Please fill this field

Imeachtaí eile

Gach imeacht poiblí eile a eagraítear mar chuid de ghníomhaíochtaí coiste agus ina mbíonn cainteoirí agus saineolaithe seachtracha páirteach.

FEMM TRAN LIBE BECA AIDA INTA CULT EMPL DROI SEDE DEVE CONT

At the initiative of the FEMM Committee, the European Parliament is holding its first ever European Gender Equality Week during the last week of October 2020.