Please fill this field

Maidir leis na Coistí

FOCAL FÁILTE

© European Parliament


Anuas air sin, ní mór do bheartais AE treisiú le forbairt agus fás fhiontair bheaga agus mheánmhéide na hEorpa. Is mar gheall ar mhaoiniú a chuidítear le neartú FBManna, chomh maith le hoscailteacht na gclár taighde, scéimeanna oiliúna forbartha scileanna, nó reachtaíocht fhioscach.

Is é ár dtríú réimse tosaíochta fíormhargadh digiteach Eorpach a thógáil. Is mar gheall ar bhuntáistí scála mhargadh na hEorpa chun costais a ísliú agus nuálaíocht na ngnóthaí na hEorpa a thiomáint í. Is féidir le ITRE agus leis an bParlaimint araon taifead an-mhaith a léiriú sa réimse seo - agus rachaimid níos sia fós, le reachtaíocht nua.

Ar deireadh, ach níos tábhachtaí fós, beidh saothrú phoitéinseal iomlán chomhbheartais fuinnimh AE ina thosaíocht bhunúsach dúinn. Le fuinneamh slán amháin is féidir lenár ngeilleagar a bheith iomaíoch ar fud an domhain agus meath eacnamaíoch a sheachaint.

Is í an aidhm atá againn geilleagar na hEorpa a thabhairt ar ais ar an raon fáis, agus sin a dhéanamh ar shlí inbhuanaithe. Is mian linn áit níos fearr le cónaí a dhéanamh den Eoraip.
Teagmhálacha

Brussels Strasbourg