Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 19. veljače 2020.

07-02-2020 CULT_OJ(2020)02-19_1 PE647.055v01-00
CULT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 21. siječnja 2020.

09-01-2020 CULT_OJ(2020)01-21_1 PE645.109v01-00
CULT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. prosinca 2019.

21-11-2019 CULT_OJ(2019)12-04_1 PE644.745v01-00
CULT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 5. studenog 2019.

21-10-2019 CULT_OJ(2019)11-05_1 PE642.935v01-00
CULT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 30. rujna 2019.

26-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-30_1 PE641.303v01-00
ITRE CULT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 3. listopada 2019.

26-09-2019 CULT_OJ(2019)10-03_1 PE641.282v01-00
LIBE CULT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 1. listopada 2019.

25-09-2019 CULT_OJ(2019)10-01_1 PE641.279v01-00
CULT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 24. rujna 2019.

12-09-2019 CULT_OJ(2019)09-24_1 PE641.141v01-00
CULT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. rujna 2019. - Četvrtak, 5. rujna 2019.

26-08-2019 CULT_OJ(2019)09-04_1 PE640.615v01-00
CULT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 22. srpnja 2019.

16-07-2019 CULT_OJ(2019)07-22_1 PE639.787v01-00
CULT