Please fill this field

Doiciméid is déanaí

D’fhéadfadh sé nach mbeadh cuid de na doiciméid seo ar fáil i do theanga, mar sin déanfar leagan eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeántar iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta. (e.g.: FR ).

MINUTES - Monday, 12 October 2020 EN

27-10-2020 TRAN_PV(2020)10-12-1 PE658.996v01-00 TRAN

TUAIRIM ar straitéis nua do FBManna Eorpacha

20-10-2020 TRAN_AD(2020)652524 PE652.524v03-00 TRAN
João FERREIRA

TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta

14-10-2020 TRAN_AD(2020)653990 PE653.990v02-00 TRAN
Roberts ZĪLE

AMENDMENTS 1 - 72 - Draft opinion Connectivity and EU-Asia relations EN

14-10-2020 TRAN_AM(2020)658991 PE658.991v01-00 TRAN
Angel DZHAMBAZKI

DRÉACHT-TUARASCÁIL maidir le ‘Straitéis de chuid AE maidir leis an Turasóireacht Inbhuanaithe a leagan síos’

12-10-2020 TRAN_PR(2020)657187 PE657.187v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

DRAFT AGENDA - Monday, 12 October 2020 EN

12-10-2020 TRAN_OJ(2020)10-12_1 PE658.737v02-00 TRAN

TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár InvestEU

08-10-2020 TRAN_AD(2020)653989 PE653.989v05-00 TRAN
Tom BERENDSEN

TUAIRIM ar dhréachtbhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2021

08-10-2020 TRAN_AD(2020)654050 PE654.050v03-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

DRÉACHTMHOLADH maidir leis an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe i ndáil le sábháilteacht na heitlíochta sibhialta idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin

08-10-2020 TRAN_PR(2020)657272 PE657.272v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar na bearta teicniúla agus oibríochtúla chun go mbeadh iompar muirí níos éifeachtúla agus níos glaine ann

08-10-2020 TRAN_PR(2020)658855 PE658.855v01-00 TRAN
Karima DELLI

MIONTUAIRISCÍ - Dé Céadaoin, 23 Meán Fómhair 2020 - Déardaoin, 24 Meán Fómhair 2020

05-10-2020 TRAN_PV(2020)09-23-1 PE658.728v01-00 TRAN

AMENDMENTS 1 - 83 - Draft opinion Cohesion Policy and regional environment strategies in the fight against climate change EN

01-10-2020 TRAN_AM(2020)657259 PE657.259v01-00 TRAN
Gheorghe FALCĂ

AMENDMENTS 1 - 402 - Draft report Revision of the Trans-European Transport Network (TEN-T) guidelines EN

28-09-2020 TRAN_AM(2020)657319 PE657.319v01-00 TRAN
Jens GIESEKE

DRÉACHT-TUAIRIM ar nascacht agus caidreamh idir an tAontas Eorpach agus an Áise

24-09-2020 TRAN_PA(2020)657369 PE657.369v01-00 TRAN
Angel DZHAMBAZKI

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

24-09-2020 TRAN_AB(2020)657501 PE657.501v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

MIONTUAIRISCÍ - Dé Céadaoin, 2 Meán Fómhair 2020 - Déardaoin, 3 Meán Fómhair 2020

11-09-2020 TRAN_PV(2020)09-02-1 PE657.180v01-00 TRAN

TUAIRIM le moltaí don Choimisiún maidir le creat na ngnéithe eiticiúla den intleacht shaorga, róbataic agus teicneolaíochtaí gaolmhara

08-09-2020 TRAN_AD(2020)646983 PE646.983v04-00 TRAN
Valter FLEGO

AMENDMENTS 16 - 148 - Draft opinion Establishing the InvestEU Programme EN

08-09-2020 TRAN_AM(2020)655909 PE655.909v01-00 TRAN
Tom BERENDSEN

AMENDMENTS 1 - 135 - Draft opinion New Circular Economy Action Plan EN

08-09-2020 TRAN_AM(2020)657253 PE657.253v01-00 TRAN
Jutta PAULUS

AMENDMENTS 13 - 283 - Draft opinion Establishing a Recovery and Resilience Facility EN

07-09-2020 TRAN_AM(2020)657214 PE657.214v01-00 TRAN
Roberts ZĪLE

TUAIRIM le moltaí don Choimisiún maidir leis an nGníomh um Sheirbhísí Digiteacha: Feidhmiú an Mhargaidh Aonair a fheabhsú

04-09-2020 TRAN_AD(2020)648502 PE648.502v03-00 TRAN
Josianne CUTAJAR

AMENDMENTS 1 - 96 - Draft opinion A new strategy for European SMEs EN

04-09-2020 TRAN_AM(2020)657173 PE657.173v01-00 TRAN
João FERREIRA

AMENDMENTS 1 - 48 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

03-09-2020 TRAN_AM(2020)655863 PE655.863v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

