Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 28 January 2020

28-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-28_1 PE646.850v01-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 23. siječnja 2020.

23-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-23_1 PE646.845v01-00
AFCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 22. siječnja 2020. - Četvrtak, 23. siječnja 2020.

22-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-22_1 PE646.833v01-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 22. siječnja 2020. - Četvrtak, 23. siječnja 2020.

22-01-2020 ITRE_OJ(2020)01-22_1 PE646.800v02-00
ITRE

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 27 January 2020

21-01-2020 ECON_OJ(2020)01-27_1 PE646.867v01-00
ECON

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 27 January 2020

21-01-2020 ECON_OJ(2020)01-27_2 PE646.868v01-00
EMPL ECON

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 20. siječnja 2020. - Utorak, 21. siječnja 2020.

20-01-2020 AFET_OJ(2020)01-20_1 PE646.790v02-00
AFET

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 20. siječnja 2020. - Utorak, 21. siječnja 2020.

20-01-2020 INTA_OJ(2020)01-20_1 PE645.045v03-00
INTA

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 22. siječnja 2020. - Četvrtak, 23. siječnja 2020.

20-01-2020 ECON_OJ(2020)01-22_1 PE646.844v01-00
ECON

 

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 28 January 2020

20-01-2020 ITRE_OJ(2020)01-28_1 PE646.858v01-00
ITRE