Please fill this field

Doiciméid is déanaí

D’fhéadfadh sé nach mbeadh cuid de na doiciméid seo ar fáil i do theanga, mar sin déanfar leagan eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeántar iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta. (e.g.: FR ).

DRAFT AGENDA - Thursday, 1 October 2020 EN

28-09-2020 ITRE_OJ(2020)10-01_1 PE657.473v01-00 ITRE

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 ITRE_AB(2020)657448 PE657.448v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

MINUTES - Tuesday, 1 September 2020 EN

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-01-1 PE657.297v01-00 ITRE

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 7 Meán Fómhair 2020

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-07-1 PE657.298v01-00 ITRE

DRAFT OPINION on the new Circular Economy Action Plan EN

21-09-2020 ITRE_PA(2020)653859 PE653.859v01-00 ITRE
Patrizia TOIA

MIONTUAIRISCÍ - Dé Máirt, 16 Meitheamh 2020

18-09-2020 ITRE_PV(2020)06-16-1 PE653.853v01-00 ITRE

AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

18-09-2020 ITRE_AM(2020)657368 PE657.368v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar straitéis Eorpach le haghaidh sonraí

11-09-2020 ITRE_PR(2020)657163 PE657.163v03-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear creat chun aeráidneodracht a bhaint amach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1999 (An Dlí Aeráide Eorpach)

08-09-2020 ITRE_AD(2020)652274 PE652.274v02-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

AMENDMENTS 1 - 326 - Draft report A new strategy for European SMEs EN

07-09-2020 ITRE_AM(2020)657190 PE657.190v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

AMENDMENTS 28 - 273 - Draft opinion Establishing a Recovery and Resilience Facility EN

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657162 PE657.162v01-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

AMENDMENTS 31 - 259 - Draft opinion Establishing the InvestEU Programme EN

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657168 PE657.168v01-00 ITRE
Seán KELLY

AMENDMENTS 22 - 120 - Draft opinion Public sector loan facility under the Just Transition Mechanism EN

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657176 PE657.176v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/1017 i dtaca le hIonstraim um Thacaíocht Sócmhainneachta a chruthú

02-09-2020 ITRE_AD(2020)654115 PE654.115v02-00 ITRE
Robert HAJŠEL

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

02-09-2020 ITRE_PA(2020)657152 PE657.152v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

DRAFT AGENDA - Monday, 7 September 2020 EN

02-09-2020 ITRE_OJ(2020)09-07_1 PE657.161v01-00 ITRE

DRÉACHT-TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta

27-08-2020 ITRE_PA(2020)655918 PE655.918v02-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

DRÉACHT-TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an tsaoráid iasachta don earnáil phoiblí faoin Sásra um Aistriú Cóir

25-08-2020 ITRE_PA(2020)655710 PE655.710v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

DRÉACHT-TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár InvestEU

24-08-2020 ITRE_PA(2020)655653 PE655.653v01-00 ITRE
Seán KELLY

DRAFT AGENDA - Tuesday, 1 September 2020 EN

24-08-2020 ITRE_OJ(2020)09-01_1 PE655.914v01-00 ITRE

MIONTUAIRISCÍ - Dé hAoine, 12 Meitheamh 2020

12-08-2020 ITRE_PV(2020)06-08-1 PE655.664v01-00 ITRE

MINUTES - Thursday, 16 July 2020 EN

31-07-2020 ITRE_PV(2020)07-16-1 PE655.705v01-00 ITRE

LEASUITHE 36 - 148 - Dréacht-tuairim maidir leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/1017 i dtaca le hIonstraim um Thacaíocht Sócmhainneachta a chruthú

20-07-2020 ITRE_AM(2020)655703 PE655.703v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/1017 i dtaca le hIonstraim um Thacaíocht Sócmhainneachta a chruthú

13-07-2020 ITRE_PA(2020)654115 PE654.115v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

DRÉACHT-TUAIRIM i dtreo shásra AE um choigeartú carbóin ar theorainneacha atá comhoiriúnach leis an Eagraíocht Dhomhanda Trádála

09-07-2020 ITRE_PA(2020)655622 PE655.622v01-00 ITRE
Jens GEIER

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 6 Iúil 2020

08-07-2020 ITRE_PV(2020)07-06-1 PE654.081v01-00 ITRE

DRAFT AGENDA - Thursday, 16 July 2020 EN

08-07-2020 ITRE_OJ(2020)07-16_1 PE654.100v01-00 ITRE

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 29 Meitheamh 2020

07-07-2020 ITRE_PV(2020)06-29-1 PE654.080v01-00 ITRE

DRAFT AGENDA - Monday, 6 July 2020 EN

01-07-2020 ITRE_OJ(2020)07-06_1 PE654.021v01-00 ITRE

TUAIRIM Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir

30-06-2020 ITRE_AD(2020)650713 PE650.713v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

AMENDMENTS 1 - 325 - Draft report A New Industrial Strategy for Europe EN

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653874 PE653.874v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

AMENDMENTS 326 - 593 - Draft report A New Industrial Strategy for Europe EN

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653877 PE653.877v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

AMENDMENTS 594 - 704 - Draft report A New Industrial Strategy for Europe EN

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653982 PE653.982v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

DRÉACHT-TUAIRIM ar thionchar feirmeacha gaoithe amach ón gcósta agus córas eile fuinnimh inathnuaite ar an earnáil iascaireachta

26-06-2020 ITRE_PA(2020)648288 PE648.288v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar straitéis nua do FBManna Eorpacha

25-06-2020 ITRE_PR(2020)653858 PE653.858v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

DRAFT AGENDA - Monday, 29 June 2020 EN

23-06-2020 ITRE_OJ(2020)06-29_1 PE653.886v01-00 ITRE

TUAIRIM maidir leis an nganntanas cógas - conas dul i ngleic le fadhb atá ag teacht chun cinn

16-06-2020 ITRE_AD(2020)650634 PE650.634v02-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

MINUTES - Thursday, 4 June 2020 EN

10-06-2020 ITRE_PV(2020)06-04-1 PE653.720v01-00 ITRE

AMENDMENTS 44 - 353 - Draft opinion Establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) EN

09-06-2020 ITRE_AM(2020)653722 PE653.722v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

AMENDMENTS 354 - 524 - Draft opinion Establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) EN

09-06-2020 ITRE_AM(2020)653723 PE653.723v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

MIONTUAIRISCÍ - Dé Máirt, 19 Bealtaine 2020

09-06-2020 ITRE_PV(2020)05-19-1 PE653.748v01-00 ITRE

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 17 Feabhra 2020 - Dé Máirt, 18 Feabhra 2020

08-06-2020 ITRE_PV(2020)02-17-1 PE650.494v01-00 ITRE

MINUTES - Thursday, 28 May 2020 EN

08-06-2020 ITRE_PV(2020)05-28-1 PE652.583v01-00 ITRE

DRAFT AGENDA - Friday, 12 June 2020 EN

08-06-2020 ITRE_OJ(2020)06-08_1 PE652.638v01-00 ITRE

OPINION with recommendations to the Commission on an EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation EN

03-06-2020 ITRE_AD(2020)646934 PE646.934v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

TUAIRIM maidir le ról AE ó thaobh foraoisí an domhain a chosaint agus a athbhunú

03-06-2020 ITRE_AD(2020)647152 PE647.152v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

OPINION on the European Forest Strategy - The Way Forward EN

03-06-2020 ITRE_AD(2020)648258 PE648.258v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

DRAFT AGENDA - Thursday, 4 June 2020 EN

29-05-2020 ITRE_OJ(2020)06-04_1 PE652.547v01-00 ITRE

Opinion of the Committee on Industry, Research and Energy on the Recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

27-05-2020 ITRE_AL(2020)652406 PE652.406v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar straitéis fhadtéarmach do thodhchaí thionsclaíoch na hEorpa

