Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Enhanced cooperation between Public Employment Services (PES)

2019/0188(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
EMPL

Manuel PIZARRO [S&D]

Coiste freagrach

Coordination of social security systems

2016/0397(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
EMPL

Gabriele BISCHOFF [S&D]

Coiste freagrach

The EU Strategy for Gender Equality

2019/2169(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
EMPL

Iarradh tuairim, comhar feabhsaithe

Fishers for the future: Attracting a new generation of labour to the fishing industry and generating employment in coastal communities

2019/2161(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
EMPL

Iarradh tuairim

Introduction of capacity limits for Eastern Baltic cod, data collection and control measures in the Baltic Sea, and Regulation (EU) No 508/2014 as regards permanent cessation for fleets fishing for Eastern Baltic cod

2019/0246(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
EMPL

Iarradh tuairim - Chinn an coiste nach dtabharfadh sé tuairim uaidh

Commission Delegated Directive supplementing Directive (EU) 2017/2397 of the European Parliament and of the Council as regards the standards for competences and corresponding knowledge and skills, for the practical examinations, for the approval of simulators and for medical fitness

2019/2780(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
EMPL

Iarradh tuairim, comhar feabhsaithe

Governance framework for the budgetary instrument for convergence and competitiveness for the euro area

2019/0161(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
EMPL

Iarradh tuairim - Chinn an coiste nach dtabharfadh sé tuairim uaidh

2018 discharge: General budget of the EU - European Commission

2019/2055(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

Iarradh tuairim

2018 discharge: General budget of the EU - European Parliament

2019/2056(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
EMPL

Iarradh tuairim - Chinn an coiste nach dtabharfadh sé tuairim uaidh

2018 discharge: General budget of the EU - Council and European Council

2019/2057(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
EMPL

Iarradh tuairim - Chinn an coiste nach dtabharfadh sé tuairim uaidh