Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday, 12 December 2019

12-12-2019 BUDG_OJ(2019)12-12_1 PE644.867v02-00
BUDG

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.

09-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-09_1 PE644.866v01-00
AFCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 12. prosinca 2019.

04-12-2019 ECON_OJ(2019)12-12_1 PE644.875v01-00
ECON

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. prosinca 2019.

04-12-2019 EMPL_OJ(2019)12-04_1 PE644.747v01-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. prosinca 2019. - Četvrtak, 5. prosinca 2019.

04-12-2019 REGI_OJ(2019)12-04_1 PE644.798v01-00
REGI

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. prosinca 2019.

04-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-04_1 PE644.817v01-00
AFCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. prosinca 2019. - Četvrtak, 5. prosinca 2019.

04-12-2019 FEMM_OJ(2019)12-04_1 PE644.748v02-00
FEMM

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.

03-12-2019 LIBE_OJ(2019)12-09_1 PE644.858v01-00
LIBE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 2. prosinca 2019. - Utorak, 3. prosinca 2019.

02-12-2019 INTA_OJ(2019)12-02_1 PE644.799v02-00
INTA

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 2. prosinca 2019. - Utorak, 3. prosinca 2019.

02-12-2019 ENVI_OJ(2019)12-02_1 PE644.809v02-00
ENVI