Please fill this field

Doiciméid is déanaí

D’fhéadfadh sé nach mbeadh cuid de na doiciméid seo ar fáil i do theanga, mar sin déanfar leagan eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeántar iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta. (e.g.: FR ).

DRAFT AGENDA - Thursday, 1 October 2020 EN

01-10-2020 EMPL_OJ(2020)10-01_1 PE657.466v02-00 EMPL

DRAFT AGENDA - Monday, 21 September 2020 EN

21-09-2020 EMPL_OJ(2020)09-21_1 PE657.293v01-00 EMPL

AMENDMENTS 1 - 140 - Draft opinion Reversing demographic trends in EU regions using cohesion policy instruments EN

17-09-2020 EMPL_AM(2020)657233 PE657.233v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

AMENDMENTS 65 - 261 - Draft opinion Establishing a Recovery and Resilience Facility EN

11-09-2020 EMPL_AM(2020)655970 PE655.970v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

DRAFT REPORT on the ageing of the Old Continent – possibilities and challenges related to ageing policy post-2020 EN

11-09-2020 EMPL_PR(2020)657302 PE657.302v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

MIONTUAIRISCÍ - Déardaoin, 16 Iúil 2020

10-09-2020 EMPL_PV(2020)07-16-1 PE655.870v01-00 EMPL

AMENDMENTS 1 - 360 - Draft report Access to decent and affordable housing for all EN

09-09-2020 EMPL_AM(2020)655956 PE655.956v01-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

DRAFT OPINION on the development of a digital education policy EN

08-09-2020 EMPL_PA(2020)657258 PE657.258v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

TUAIRIM le moltaí don Choimisiún maidir le creat na ngnéithe eiticiúla den intleacht shaorga, an róbataic agus teicneolaíochtaí gaolmhara

07-09-2020 EMPL_AD(2020)648298 PE648.298v02-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

DRAFT AGENDA - Monday, 7 September 2020 EN

07-09-2020 EMPL_OJ(2020)09-07_1 PE655.986v03-00 EMPL

AMENDMENTS 1 - 82 - Draft opinion on the general budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

07-09-2020 EMPL_AM(2020)657169 PE657.169v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

MINUTES - Monday, 7 September 2020 EN

07-09-2020 EMPL_PV(2020)09-07-1 PE657.281v01-00 EMPL

AMENDMENTS 1 - 140 - Draft opinion A new strategy for European SMEs EN

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655633 PE655.633v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

AMENDMENTS 181 - 447 - Draft report on reducing inequalities with a special focus on in-work poverty EN

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655980 PE655.980v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

AMENDMENTS 42 - 163 - Draft opinion Establishing a Technical Support Instrument EN

03-09-2020 EMPL_AM(2020)655972 PE655.972v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

AMENDMENTS 8 - 30 - Draft report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 223/2014 as regards the introduction of specific measures for addressing the COVID-19 crisis EN

03-09-2020 EMPL_AM(2020)657167 PE657.167v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

AMENDMENTS 1 - 180 - Draft report on reducing inequalities with a special focus on in-work poverty EN

02-09-2020 EMPL_AM(2020)655978 PE655.978v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

TUAIRIM Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 maidir le hacmhainní breise eisceachtúla agus socruithe cur chun feidhme faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post chun cúnamh a chur ar fáil chun leigheas dhíobháil na géarchéime a chothú i gcomhthéacs ráig COVID-19 agus téarnamh glas digiteach athléimneach an gheilleagair a ullmhú

01-09-2020 EMPL_AD(2020)654046 PE654.046v02-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le bealaí nua le haghaidh imirce dhleathach lucht oibre

18-08-2020 EMPL_PA(2020)655901 PE655.901v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

DRÉACHT-TUAIRIM ar bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2021 - na ranna uile

30-07-2020 EMPL_PA(2020)654005 PE654.005v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 a mhéid a bhaineann le bearta sonracha a thabhairt isteach chun aghaidh a thabhairt ar ghéarchéim COVID-19

30-07-2020 EMPL_PR(2020)655741 PE655.741v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

DRÉACHT-TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta

29-07-2020 EMPL_PA(2020)655646 PE655.646v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

DRÉACHT-TUARASCÁIL le moltaí don Choimisiún maidir leis an gceart chun dícheangail

28-07-2020 EMPL_PR(2020)654061 PE654.061v01-00 EMPL
Alex AGIUS SALIBA

Access to decent and affordable housing for all

23-07-2020 EMPL_PR(2020)653984 PE653.984v02-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

AMENDMENTS 1 - 406 - Draft report Employment and social policies of the euro area 2020 EN

