Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  MINUTES - Wednesday, 6 November 2019

10-12-2019 CJ19_PV(2019)11-06-1 PE643.200v01-00
DEVE AFET

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.

09-12-2019 AFET_OJ(2019)12-16_1 PE644.862v01-00
DROI DEVE AFET

 

  OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam

05-12-2019 AFET_AD(2019)641414 PE641.414v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

  OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part

05-12-2019 AFET_AD(2019)641417 PE641.417v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

  MINUTES - Wednesday, 6 November 2019 - Thursday, 7 November 2019

05-12-2019 AFET_PV(2019)11-06-1 PE643.170v01-00
AFET

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. prosinca 2019. - Četvrtak, 5. prosinca 2019.

28-11-2019 AFET_OJ(2019)12-04_1 PE644.815v01-00
AFET

 

AMANDMANI 1 – 4 - Nacrt mišljenja o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama

26-11-2019 AFET_AM(2019)643132 PE643.132v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

AMANDMANI 1 - 4 - Nacrt mišljenja o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane

26-11-2019 AFET_AM(2019)643133 PE643.133v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 14. listopada 2019.

25-11-2019 AFET_PV(2019)10-14-1 PE642.921v02-00
AFET

 

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 30. rujna 2019. - Utorak, 1. listopada 2019.

18-11-2019 AFET_PV(2019)09-30-1 PE643.164v01-00
AFET