Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

The EU priorities for the 64th session of the UN Commission on the Status of Women

2019/2967(RSP) Rún - Rialacha 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

Coiste freagrach

Gender pay gap

2019/2870(RSP) Rún - Rialacha 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

Coiste freagrach

The impact of intimate partner violence and custody rights on women and children

2019/2166(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
FEMM

Elena KOUNTOURA [GUE/NGL]

Coiste freagrach

Gender Equality in EU’s foreign and security policy

2019/2167(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
FEMM

Ernest URTASUN [Verts/ALE]

Coiste freagrach

Promoting gender equality in science, technology, engineering, and math (STEM) education and careers

2019/2164(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
FEMM

Susana SOLÍS PÉREZ [Renew]

Coiste freagrach, comhar feabhsaithe

The situation of sexual and reproductive health and rights in the EU, in the frame of women’s health

2019/2165(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
FEMM

Predrag Fred MATIĆ [S&D]

Coiste freagrach

Closing the digital gender gap: women’s participation in the digital economy

2019/2168(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
FEMM

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

Coiste freagrach

The 25th anniversary of the International Conference on Population and Development (ICPD25) (the Nairobi Summit)

2019/2850(RSP) Rún - Rialacha 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

Coiste freagrach

The EU Strategy for Gender Equality

2019/2169(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
FEMM

Maria NOICHL [S&D]

Coiste freagrach, comhar feabhsaithe

Council decision authorising Member States to ratify, in the interest of the European Union, the Violence and Harassment Convention, 2019 (No 190) of the International Labour Organization

2020/0011(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
FEMM

Iarradh tuairim