Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT AGENDA - Monday, 18 November 2019

12-11-2019 AFET_OJ(2019)11-18_1 PE643.169v01-00
AFET

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 12. studenog 2019.

12-11-2019 EMPL_OJ(2019)11-12_1 PE643.079v02-00
EMPL

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 4 December 2019 - Thursday, 5 December 2019

12-11-2019 IMCO_OJ(2019)12-04_1 PE643.177v01-00
IMCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 12. studenog 2019.

12-11-2019 AFCO_OJ(2019)11-12_1 PE643.092v01-00
AFCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 14. studenog 2019.

11-11-2019 AFET_OJ(2019)11-14_1 PE643.127v01-00
AFET

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 18 November 2019

11-11-2019 ECON_OJ(2019)11-18_2 PE643.139v01-00
ECON

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 12. studenog 2019.

11-11-2019 ITRE_OJ(2019)11-11_1 PE643.068v02-00
ITRE

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 18 November 2019

11-11-2019 AGRI_OJ(2019)11-18_1 PE643.163v01-00
AGRI

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 11. studenog 2019. - Utorak, 12. studenog 2019.

11-11-2019 DROI_OJ(2019)11-11_1 PE643.038v02-00
DROI

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 12. studenog 2019.

08-11-2019 CJ13_OJ(2019)11-12_1 PE643.006v01-00
CONT BUDG