Please fill this field

Doiciméid do na cruinnithe

Rochtain ar dhoiciméid do na cruinnithe

Is féidir rochtain a fháil in aon áit amháin ar na doiciméid uile do na cruinnithe a bheidh ann nó a bhí ann roimhe seo. Roghnaigh an coiste agus ansin dáta an chruinnithe chun liosta na ndoiciméad ábhartha a fháil do gach pointe ar an gclár oibre, i ngach teanga atá ar fáil. Is féidir na doiciméid a oscailt go díreach sa bhrabhsálaí, a chomhroinnt i ríomhphost, nó a íoslódáil agus a shábháil.

Na chéad chruinnithe eile

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ DE CHOISTE TRAN AN 23-24 MEÁN FÓMHAIR 2020 (RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANROCHTANA)

An clár oibre


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ DE CHOISTE TRAN AN 23-24 MEÁN FÓMHAIR 2020 (RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANROCHTANA)


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ DE CHOISTE TRAN AN 23-24 MEÁN FÓMHAIR 2020 (RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANROCHTANA)

An Fochoiste um Chúrsaí Cánach


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

CRUINNIÚ BUNAITHE

An clár oibre

An Coiste Speisialta um an Intleacht Shaorga i Ré Dhigiteach


an Bhruiséal : PHS - P3C050

CRUINNIÚ BUNAITHE

An clár oibre

An Coiste Fiosrúcháin um Chosaint Ainmhithe agus iad á nIompar


an Bhruiséal : ASP - A3G-3

CRUINNIÚ BUNAITHE

An clár oibre

An Coiste Speisialta um Shárú na hAilse


an Bhruiséal : ASP - A3G-3

CRUINNIÚ BUNAITHE

An clár oibre

An Coiste Speisialta um an Trasnaíocht Eachtrach ar na Próisis Dhaonlathacha Uile san Aontas Eorpach, lena n-áirítear Bréagaisnéis


an Bhruiséal : PHS - P3C050

CRUINNIÚ BUNAITHE

An clár oibre

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Cruinniú urghnách
RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANROCHTANA

An clár oibre


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Cruinniú urghnách
RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANROCHTANA


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Cruinniú urghnách
RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANROCHTANA

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Gnáthchruinniú
RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANROCHTANA

An clár oibre

An Fochoiste um Chúrsaí Cánach


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ DE CHOISTE FISC - RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANROCHTANA

An clár oibre

An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Cruinniú urghnách
CRUINNIÚ DE CHOISTE AFCO - LE RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANROCHTANA

An clár oibre

An Coiste Speisialta um an Trasnaíocht Eachtrach ar na Próisis Dhaonlathacha Uile san Aontas Eorpach, lena n-áirítear Bréagaisnéis


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

Gnáthchruinniú

An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Cruinniú urghnách
CRUINNIÚ DE CHOISTE AFCO - LE RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANROCHTANA

An clár oibre

An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint


an Bhruiséal : ASP - A3G-3

Cruinniú urghnách


an Bhruiséal : ASP - A3G-3

Cruinniú urghnách
FOCHOISTE SEDE

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Gnáthchruinniú
RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANROCHTANA

An clár oibre

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

Gnáthchruinniú

An clár oibre

An Coiste um Buiséid


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Cruinniú urghnách
- RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANROCHTANA

An Coiste um Rialú Buiséadach


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ DE CHOISTE CONT

An clár oibre

An Coiste um Iascach


an Bhruiséal : JAN - 6Q1

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ DE CHOISTE PECH - RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANROCHTANA

An clár oibre


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Gnáthchruinniú
CRUINNIÚ DE CHOISTE PECH - RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA

An Coiste um Chultúr agus um Oideachas


an Bhruiséal : JAN - 6Q1

Gnáthchruinniú
RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA


an Bhruiséal : JAN - 6Q1

Gnáthchruinniú
RANNPHÁIRTIOCHT CHIANDA

An Coiste um Rialú Buiséadach


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Comhordaitheoirí.
CRUINNIÚ CIANDA DE CHOMHORDAITHEOIRÍ CONT

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Cruinniú urghnách


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Cruinniú urghnách

An Coiste um Rialú Buiséadach


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Cruinniú urghnách
CRUINNIÚ URGHNÁCH CONT - RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Cruinniú urghnách
CRUINNIÚ URGHNÁCH CONT - RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANDA

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

Gnáthchruinniú
RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANROCHTANA

An Coiste um Fhorbairt


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Cruinniú urghnách
LE RANNPHÁIRTÍOCHT CHIANROCHTANA

An Coiste Speisialta um an Trasnaíocht Eachtrach ar na Próisis Dhaonlathacha Uile san Aontas Eorpach, lena n-áirítear Bréagaisnéis


an Bhruiséal : JAN - 6Q1

Gnáthchruinniú