Tuarascálacha


A luaithe a bheidh dréacht-thuarascáil curtha faoi bhráid an choiste, tugtar an deis do na comhaltaí leasuithe a mholadh roimh sprioc am áirithe. Déantar leasuithe beartaithe a phlé ansin agus vótáiltear orthu sa choiste. A luaithe a bheidh dréacht-tuarascáil leasaithe agus vóta críochnaithe caite, is tuarascáil í agus tíolacfar í sa seisiún iomlánach. Léiríonn an leathanach seo na tuarascálacha arna gcríochnú sa choiste.
Téigh i gcomhairle leis an bhfeidhm cuardaigh do na tuarascálacha go léir atá ar fáil.

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  REPORT on the implementation of the common foreign and security policy – annual report

18-12-2019 A9-0054/2019 PE641.442v04-00
AFET

David McALLISTER

Report on human rights and democracy in the world and the European Union’s policy on the matter – annual report 2018

11-12-2019 A9-0051/2019 PE641.241v03-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

  REPORT on the implementation of the common security and defence policy – annual report

11-12-2019 A9-0052/2019 PE641.445v03-00
AFET

Arnaud DANJEAN

TUARASCÁIL ar an moladh ón gComhairle i ndáil le Comhalta a cheapadh do Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Ceannais Eorpaigh

09-12-2019 A9-0049/2019 PE644.764v03-00
ECON

Irene TINAGLI

  REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council providing further macro-financial assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan

06-12-2019 A9-0045/2019 PE641.311v02-00
INTA

Luisa REGIMENTI

ERRATA/ADDENDA
ERR01