Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Commission Delegated Regulation correcting certain language versions of Delegated Regulation (EU) No 1254/2014 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of residential ventilation units

2020/2526(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
ITRE

Coiste freagrach

A comprehensive European approach to energy storage

2019/2189(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
ITRE

Claudia GAMON [Renew]

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation amending Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the Union list of projects of common interest

2019/2907(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
ITRE

Coiste freagrach

Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member States and Ukraine to take account of the accession of the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia and Romania to the European Union

2019/0207(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
ITRE

Coiste freagrach

Appointment of a Member of the European Commission - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
ITRE

Coiste freagrach

European Institute of Innovation and Technology (recast)

2019/0151(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
ITRE

Marisa MATIAS [GUE/NGL]

Coiste freagrach, comhar feabhsaithe

Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe

2019/0152(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
ITRE

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

Coiste freagrach, comhar feabhsaithe

Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia and Romania to the European Union

2018/0429(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
ITRE

Coiste freagrach

EU-Switzerland Cooperation Agreement on the European Satellite Navigation Programmes

2012/0231(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
ITRE

Coiste freagrach

Report on the proposed mandate for negotiations with the United Kingdom

2020/2023(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
ITRE

Iarradh tuairim