Please fill this field

Doiciméid is déanaí

D’fhéadfadh sé nach mbeadh cuid de na doiciméid seo ar fáil i do theanga, mar sin déanfar leagan eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeántar iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 36 - 257 - Draft report Amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards exceptional additional resources and implementing arrangements under the Investment for growth and jobs goal to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) EN

22-07-2020 REGI_AM(2020)655753 PE655.753v01-00 REGI
Andrey NOVAKOV

DRAFT AGENDA - Thursday, 16 July 2020 EN

16-07-2020 REGI_OJ(2020)07-16_2 PE655.621v01-00 REGI

OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Rail (2021) EN

13-07-2020 REGI_AD(2020)652352 PE652.352v02-00 REGI
Martina MICHELS

TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear creat chun aeráidneodracht a bhaint amach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1999 (An Dlí Aeráide Eorpach)

10-07-2020 REGI_AD(2020)652420 PE652.420v02-00 REGI
Caroline ROOSE

DRAFT AGENDA - Thursday, 16 July 2020 EN

09-07-2020 REGI_OJ(2020)07-16_1 PE655.620v01-00 REGI

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear don Phortaingéil ráta dleachta máil laghdaithe a chur i bhfeidhm maidir le táirgí alcóil áirithe a tháirgtear i réigiúin fhéinrialaitheacha Mhaidéara agus na nAsór

07-07-2020 REGI_PR(2020)654017 PE654.017v01-00 REGI
Younous OMARJEE

DRAFT AGENDA - Monday, 6 July 2020 EN

06-07-2020 REGI_OJ(2020)07-06_1 PE654.001v01-00 REGI

MINUTES - Monday, 6 July 2020 EN

06-07-2020 REGI_PV(2020)07-06-1 PE655.636v01-00 REGI

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 maidir le hacmhainní breise eisceachtúla agus socruithe cur chun feidhme faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post chun cúnamh a chur ar fáil chun leigheas dhíobháil na géarchéime a chothú i gcomhthéacs phaindéim COVID-19 agus téarnamh glas digiteach athléimneach an gheilleagair (REACT-EU) a ullmhú

01-07-2020 REGI_PR(2020)654026 PE654.026v01-00 REGI
Andrey NOVAKOV

AMENDMENTS 1 - 125 - Draft opinion A New Industrial Strategy for Europe EN

15-06-2020 REGI_AM(2020)653785 PE653.785v01-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021 - section III EN

15-06-2020 REGI_PA(2020)653814 PE653.814v01-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

DRAFT AGENDA - Monday, 8 June 2020 EN

08-06-2020 REGI_OJ(2020)06-08_1 PE652.606v01-00 REGI

AMENDMENTS 23 - 342 - Draft opinion Establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) EN

08-06-2020 REGI_AM(2020)652651 PE652.651v01-00 REGI
Caroline ROOSE

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 8 Meitheamh 2020

08-06-2020 REGI_PV(2020)06-08-1 PE653.746v01-00 REGI

AMENDMENTS 1 - 109 - Draft opinion Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Rail (2021) EN

03-06-2020 REGI_AM(2020)652573 PE652.573v01-00 REGI
Martina MICHELS

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 maidir leis na hacmhainní don leithdháileadh sonrach don Tionscnamh um Fhostaíocht don Aos Óg

02-06-2020 REGI_PR(2020)652550 PE652.550v01-00 REGI
Younous OMARJEE

AMENDMENTS 45 - 256 - Draft report Establishing the Just Transition Fund EN

25-05-2020 REGI_AM(2020)652416 PE652.416v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

AMENDMENTS 257 - 598 - Draft report Establishing the Just Transition Fund EN

25-05-2020 REGI_AM(2020)652417 PE652.417v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

AMENDMENTS 599 - 884 - Draft report Establishing the Just Transition Fund EN

25-05-2020 REGI_AM(2020)652418 PE652.418v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

AMENDMENTS 885 - 936 - Draft report Establishing the Just Transition Fund EN

25-05-2020 REGI_AM(2020)652419 PE652.419v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear creat chun aeráidneodracht a bhaint amach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1999 (An Dlí Aeráide Eorpach)

25-05-2020 REGI_PA(2020)652420 PE652.420v01-00 REGI
Caroline ROOSE

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Bliain Eorpach an Iarnróid (2021)

19-05-2020 REGI_PA(2020)652352 PE652.352v01-00 REGI
Martina MICHELS

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le Straitéis Thionsclaíoch Nua don Eoraip

