Dréacht-tuairimí


Is é is dréacht-tuairim ann, doiciméad a ullmhaíonn Feisire atá ceaptha ina rapóirtéir don tuairim, agus a chuirtear ar aghaidh ansin chuig an gcoiste a thugann tuairim i dtaobh leasú a d’fhéadfaí a dhéanamh agus chun é a chur chun vóta.
I gcás tuarascálacha reachtacha, bíonn dréacht-tuairimí i bhfoirm leasuithe ar an togra reachtach ón gCoimisiún, agus – i gcás inarb iomchuí – bíonn réasúnuithe gearra ag gabháil leo. I gcás tuarascálacha neamhreachtacha, bíonn dréacht-tuairimí i bhfoirm moltaí a chuirtear ar aghaidh, má ghlactar iad, chuig an gcoiste atá freagrach as tuarascáil a dhréachtú a bhfuil na moltaí le háireamh inti. Taispeántar ar an leathanach seo na dréacht-tuairimí sula ndéantar vótáil orthu ag an gcoiste a thugann tuairim.
Bain úsáid as an bhfeidhm chuardaigh do na dréacht-tuairimí go léir a bhfuil fáil orthu.

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  DRAFT OPINION on Guidelines for the 2021 Budget - Section III

28-01-2020 FEMM_PA(2020)646946 PE646.946v01-00
FEMM

Robert BIEDROŃ

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 20-02-2020

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Institute for Gender Equality for the financial year 2018

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641173 PE641.173v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 08-11-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III – Commission and executive agencies

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641174 PE641.174v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 08-11-2019

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

17-07-2019 FEMM_PA(2019)639795 PE639.795v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 06-09-2019