DRÉACHT-TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár InvestEU

27-08-2020 TRAN_PA(2020)653989 PE653.989v02-00 TRAN
Tom BERENDSEN

DRÉACHT-TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta

25-08-2020 TRAN_PA(2020)653990 PE653.990v01-00 TRAN
Roberts ZĪLE

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an mbeartas comhtháthaithe agus straitéisí comhshaoil réigiúnacha sa chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide

25-08-2020 TRAN_PA(2020)655927 PE655.927v01-00 TRAN
Gheorghe FALCĂ

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 13 Iúil 2020 - Dé Máirt, 14 Iúil 2020

22-07-2020 TRAN_PV(2020)07-13-1 PE655.672v01-00 TRAN

TUAIRIM le moltaí don Choimisiún i leith réimeas dliteanais shibhialta le haghaidh intleacht shaorga

15-07-2020 TRAN_AD(2020)646911 PE646.911v02-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

TUAIRIM maidir leis an intleacht shaorga: ceisteanna i ndáil le léirmhíniú agus cur i bhfeidhm an dlí idirnáisiúnta a mhéid a dhéantar difear do AE i réimse na n-úsáidí sibhialta agus míleata agus an údaráis stáit lasmuigh de raon feidhme an cheartais choiriúil

15-07-2020 TRAN_AD(2020)646912 PE646.912v02-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear creat chun aeráidneodracht a bhaint amach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1999 (An Dlí Aeráide Eorpach)

15-07-2020 TRAN_AD(2020)650613 PE650.613v02-00 TRAN
Tilly METZ

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an bPlean Gníomhaíochta Nua don Gheilleagar Ciorclach

15-07-2020 TRAN_PA(2020)655632 PE655.632v01-00 TRAN
Jutta PAULUS

TUAIRIM maidir leis an bPlean Infheistíochta don Eoraip Inbhuanaithe – Conas an Comhaontú Glas a mhaoiniú

14-07-2020 TRAN_AD(2020)652287 PE652.287v02-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

Revision of the Trans-European Transport Network (TEN-T) guidelines

13-07-2020 TRAN_PR(2020)646914 PE646.914v01-00 TRAN
Jens GIESEKE

TUAIRIM ar chearta maoine intleachtúla d’fhorbairt teicneolaíochtaí na hintleachta saorga

13-07-2020 TRAN_AD(2020)648605 PE648.605v03-00 TRAN
Andor DELI

AMENDMENTS 31 - 188 - Draft report European Year of Rail (2021) EN

06-07-2020 TRAN_AM(2020)654016 PE654.016v01-00 TRAN
Anna DEPARNAY-GRUNENBERG

DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

06-07-2020 TRAN_PA(2020)654050 PE654.050v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

MIONTUAIRISCÍ - Dé Máirt, 23 Meitheamh 2020

30-06-2020 TRAN_PV(2020)06-23-1 PE653.997v01-00 TRAN

TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir

24-06-2020 TRAN_AD(2020)648628 PE648.628v02-00 TRAN
Dominique RIQUET

DRAFT AGENDA - Tuesday, 23 June 2020 EN

23-06-2020 TRAN_OJ(2020)06-23_1 PE653.747v02-00 TRAN

AMENDMENTS 26 - 227 - Draft opinion Establishing the Just Transition Fund EN

17-06-2020 TRAN_AM(2020)650571 PE650.571v02-00 TRAN
Dominique RIQUET

AMENDMENTS 1 - 115 - Draft opinion Sustainable Europe Investment Plan - How to finance the Green Deal EN

16-06-2020 TRAN_AM(2020)653808 PE653.808v01-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

TUAIRIM maidir le ganntanas cógas – conas dul i ngleic le fadhb atá ag teacht chun cinn

11-06-2020 TRAN_AD(2020)650657 PE650.657v03-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Bliain Eorpach an Iarnróid (2021)

11-06-2020 TRAN_PR(2020)652338 PE652.338v01-00 TRAN
Anna DEPARNAY-GRUNENBERG

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 8 Meitheamh 2020

11-06-2020 TRAN_PV(2020)06-08-1 PE653.757v01-00 TRAN

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 11 Bealtaine 2020

09-06-2020 TRAN_PV(2020)05-11-1 PE653.745v01-00 TRAN

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le stráitéis nua do FBManna Eorpacha

08-06-2020 TRAN_PA(2020)652524 PE652.524v01-00 TRAN
João FERREIRA

AMENDMENTS 1 - 54 - Draft opinion Artificial intelligence: questions of interpretation and application of international law in so far as the EU is affected in the areas of civil and military uses and of state authority outside the scope of criminal justice EN

05-06-2020 TRAN_AM(2020)652622 PE652.622v01-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

AMENDMENTS 62 - 241 - Draft opinion Establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) EN

03-06-2020 TRAN_AM(2020)652581 PE652.581v01-00 TRAN
Tilly METZ

AMENDMENTS 242 - 420 - Draft opinion Establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) EN