23-07-2020 EMPL_AM(2020)654111 PE654.111v01-00 EMPL
Klára DOBREV

The EU Strategy for Gender Equality

22-07-2020 EMPL_AD(2020)646871 PE646.871v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le treochtaí déimeagrafacha i réigiúin AE a aisiompú trí úsáid a bhaint as ionstraimí beartais chomhtháthaithe

20-07-2020 EMPL_PA(2020)655690 PE655.690v02-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

DRÉACHT-TUAIRIM on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a Technical Support Instrument

17-07-2020 EMPL_PA(2020)655645 PE655.645v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

TUAIRIM maidir le Straitéis Nua Tionsclaíochta don Eoraip

16-07-2020 EMPL_AD(2020)652607 PE652.607v02-00 EMPL
Jordi CAÑAS

DRAFT AGENDA - Thursday, 16 July 2020 EN

16-07-2020 EMPL_OJ(2020)07-16_1 PE654.086v02-00 EMPL

AMENDMENTS 11 - 96 - Draft opinion Amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards exceptional additional resources and implementing arrangements under the Investment for growth and jobs goal to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) EN

08-07-2020 EMPL_AM(2020)654059 PE654.059v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

DRÉACHT-TUAIRIM Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 maidir le hacmhainní breise eisceachtúla agus socruithe cur chun feidhme faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post chun cúnamh a chur ar fáil chun leigheas dhíobháil na géarchéime a chothú i gcomhthéacs ráig COVID-19 agus téarnamh glas digiteach athléimneach an gheilleagair a ullmhú

02-07-2020 EMPL_PA(2020)654046 PE654.046v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

DRÉACHT-TUARASCÁIL maidir le héagothromaíochtaí a laghdú agus béim ar leith á leagan ar bhochtaineacht lucht oibre

30-06-2020 EMPL_PR(2020)647047 PE647.047v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650398 PE650.398v02-00 EMPL
Mounir SATOURI

TUAIRIM ar chur chun feidhme Straitéisí Náisiúnta maidir le Lánpháirtiú na Romach: dearcthaí diúltacha i leith daoine de chúlra Romach san Eoraip a chomhrac

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650564 PE650.564v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

AMENDMENTS 1 - 162 - Draft opinion Strengthening the Single Market: the future of free movement of services EN

25-06-2020 EMPL_AM(2020)653868 PE653.868v01-00 EMPL
Marc BOTENGA

AMENDMENTS 1 - 127 - Draft opinion Framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies EN

24-06-2020 EMPL_AM(2020)653864 PE653.864v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

DRÉACHT-TUAIRIM ar straitéis nua do FBManna Eorpacha

24-06-2020 EMPL_PA(2020)653907 PE653.907v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar bheartais fostaíochta agus shóisialta an limistéir euro 2020

22-06-2020 EMPL_PR(2020)653836 PE653.836v01-00 EMPL
Klára DOBREV

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 22 Meitheamh 2020 - Dé Máirt, 23 Meitheamh 2020

22-06-2020 EMPL_PV(2020)06-22-1 PE653.965v01-00 EMPL

AMENDMENTS 1 - 174 - Draft opinion A New Industrial Strategy for Europe EN

18-06-2020 EMPL_AM(2020)653758 PE653.758v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

MIONTUAIRISCÍ - Déardaoin, 11 Meitheamh 2020

17-06-2020 EMPL_PV(2020)06-11-1 PE653.815v01-00 EMPL

DRAFT AGENDA - Monday, 15 June 2020 EN

15-06-2020 EMPL_OJ(2020)06-15_1 PE653.740v01-00 EMPL

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 15 Meitheamh 2020

15-06-2020 EMPL_PV(2020)06-15-1 PE653.819v01-00 EMPL

DRAFT AGENDA - Thursday, 11 June 2020 EN

11-06-2020 EMPL_OJ(2020)06-11_1 PE652.614v01-00 EMPL

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le Straitéis Nua Tionsclaíochta don Eoraip

09-06-2020 EMPL_PA(2020)652607 PE652.607v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

AMENDMENTS 1 - 164 - Draft opinion Report on the implementation of National Roma Integration Strategies: Combating negative attitudes towards people with Romani background in Europe EN

04-06-2020 EMPL_AM(2020)652565 PE652.565v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Tuairim i bhfoirm litreach maidir leis an Togra le haghaidh Rialachán lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 a mhéid a bhaineann leis na hacmhainní a leithdháiltear go sonrach ar an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg

03-06-2020 EMPL_AL(2020)652563 PE652.563v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

DRAFT AGENDA - Wednesday, 27 May 2020 EN

27-05-2020 EMPL_OJ(2020)05-27_1 PE652.392v01-00 ECON EMPL

TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gClár Tacaíochta um Athchóiriú a bhunú

27-05-2020 EMPL_AD(2020)645062 PE645.062v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

DRÉACHT-TUAIRIM le moltaí don Choimisiún maidir le creat na ngnéithe eiticiúla den intleacht shaorga, an róbataic agus teicneolaíochtaí gaolmhara

27-05-2020 EMPL_PA(2020)648298 PE648.298v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

MIONTUAIRISCÍ - Dé Céadaoin, 27 Bealtaine 2020

27-05-2020 EMPL_PV(2020)05-27-1 PE652.551v01-00 EMPL

Moltaí EMPL maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann

26-05-2020 EMPL_AL(2020)650569 PE650.569v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

AMENDMENTS 1 - 221 - Draft opinion The EU Strategy for Gender Equality EN

26-05-2020 EMPL_AM(2020)650655 PE650.655v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

DRAFT AGENDA - Tuesday, 26 May 2020 EN

26-05-2020 EMPL_OJ(2020)05-26_1 PE650.727v01-00 EMPL

MIONTUAIRISCÍ - Dé Máirt, 26 Bealtaine 2020

26-05-2020 EMPL_PV(2020)05-26-1 PE652.502v01-00 EMPL

DRAFT AGENDA - Wednesday, 20 May 2020 EN

20-05-2020 EMPL_OJ(2020)05-20_1 PE652.378v01-00 EMPL

MIONTUAIRISCÍ - Dé Céadaoin, 20 Bealtaine 2020

20-05-2020 EMPL_PV(2020)05-20-1 PE654.030v01-00 EMPL

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an margadh aonair a neartú: todhchaí na saorghluaiseachta seirbhísí

19-05-2020 EMPL_PA(2020)647038 PE647.038v01-00 EMPL
Marc BOTENGA

AMENDMENTS 71 - 230 - Draft opinion Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund EN

18-05-2020 EMPL_AM(2020)652272 PE652.272v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

AMENDMENTS 231 - 488 - Draft opinion Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund EN

18-05-2020 EMPL_AM(2020)652310 PE652.310v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis na Straitéisí Náisiúnta maidir le Lánpháirtiú na Romach: Dearcthaí diúltacha i leith daoine de chúlra Romach san Eoraip a chomhrac

11-05-2020 EMPL_PA(2020)650564 PE650.564v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

AMENDMENTS 34 - 141 - Draft report Proposal for a Council decision on guidelines for the employment policies of the Member States EN

07-05-2020 EMPL_AM(2020)650650 PE650.650v01-00 EMPL
José GUSMÃO

AMENDMENTS 142 - 242 - Draft report Proposal for a Council decision on guidelines for the employment policies of the Member States EN

07-05-2020 EMPL_AM(2020)650691 PE650.691v01-00 EMPL
José GUSMÃO

MIONTUAIRISCÍ - Déardaoin, 7 Bealtaine 2020

07-05-2020 EMPL_PV(2020)05-07-1 PE650.706v01-00 EMPL

DRAFT AGENDA - Thursday, 7 May 2020 EN

30-04-2020 EMPL_OJ(2020)05-07_1 PE650.624v01-00 EMPL

DRÉACHT-TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir

21-04-2020 EMPL_PA(2020)650398 PE650.398v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le beartais fostaíochta na mBallstát

03-04-2020 EMPL_PR(2020)648625 PE648.625v01-00 EMPL
José GUSMÃO

MIONTUAIRISCÍ - Déardaoin, 20 Feabhra 2020

09-03-2020 EMPL_PV(2020)02-20-1 PE648.354v01-00 EMPL

DRÉACHT-TUAIRIM ar stráitéis AE maidir le Comhionannas Inscne

06-03-2020 EMPL_PA(2020)646871 PE646.871v01-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on general guidelines for the preparation of the 2021 budget, Section III – Commission EN

25-02-2020 EMPL_PA(2020)647119 PE647.119v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

DRAFT AGENDA - Thursday, 20 February 2020 EN

20-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-20_1 PE647.135v02-00 EMPL

AMENDMENTS 25 - 148 - Draft opinion Establishment of the Reform Support Programme EN

20-02-2020 EMPL_AM(2020)647142 PE647.142v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

DRAFT AGENDA - Monday, 17 February 2020 EN

17-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-17_1 PE647.134v02-00 EMPL

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 17 Feabhra 2020

17-02-2020 EMPL_PV(2020)02-17-1 PE648.296v02-00 EMPL