15-05-2020 REGI_PA(2020)652349 PE652.349v01-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

TUAIRIM ar na moltaí maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann

13-05-2020 REGI_AD(2020)648359 PE648.359v02-00 REGI
Pascal ARIMONT

DRAFT AGENDA - Tuesday, 12 May 2020 EN

12-05-2020 REGI_OJ(2020)05-12_1 PE650.670v01-00 REGI

MIONTUAIRISCÍ - Dé Máirt, 12 Bealtaine 2020

12-05-2020 REGI_PV(2020)05-12-1 PE652.379v01-00 REGI

Opinion on the Mobilisation of the European Union Solidarity Fund EN

08-05-2020 REGI_AL(2020)650652 PE650.652v01-00 REGI
Younous OMARJEE

Opinion on the Guidelines for the 2021 Budget – section III - EN

30-04-2020 REGI_AL(2020)650384 PE650.384v02-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha idirthréimhseacha áirithe le haghaidh na tacaíochta ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus ón gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) sa bhliain 2021 agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 229/2013, agus AE Uimh. 1308/2013 a mhéid a bhaineann le hacmhainní agus lena leithdháileadh i leith na bliana 2021 agus lena leasaítear Rialacháin Uimh. 1305/2013, (AE) Uimh. 1306/2013 agus (AE) Uimh. 1307/2013 a mhéid a bhaineann lena n-acmhainní agus lena gur i bhfeidhm sa bhliain 2021

28-04-2020 REGI_AD(2020)646963 PE646.963v04-00 REGI
Herbert DORFMANN

DRAFT AGENDA - Monday, 20 April 2020 EN

20-04-2020 REGI_OJ(2020)04-20_1 PE650.492v02-00 REGI

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 20 Aibreán 2020

20-04-2020 REGI_PV(2020)04-20-1 PE650.645v01-00 REGI

AMENDMENTS 1 - 41 - Draft opinion Recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

16-04-2020 REGI_AM(2020)650486 PE650.486v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

DRAFT AGENDA - Wednesday, 8 April 2020 EN

08-04-2020 REGI_OJ(2020)04-08_1 PE650.400v01-00 REGI

MIONTUAIRISCÍ - Dé Céadaoin, 8 Aibreán 2020

08-04-2020 REGI_PV(2020)04-08-1 PE650.644v01-00 REGI

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir

23-03-2020 REGI_PR(2020)648609 PE648.609v03-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

DRÉACHT-TUAIRIM ar na moltaí maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann

10-03-2020 REGI_PA(2020)648359 PE648.359v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

Tuairim maidir leis an tairiscint i gcomhair rún ó Younous Omarjee i ndáil le togra le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta

05-03-2020 REGI_AL(2019)645012 PE645.012v03-00 REGI
Younous OMARJEE

AMENDMENTS 16 - 219 - Draft opinion Transitional provisions for the support by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the year 2021 EN

04-03-2020 REGI_AM(2020)648430 PE648.430v01-00 REGI
Herbert DORFMANN

MIONTUAIRISCÍ - Dé Céadaoin, 19 Feabhra 2020 - Déardaoin, 20 Feabhra 2020

19-02-2020 REGI_PV(2020)02-19-1 PE648.357v01-00 REGI

DRAFT AGENDA - Thursday, 13 February 2020 EN

13-02-2020 REGI_OJ(2020)02-13_1 PE646.915v01-00 REGI

MIONTUAIRISCÍ - Déardaoin, 13 Feabhra 2020

13-02-2020 REGI_PV(2020)02-13-1 PE648.327v01-00 REGI

DRÉACHT-TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha idirthréimhseacha áirithe le haghaidh na tacaíochta ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus ón gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) sa bhliain 2021 agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 229/2013, agus AE Uimh. 1308/2013 a mhéid a bhaineann le hacmhainní agus lena leithdháileadh i leith na bliana 2021 agus lena leasaítear Rialacháin Uimh. 1305/2013, (AE) Uimh. 1306/2013 agus (AE) Uimh. 1307/2013 a mhéid a bhaineann lena n-acmhainní agus lena gur i bhfeidhm sa bhliain 2021

03-02-2020 REGI_PA(2020)646963 PE646.963v01-00 REGI
Herbert DORFMANN

AMENDMENTS 1 - 124 - Draft opinion European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020 EN

27-01-2020 REGI_AM(2020)646910 PE646.910v02-00 REGI
Francesca DONATO

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III –Commission and executive agencies EN

