Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. prosinca 2019.

26-11-2019 AGRI_OJ(2019)12-04_1 PE644.774v01-00
AGRI

 

NACRT MIŠLJENJA o politici tržišnog natjecanja – godišnje izvješće za 2019.

15-11-2019 AGRI_PA(2019)643188 PE643.188v01-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

Rok za podnošenje amandmana : 10-12-2019

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio III. – Komisija i izvršne agencije

11-11-2019 AGRI_PA(2019)642906 PE642.906v01-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

Rok za podnošenje amandmana : 06-12-2019

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 18. studenog 2019.

11-11-2019 AGRI_OJ(2019)11-18_1 PE643.163v01-00
AGRI

 

MIŠLJENJE o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Ukrajine o izmjeni trgovinskih povlastica za meso peradi i proizvode od mesa peradi predviđenih Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641140 PE641.140v02-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

MIŠLJENJE o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o dodjeli Sjedinjenim Državama udjela u carinskoj kvoti za visokokvalitetnu govedinu iz Revidiranog Memoranduma o razumijevanju u vezi s uvozom goveđeg mesa životinja koje nisu tretirane određenim hormonima za poticanje rasta i povećanim carinama koje Sjedinjene Države primjenjuju na određene proizvode Europske unije

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641220 PE641.220v02-00
AGRI

Herbert DORFMANN

ZAPISNIK - Srijeda, 25. rujna 2019.

31-10-2019 AGRI_PV(2019)09-25-1 PE641.296v02-00
AGRI

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 4. studenog 2019. - Utorak, 5. studenog 2019.

31-10-2019 AGRI_OJ(2019)11-04_1 PE642.997v02-00
AGRI

 

ZAPISNIK - Utorak, 8. listopada 2019.

23-10-2019 AGRI_PV(2019)10-08-1 PE641.440v01-00
AGRI