)652426 PE652.426v01-00 ECON
Clare DALY

DRAFT AGENDA - Tuesday, 26 May 2020 EN

22-05-2020 CJ16_OJ(2020)05-26_1 PE652.415v01-00 BUDG ECON

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialacháin ((AE) Uimh. 575/2013 agus (AE) 2019/876 maidir le hoiriúnuithe mar fhreagairt ar phaindéim COVID-19

20-05-2020 ECON_PR(2020)652396 PE652.396v01-00 ECON
Jonás FERNÁNDEZ

AMENDMENTS 24 - 180 - Draft report Governance framework for the budgetary instrument for convergence and competitiveness for the euro area EN

19-05-2020 ECON_AM(2020)652297 PE652.297v01-00 ECON
Dragoș PÎSLARU

DRAFT AGENDA - Thursday, 28 May 2020 EN

19-05-2020 CJ36_OJ(2020)05-28_1 PE652.400v01-00 ECON ENVI

DRAFT AGENDA - Monday, 25 May 2020 EN

18-05-2020 ECON_OJ(2020)05-25_1 PE652.312v01-00 ECON

DRÉACHTMHOLADH DON DARA LÉAMH ar an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh d’fhonn rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le creat a bhunú chun an infheistíocht inbhuanaithe a éascú, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/2088, a ghlacadh

18-05-2020 CJ36_PR(2020)652329 PE652.329v01-00 ECON ENVI
Bas EICKHOUT Sirpa PIETIKÄINEN

DRÉACHT-TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir

14-05-2020 ECON_PA(2020)650729 PE650.729v02-00 ECON
Henrike HAHN

MIONTUAIRISCÍ - Dé Máirt, 21 Aibreán 2020

08-05-2020 ECON_PV(2020)04-21-1 PE650.573v01-00 ECON

MIONTUAIRISCÍ - Dé Máirt, 5 Bealtaine 2020

08-05-2020 ECON_PV(2020)05-05-1 PE650.676v01-00 ECON

Purchase of sovereign bonds in the context of the covid-19 crisis EN

05-05-2020 ECON_QZ(2020)650620 PE650.620v01-00 ECON
Jonás FERNÁNDEZ Domènec RUIZ DEVESA

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

05-05-2020 ECON_QZ(2020)650621 PE650.621v01-00 ECON
Piernicola PEDICINI

DRAFT AGENDA - Tuesday, 5 May 2020 EN

30-04-2020 ECON_OJ(2020)05-05_1 PE650.622v01-00 ECON

DRAFT AGENDA - Thursday, 7 May 2020 EN

30-04-2020 ECON_OJ(2020)05-07_1 PE650.623v01-00 ECON

AMENDMENTS 1 - 87 - Draft opinion Recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

23-04-2020 ECON_AM(2020)650530 PE650.530v01-00 ECON
Pedro SILVA PEREIRA

DRAFT AGENDA - Monday, 27 April 2020 EN

23-04-2020 ECON_OJ(2020)04-27_1 PE650.534v01-00 ECON

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gClár Tacaíochta um Athchóiriú a bhunú

20-04-2020 CJ16_PR(2020)648526 PE648.526v01-00 BUDG ECON
Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

DRAFT AGENDA - Tuesday, 21 April 2020 EN

20-04-2020 ECON_OJ(2020)04-21_1 PE650.500v01-00 ECON

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le creat rialachais le haghaidh na hionstraime buiséadaí um chóineasú agus um iomaíochas i gcomhair an limistéir euro

16-04-2020 ECON_PR(2020)648522 PE648.522v01-00 ECON
Dragoș PÎSLARU

Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και το ΕΣΕ το 2020 EN

15-04-2020 ECON_QZ(2020)650382 PE650.382v01-00 ECON
Emmanouil FRAGKOS

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

15-04-2020 ECON_QZ(2020)650441 PE650.441v01-00 ECON
Marco ZANNI

DRAFT AGENDA - Wednesday, 15 April 2020 EN

14-04-2020 CJ12_OJ(2020)04-15_1 PE650.435v01-00 ECON LIBE

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

06-04-2020 ECON_QZ(2020)648640 PE648.640v01-00 ECON
Piernicola PEDICINI

ECB debt guarantees for small and medium-sized enterprises (SMEs) EN

06-04-2020 ECON_QZ(2020)650353 PE650.353v01-00 ECON
Eva KAILI

Distributions of dividends by Bankia on March 27, 2020 EN

06-04-2020 ECON_QZ(2020)650364 PE650.364v01-00 ECON
Clara PONSATÍ OBIOLS

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

06-04-2020 ECON_QZ(2020)650383 PE650.383v01-00 ECON
Marco ZANNI

DRAFT OPINION on recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

02-04-2020 ECON_PA(2020)648489 PE648.489v01-00 ECON
Pedro SILVA PEREIRA

Exchange of information with national AML/CFT authorities EN

27-03-2020 ECON_QZ(2020)648604 PE648.604v01-00 ECON
Sven GIEGOLD

Solvency criterion EN

27-03-2020 ECON_QZ(2020)648606 PE648.606v01-00 ECON
Sven GIEGOLD

Anfragen zur schriftlichen Beantwortung an die EZB und an den SRB im Jahr 2020 EN

27-03-2020 ECON_QZ(2020)648622 PE648.622v01-00 ECON
Engin EROGLU

Anfragen zur schriftlichen Beantwortung an die EZB und an den SRB im Jahr 2020 EN

27-03-2020 ECON_QZ(2020)648623 PE648.623v01-00 ECON
Engin EROGLU

ELA Solvency criterion EN

20-03-2020 ECON_QZ(2020)648557 PE648.557v01-00 ECON
Sven GIEGOLD

Inclusion of AML/CFT related risks in the prudential supervisory process EN

20-03-2020 ECON_QZ(2020)648558 PE648.558v01-00 ECON
Sven GIEGOLD

Fit&proper assessments EN

20-03-2020 ECON_QZ(2020)648559 PE648.559v01-00 ECON
Sven GIEGOLD

Prudential oversight of LSIs EN

20-03-2020 ECON_QZ(2020)648560 PE648.560v01-00 ECON
Sven GIEGOLD

National experts seconded to the ECB EN

20-03-2020 ECON_QZ(2020)648561 PE648.561v01-00 ECON
Sven GIEGOLD