Cuardaigh

Cuardaigh

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 19 February 2020 - Thursday, 20 February 2020

19-02-2020 REGI_OJ(2020)02-19_1 PE647.148v01-00
REGI

 

  DRAFT AGENDA - Thursday, 13 February 2020

13-02-2020 REGI_OJ(2020)02-13_1 PE646.915v01-00
REGI

 

DRÉACHT-TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha idirthréimhseacha áirithe le haghaidh na tacaíochta ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus ón gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) sa bhliain 2021 agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 229/2013, agus AE Uimh. 1308/2013 a mhéid a bhaineann le hacmhainní agus lena leithdháileadh i leith na bliana 2021 agus lena leasaítear Rialacháin Uimh. 1305/2013, (AE) Uimh. 1306/2013 agus (AE) Uimh. 1307/2013 a mhéid a bhaineann lena n-acmhainní agus lena gur i bhfeidhm sa bhliain 2021

03-02-2020 REGI_PA(2020)646963 PE646.963v01-00
REGI

Herbert DORFMANN

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 02-03-2020

Tuairim maidir leis an tairiscint i gcomhair rún ó Younous Omarjee i ndáil le togra le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta (2019/0070 (COD)) – C8-0114/2019, de bhun Riail 143

27-01-2020 REGI_AL(2019)645012 PE645.012v02-00
REGI

Younous OMARJEE

  AMENDMENTS 1 - 124 - Draft opinion European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

27-01-2020 REGI_AM(2020)646910 PE646.910v02-00
REGI

Francesca DONATO

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III –Commission and executive agencies

22-01-2020 REGI_AD(2020)643053 PE643.053v02-00
REGI

Josianne CUTAJAR

  DRAFT AGENDA - Monday, 20 January 2020 - Tuesday, 21 January 2020

20-01-2020 REGI_OJ(2020)01-20_1 PE646.801v02-00
REGI

 

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 20 Eanáir 2020 - Dé Máirt, 21 Eanáir 2020

20-01-2020 REGI_PV(2020)01-20-1 PE646.899v01-00
REGI

 

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: Suirbhé Bliantúil Fáis 2020

18-12-2019 REGI_PA(2019)645032 PE645.032v01-00
REGI

Francesca DONATO

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 23-01-2020

  AMENDMENTS 1 - 42 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission

13-12-2019 REGI_AM(2019)644954 PE644.954v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR