Amandmani


Nakon što se nacrt izvješća, mišljenja ili prijedloga podnese odboru, članovi odbora dobivaju mogućnost podnositi amandmane (među ostalim i proračunske amandmane). Odbor određuje rok za podnošenje svih amandmana. Zatim se na sjednici odbora raspravlja i glasuje o podnesenim prijedlozima. Svi usvojeni prijedlozi izmjena potom se unose u nacrt teksta prije nego što on postane konačan. Na ovoj se stranici nalaze svi amandmani koje su podnijeli članovi odbora prije nego što se o njima glasuje.
Za sve dostupne prijedloge odaberite funkciju pretraživanja.

AMANDMANI 1 - 19 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

AMANDMANI 1 - 15 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje

13-12-2019 AFET_AM(2019)644930 PE644.930v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

AMANDMANI 1 – 4 - Nacrt mišljenja o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama

26-11-2019 AFET_AM(2019)643132 PE643.132v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

AMANDMANI 1 - 4 - Nacrt mišljenja o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane

26-11-2019 AFET_AM(2019)643133 PE643.133v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

AMANDMANI 1 - 61 - Nacrt mišljenja Sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama

14-11-2019 AFET_AM(2019)643185 PE643.185v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

AMANDMANI 1 - 41 - Nacrt mišljenja Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane

14-11-2019 AFET_AM(2019)643186 PE643.186v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

AMANDMANI 1 - 398 - Nacrt izvješća Provedba zajedničke vanjske i sigurnosne politike - godišnje izvješće

13-11-2019 AFET_AM(2019)643168 PE643.168v01-00
AFET

David McALLISTER

AMANDMANI 1 - 326 - Nacrt izvješća Provedba zajedničke sigurnosne i obrambene politike - godišnje izvješće za 2018.

11-11-2019 AFET_AM(2019)643150 PE643.150v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

AMANDMANI 327 - 486 - Nacrt izvješća Provedba zajedničke sigurnosne i obrambene politike - godišnje izvješće za 2018.

11-11-2019 AFET_AM(2019)643151 PE643.151v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

AMANDMANI 1 - 226 - Nacrt izvješća Ljudska prava i demokracija u svijetu i politika Europske unije u tom području – godišnje izvješće za 2018.

28-10-2019 AFET_AM(2019)642943 PE642.943v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA