Please fill this field

Saslušanja

Odbori mogu organizirati saslušanja sa stručnjacima kada se smatra da bi ona bila iznimno važna za njihov rad na određenom predmetu. Saslušanja zajedno mogu održati dva ili više odbora. Većina odbora redovito organizira saslušanja jer im ona omogućuju da čuju mišljenja stručnjaka te da održavaju rasprave o ključnim pitanjima. Ova internetska stranica sadrži sve dostupne informacije o saslušanjima koja održavaju odbori te programe i izlaganja govornika.

CULT

The CULT Committee hold a public hearing on "The use of Artificial Intelligence in education, culture and the audiovisual sector" on Wednesday 19 February 2020. Five experts were invited.

CULT

The European Capitals of Culture (ECoC) initiative is designed to highlight the richness and diversity of cultures in Europe, celebrate the cultural features Europeans share, increase European citizens' sense of belonging to a common cultural area and foster the contribution of culture to the development of cities.