Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

Mišljenje o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju

22-01-2020 AFET_AL(2020)643055 PE643.055v02-00
AFET

David McALLISTER

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 20. siječnja 2020. - Utorak, 21. siječnja 2020.

20-01-2020 AFET_OJ(2020)01-20_1 PE646.790v02-00
AFET

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 21. siječnja 2020.

14-01-2020 CJ19_OJ(2020)01-21_1 PE645.108v01-00
DEVE AFET

 

NACRT IZVJEŠĆA o preporuci Europskog parlamenta Vijeću i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o pripremi postupka revizije Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT) 2020. godine, kontroli nuklearnog oružja i mogućnostima nuklearnog razoružanja

13-01-2020 AFET_PR(2019)645058 PE645.058v02-00
AFET

Sven MIKSER

Rok za podnošenje amandmana : 28-01-2020

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the facilitation of the issuance of visas

10-01-2020 AFET_PA(2020)646757 PE646.757v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Rok za podnošenje amandmana : 03-02-2020

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the readmission of persons residing without authorisation

10-01-2020 AFET_PA(2020)646758 PE646.758v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Rok za podnošenje amandmana : 03-02-2020

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 9. siječnja 2020.

07-01-2020 AFET_OJ(2020)01-09_1 PE645.076v01-00
AFET

 

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 25. studenog 2019.

17-12-2019 AFET_PV(2019)11-25-1 PE644.816v01-00
AFET

 

AMANDMANI 1 - 19 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS