Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Turkey - Annual progress report 2019

2019/2176(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
PETI

Iarradh tuairim

Report on the proposed mandate for negotiations with the United Kingdom

2020/2023(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
PETI

Iarradh tuairim

Annual report on arms export

2020/2003(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
PETI

Iarradh tuairim

Guidelines for the 2021 Budget - Section III

2019/2213(BUD) An nós imeachta buiséadach
PETI

Iarradh tuairim - Chinn an coiste nach dtabharfadh sé tuairim uaidh

Situation of Fundamental Rights in the European Union - Annual Report for the years 2018-2019

2019/2199(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
PETI

Yana TOOM [Renew]

Iarradh tuairim

Reducing inequalities with a special focus on in-work poverty

2019/2188(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
PETI

Iarradh tuairim

Monitoring the application of European Union law 2017 and 2018

2019/2132(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
PETI

Domènec RUIZ DEVESA [S&D]

Iarradh tuairim

2018 discharge: General budget of the EU - European Commission

2019/2055(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
PETI

Iarradh tuairim - Chinn an coiste nach dtabharfadh sé tuairim uaidh

2018 discharge: General budget of the EU - European Parliament

2019/2056(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
PETI

Iarradh tuairim - Chinn an coiste nach dtabharfadh sé tuairim uaidh

2018 discharge: General budget of the EU - Council and European Council

2019/2057(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
PETI

Iarradh tuairim - Chinn an coiste nach dtabharfadh sé tuairim uaidh