Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Council decision authorising Member States to ratify, in the interest of the European Union, the Violence and Harassment Convention, 2019 (No 190) of the International Labour Organization

2020/0011(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
EMPL

Coiste freagrach

Old continent growing older - possibilities and challenges related to ageing policy post 2020

2020/2008(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
EMPL

Coiste freagrach

Impacts of EU rules on the free movements of workers and services: intra-EU labour mobility as a tool to match labour market needs and skills

2020/2007(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
EMPL

Coiste freagrach, comhar feabhsaithe

EU disability strategy post 2020

2019/2975(RSP) Rún - Rialacha 78, 81, 103, 108, 115
EMPL

Marc ANGEL [S&D] Katrin LANGENSIEPEN [Verts/ALE] Elżbieta RAFALSKA [ECR] Radka MAXOVÁ [Renew] José GUSMÃO [GUE/NGL] Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ [ECR] Stelios KYMPOUROPOULOS [PPE]

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by establishing a multiannual rolling planning

2019/2997(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
EMPL

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the title of the variables for the labour force domain

2019/2996(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
EMPL

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation (EU) supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the titles of the variables for the income and living conditions domain

2019/2995(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
EMPL

Coiste freagrach

European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020

2019/2212(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
EMPL

Klára DOBREV [S&D]

Coiste freagrach, comhar feabhsaithe

Mid-term evaluation of the EaSi Programme

2019/2203(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
EMPL

Coiste freagrach

Quality traineeships in the EU

2020/2005(INL) Nós Imeachta maidir le tionscnamh reachtach
EMPL

Coiste freagrach