Veuillez remplir ce champ

Éisteachtaí

Ceadaítear do choiste cruinniú le saineolaithe a eagrú sa chás ina meastar é sin a bheith sár-riachtanach dá chuid oibre maidir le hábhar ar leith. Is féidir le dhá choiste nó níos mó éisteachtaí a thionól go comhpháirteach lena chéile. Eagraíonn formhór na gcoistí éisteachtaí go tráthrialta ionas go bhféadfaidh siad tuairimí a fháil ó shaineolaithe agus go bhféadfaidh siad pléití a bheith acu ar phríomh-shaincheisteanna. Ar an leathanach seo, gheobhaidh tú an fhaisnéis go léir a bhaineann le héisteachtaí coiste, lena n-áirítear cláir agus aithisc ó chainteoirí.

FEMM

On 4 December, FEMM Committee held a hearing on the EU Strategy for Gender Equality (2020-2024). The aim of the Hearing was to receive input from civil society and the academic world on the incoming European Commission proposal for the Strategy.

FEMM

On the occasion of the International Day for the Elimination of Violence against Women 2019, FEMM will hold a Hearing devoted to analyse the state of play of violence against women (VAW) in the EU and to exchange best practices to combat it.

FEMM

The Committee on Women's Rights and Gender Equality will be holding a hearing on Women's role in peace processes on April 2 from 15.00 to 16.30. Women's participation in conflict prevention and resolution can improve outcomes before, during and after conflicts.

FEMM

In the context of the development of measures aimed at reconciling work and family life and following a decade of economic and financial crisis, it is essential to monitor the evolution of the labour and social situation of women in the EU. The hearing will have a double focus, examining two inter-related issues: unemployed young women and the women in precarious sectors who are at risk of poverty.

FEMM

The aim of the hearing is to analyse the effectiveness of money spent on combating violence against women in the context of the EU accession to the Istanbul Convention. The event will count on the presentations of experts from the WAVE Network, the Global Alliance against Trafficking in Women (GAATW) and the European Women's Lobby.