Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Europska strategija za šume - daljnji koraci

2019/2157(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
AGRI

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Prijelazne odredbe za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godini 2021.

2019/0254(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
AGRI

Elsi KATAINEN [Renew]

Nadležni odbor

Financijska disciplina od financijske godine 2021. i Uredba (EU) br. 1307/2013 u pogledu fleksibilnosti među stupovima za kalendarsku godinu 2020.

2019/0253(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
AGRI

Norbert LINS [PPE]

Nadležni odbor

Uredba Komisije o utvrđivanju popisa predviđenih namjena korištenja hrane za životinje za posebne hranidbene namjene i stavljanju izvan snage Direktive 2008/38/EZ

2019/2911(RPS) Regulatorni postupak s kontrolom
AGRI

Nadležni odbor

Utvrđivanje pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

2018/0216(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
AGRI

Peter JAHR [PPE]

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Financiranje i nadzor zajedničke poljoprivredne politike te upravljanje njome

2018/0217(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
AGRI

Ulrike MÜLLER [Renew]

Nadležni odbor

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina, (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i (EU) br. 229/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka

2018/0218(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
AGRI

Eric ANDRIEU [S&D]

Nadležni odbor

Stavljanje na tržište hrane od klonova životinja

2013/0434(APP) Postupak suglasnosti
AGRI

Benoît BITEAU [Verts/ALE]

Nadležni odbor

Pojačanje djelovanja EU-a za zaštitu i obnovu svjetskih šuma

2019/2156(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
AGRI

Upitani za mišljenje, pojačana suradnja

Sklapanje Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju

2018/0427(NLE) Nezakonodavni postupci
AGRI

Upitani za mišljenje