22-01-2020 REGI_AD(2020)643053 PE643.053v02-00 REGI
Josianne CUTAJAR

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 20 Eanáir 2020 - Dé Máirt, 21 Eanáir 2020

20-01-2020 REGI_PV(2020)01-20-1 PE646.899v01-00 REGI

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: Suirbhé Bliantúil Fáis 2020

18-12-2019 REGI_PA(2019)645032 PE645.032v01-00 REGI
Francesca DONATO

AMENDMENTS 1 - 42 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission EN

13-12-2019 REGI_AM(2019)644954 PE644.954v01-00 REGI
Josianne CUTAJAR

TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gClár Tacaíochta um Athchóiriú a bhunú

05-12-2019 REGI_AD(2019)643095 PE643.095v01-00 REGI
Cristian GHINEA

MIONTUAIRISCÍ - Dé Céadaoin, 4 Nollaig 2019 - Déardaoin, 5 Nollaig 2019

04-12-2019 REGI_PV(2019)12-04-1 PE645.077v01-00 REGI

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III –Commission and executive agencies EN

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00 REGI
Josianne CUTAJAR

Mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Greece EN

04-11-2019 REGI_AL(2019)643063 PE643.063v01-00 REGI
Younous OMARJEE

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 4 Samhain 2019 - Dé Máirt, 5 Samhain 2019

04-11-2019 REGI_PV(2019)11-04-1 PE643.081v01-00 REGI

DRAFT AGENDA - Monday, 21 October 2019 EN

21-10-2019 REGI_OJ(2019)10-21_1 PE642.909v01-00 REGI

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 21 Deireadh Fómhair 2019

21-10-2019 REGI_PV(2019)10-21-1 PE643.049v01-00 REGI

OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020 EN

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00 REGI
Younous OMARJEE

AMENDMENTS 1 - 87 - Draft report Financial assistance to Member States to cover serious financial burden inflicted on them following a withdrawal of the United Kingdom from the Union without an agreement EN

07-10-2019 REGI_AM(2019)641404 PE641.404v01-00 REGI
Younous OMARJEE

DRAFT AGENDA - Thursday, 3 October 2019 EN

03-10-2019 REGI_OJ(2019)10-03_1 PE641.264v01-00 REGI

DRAFT AGENDA - Wednesday, 2 October 2019 EN

02-10-2019 REGI_OJ(2019)10-02_1 PE641.266v01-00 REGI

DRAFT AGENDA - Wednesday, 2 October 2019 EN

02-10-2019 REGI_OJ(2019)10-02_2 PE641.267v01-00 REGI

MIONTUAIRISCÍ - Dé Céadaoin, 2 Deireadh Fómhair 2019

02-10-2019 REGI_PV(2019)10-02-1 PE641.428v01-00 REGI

MIONTUAIRISCÍ - Dé Céadaoin, 2 Deireadh Fómhair 2019

02-10-2019 REGI_PV(2019)10-02-2 PE642.865v01-00 REGI

AMENDMENTS 1 - 41 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections EN

10-09-2019 REGI_AM(2019)641111 PE641.111v01-00 REGI
Younous OMARJEE

DRAFT AGENDA - Tuesday, 3 September 2019 EN

03-09-2019 REGI_OJ(2019)09-03_1 PE640.646v01-00 REGI

MIONTUAIRISCÍ - Dé Máirt, 3 Meán Fómhair 2019

03-09-2019 REGI_PV(2019)09-03-1 PE641.079v01-00 REGI

BUDGET AMENDMENTS 2020 Budget EN

29-08-2019 REGI_AB(2019)640650 PE640.650v01-00 REGI
Younous OMARJEE

Tuairim maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh

28-08-2019 REGI_AL(2019)640645 PE640.645v01-00 REGI
Younous OMARJEE

DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020 EN

08-08-2019 REGI_PA(2019)639988 PE639.988v01-00 REGI
Younous OMARJEE

DRAFT AGENDA - Tuesday, 23 July 2019 EN

23-07-2019 REGI_OJ(2019)07-23_1 PE639.793v01-00 REGI

MINUTES - Tuesday, 23 July 2019 EN

23-07-2019 REGI_PV(2019)07-23-1 PE639.876v01-00 REGI

DRAFT AGENDA - Wednesday, 10 July 2019 EN

10-07-2019 REGI_OJ(2019)07-10_1 PE639.706v01-00 REGI

MINUTES - Wednesday, 10 July 2019 EN

10-07-2019 REGI_PV(2019)07-10-1 PE639.754v01-00 REGI