Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih detaljnih pravila proizvodnje za ekološke proizvode

2020/2516(DEA) Postupak delegiranih akata
AGRI

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za sprečavanje i kontrolu određenih bolesti s popisa

2019/3001(DEA) Postupak delegiranih akata
AGRI

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odobravanja objekata za zametne proizvode i zahtjeva u pogledu sljedivosti i zdravlja životinja za premještanja zametnih proizvoda određenih držanih kopnenih životinja u Uniji

2019/3006(DEA) Postupak delegiranih akata
AGRI

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Delegiranoa uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila upravljanja uvoznim i izvoznim carinskim kvotama na temelju dozvola i o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu polaganja sredstava osiguranja u upravljanju carinskim kvotama

2019/3005(DEA) Postupak delegiranih akata
AGRI

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja za premještanja kopnenih životinja i jaja za valenje u Uniji

2019/3003(DEA) Postupak delegiranih akata
AGRI

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o nadziranju, programima iskorjenjivanja i statusu „slobodno od bolesti” za određene bolesti s popisa i emergentne bolesti

2019/3000(DEA) Postupak delegiranih akata
AGRI

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Europska strategija za šume - daljnji koraci

2019/2157(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
AGRI

Petri SARVAMAA [PPE]

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Prijelazne odredbe za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godini 2021.

2019/0254(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
AGRI

Elsi KATAINEN [Renew]

Nadležni odbor

Uredba Komisije o utvrđivanju popisa predviđenih namjena korištenja hrane za životinje za posebne hranidbene namjene i stavljanju izvan snage Direktive 2008/38/EZ

2019/2911(RPS) Regulatorni postupak s kontrolom
AGRI

Nadležni odbor

Utvrđivanje pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

2018/0216(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
AGRI

Peter JAHR [PPE]

Nadležni odbor, pojačana suradnja