03-06-2020 TRAN_AM(2020)652582 PE652.582v01-00 TRAN
Tilly METZ

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le straitéis Eorpach um shonraí

03-06-2020 TRAN_PA(2020)652598 PE652.598v01-00 TRAN
Roman HAIDER

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le ceannaireacht Eorpach a áirithiú sa ré dhigiteach agus cur chuige AE i leith na hintleachta saorga a áirithiú

03-06-2020 TRAN_PA(2020)652599 PE652.599v01-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

MIONTUAIRISCÍ - Déardaoin, 28 Bealtaine 2020

02-06-2020 TRAN_PV(2020)05-28-1 PE652.536v01-00 TRAN

TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/757 chun aird iomchuí a thabhairt ar an gcóras domhanda bailithe sonraí le haghaidh sonraí faoi ídiú ola breosla long

29-05-2020 TRAN_AD(2020)641314 PE641.314v02-00 TRAN
Magdalena ADAMOWICZ

TUAIRIM ar na moltaí maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann

29-05-2020 TRAN_AD(2020)648584 PE648.584v02-00 TRAN
Johan DANIELSSON

DRAFT AGENDA - Monday, 8 June 2020 EN

29-05-2020 TRAN_OJ(2020)06-08_1 PE652.544v01-00 TRAN

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an bPlean Infheistíochta don Eoraip Inbhuanaithe - Conas an Comhaontú Glas a mhaoiniú

28-05-2020 TRAN_PA(2020)652287 PE652.287v01-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear creat chun aeráidneodracht a bhaint amach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1999 (An Dlí Aeráide Eorpach)

19-05-2020 TRAN_PA(2020)650613 PE650.613v01-00 TRAN
Tilly METZ

AMENDMENTS 1 - 53 - Draft opinion Intellectual property rights for the development of artificial intelligence technologies EN

19-05-2020 TRAN_AM(2020)652368 PE652.368v01-00 TRAN
Andor DELI

AMENDMENTS 1 - 98 - Draft opinion Shortage of medicines - how to address an emerging problem EN

19-05-2020 TRAN_AM(2020)652370 PE652.370v01-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

AMENDMENTS 1 - 63 - Draft opinion Framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies EN

18-05-2020 TRAN_AM(2020)650440 PE650.440v01-00 TRAN
Valter FLEGO

AMENDMENTS 1 - 70 - Draft opinion Civil liability regime for artificial intelligence EN

18-05-2020 TRAN_AM(2020)652306 PE652.306v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

DRAFT AGENDA - Thursday, 28 May 2020 EN

18-05-2020 TRAN_OJ(2020)05-28_1 PE652.367v01-00 TRAN

MIONTUAIRISCÍ - Dé Máirt, 28 Aibreán 2020

14-05-2020 TRAN_PV(2020)04-28-1 PE650.616v02-00 TRAN

AMENDMENTS 1 - 37 - Draft recommendation for second reading Enforcement requirements and specific rules for posting drivers in the road transport sector EN

13-05-2020 TRAN_AM(2020)650724 PE650.724v01-00 TRAN
Kateřina KONEČNÁ

AMENDMENTS 1 - 29 - Draft recommendation for second reading on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EC) No 1071/2009, (EC) No 1072/2009 and (EU) No 1024/2012 with a view to adapting them to developments in the road transport sector EN

13-05-2020 TRAN_AM(2020)650725 PE650.725v01-00 TRAN
Ismail ERTUG

AMENDMENTS 1 - 16 - Draft recommendation for second reading Amending Regulation (EC) No 561/2006 as regards on minimum requirements on maximum daily and weekly driving times, minimum breaks and daily and weekly rest periods and Regulation (EU) 165/2014 as regards positioning by means of tachographs EN

13-05-2020 TRAN_AM(2020)652268 PE652.268v01-00 TRAN
Henna VIRKKUNEN

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an easpa táirgí íocshláinte – conas déileáil le fadhb atá ag teacht chun cinn

12-05-2020 TRAN_PA(2020)650657 PE650.657v01-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an Intleacht Shaorga; ceisteanna i ndáil le léirmhíniú agus cur i bhfeidhm an dlí idirnáisiúnta a mhéid a dhéantar difear do AE i réimse na n-úsáidí sibhialta agus míleata agus an údaráis stáit lasmuigh de raon feidhme an cheartais choiriúil

08-05-2020 TRAN_PA(2020)646912 PE646.912v01-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

AMENDMENTS 1 - 96 - Draft opinion Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market EN

07-05-2020 TRAN_AM(2020)650671 PE650.671v01-00 TRAN
Josianne CUTAJAR

MIONTUAIRISCÍ - Dé Máirt, 21 Aibreán 2020

05-05-2020 TRAN_PV(2020)04-21-1 PE650.552v01-00 TRAN

DRAFT AGENDA - Monday, 11 May 2020 EN

30-04-2020 TRAN_OJ(2020)05-11_1 PE650.635v01-00 TRAN