Veuillez remplir ce champ

Doiciméid do na cruinnithe

Rochtain ar dhoiciméid do na cruinnithe

Is féidir rochtain a fháil in aon áit amháin ar na doiciméid uile do na cruinnithe a bheidh ann nó a bhí ann roimhe seo. Roghnaigh an coiste agus ansin dáta an chruinnithe chun liosta na ndoiciméad ábhartha a fháil do gach pointe ar an gclár oibre, i ngach teanga atá ar fáil. Is féidir na doiciméid a oscailt go díreach sa bhrabhsálaí, a chomhroinnt i ríomhphost, nó a íoslódáil agus a shábháil.

Na chéad chruinnithe eile

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

Cruinniú urghnách
REMOTE participation

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Cruinniú urghnách
REMOTE participation

An Coiste um Iascach


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Cruinniú urghnách
PECH extraordinary committee meeting-Remote participation

An Coiste um Buiséid


an Bhruiséal : PHS - P3C050

Gnáthchruinniú

An Coiste um Chultúr agus um Oideachas


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Gnáthchruinniú

An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Gnáthchruinniú

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta


an Bhruiséal : PHS - P1A002

Gnáthchruinniú

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

Gnáthchruinniú