26-05-2020 ITRE_PR(2020)650700 PE650.700v01-00 ITRE
Carlo CALENDA

MIONTUAIRISCÍ - Dé hAoine, 15 Bealtaine 2020

25-05-2020 ITRE_PV(2020)05-15-1 PE652.365v01-00 ITRE

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear creat chun aeráidneodracht a bhaint amach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1999 (An Dlí Aeráide Eorpach)

20-05-2020 ITRE_PA(2020)652274 PE652.274v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

AMENDMENTS 52 - 315 - Draft opinion Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund EN

20-05-2020 ITRE_AM(2020)652409 PE652.409v01-00 ITRE
Jerzy BUZEK

AMENDMENTS 316 - 516 - Draft opinion Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund EN

20-05-2020 ITRE_AM(2020)652410 PE652.410v01-00 ITRE
Jerzy BUZEK

DRAFT AGENDA - Thursday, 28 May 2020 EN

20-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-28_1 PE652.414v01-00 ITRE

AMENDMENTS 1 - 156 - Draft opinion Shortage of medicines - how to address an emerging problem EN

19-05-2020 ITRE_AM(2020)652374 PE652.374v01-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

MIONTUAIRISCÍ - Dé Máirt, 28 Aibreán 2020

14-05-2020 ITRE_PV(2020)04-28-1 PE650.666v01-00 ITRE

MIONTUAIRISCÍ - Dé hAoine, 8 Bealtaine 2020

14-05-2020 ITRE_PV(2020)05-08-1 PE652.284v01-00 ITRE

DRAFT AGENDA - Tuesday, 19 May 2020 EN

14-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-19_1 PE652.291v01-00 ITRE

AMENDMENTS 1 - 386 - Draft report Maximising the energy efficiency potential of the EU building stock EN

14-05-2020 ITRE_AM(2020)652316 PE652.316v01-00 ITRE
Ciarán CUFFE

DRAFT AGENDA - Friday, 15 May 2020 EN

13-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-15_1 PE652.273v01-00 ITRE

DRÉACHT-TUAIRIM Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir

11-05-2020 ITRE_PA(2020)650713 PE650.713v01-00 ITRE
Jerzy BUZEK

DRAFT AGENDA - Thursday, 14 May 2020 EN

11-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-14_1 PE650.731v01-00 ITRE

AMENDMENTS 1 - 355 - Draft report A comprehensive European approach to energy storage EN

07-05-2020 ITRE_AM(2020)650683 PE650.683v01-00 ITRE
Claudia GAMON

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an nganntanas cógas - conas dul i ngleic le fadhb atá ag teacht chun cinn

06-05-2020 ITRE_PA(2020)650634 PE650.634v01-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

DRAFT AGENDA - Friday, 8 May 2020 EN

06-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-08_1 PE650.636v01-00 ITRE

AMENDMENTS 128 - 375 - Draft report Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe EN

04-05-2020 ITRE_AM(2020)650625 PE650.625v01-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO

AMENDMENTS 99 - 374 - Draft report European Institute of Innovation and Technology (recast) EN

04-05-2020 ITRE_AM(2020)650626 PE650.626v01-00 ITRE
Marisa MATIAS

AMENDMENTS 376 - 409 - Draft report Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe EN

04-05-2020 ITRE_AM(2020)650649 PE650.649v01-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO

MIONTUAIRISCÍ - Dé hAoine, 24 Aibreán 2020

30-04-2020 ITRE_PV(2020)04-24-1 PE650.568v01-00 ITRE

DRAFT REPORT on maximising the energy efficiency potential of the EU building stock EN

28-04-2020 ITRE_PR(2020)648631 PE648.631v02-00 ITRE
Ciarán CUFFE

TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún

27-04-2020 ITRE_AD(2020)650544 PE650.544v01-00 ITRE
Ville NIINISTÖ

DRÉACHTMHOLADH maidir leis an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le hathnuachan an Chomhaontaithe le haghaidh comhar san eolaíocht agus sa teicneolaíocht idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Phoblacht na hIndia

20-04-2020 ITRE_PR(2020)650489 PE650.489v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI