Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

Moguće je da pojedini dokumenti za sada nisu dostupni te neće biti prikazani na ovoj stranici.

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 24 September 2019

24-09-2019 EMPL_OJ(2019)09-24_1 PE641.147v01-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 19. rujna 2019.

19-09-2019 TRAN_OJ(2019)09-19_1 PE641.124v02-00
TRAN

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 16 September 2019

12-09-2019 ECON_OJ(2019)09-16_1 PE641.145v01-00
ECON

 

  DRAFT AGENDA - Thursday, 19 September 2019

11-09-2019 JURI_OJ(2019)09-19_1 PE641.137v01-00
JURI

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 16. rujna 2019.

10-09-2019 LIBE_OJ(2019)09-16_1 PE641.129v01-00
LIBE

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 23 September 2019

09-09-2019 FEMM_OJ(2019)09-23_1 PE641.118v01-00
FEMM

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 9. rujna 2019.

09-09-2019 DROI_OJ(2019)09-09_1 PE640.642v02-00
DROI

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 25. rujna 2019. - Četvrtak, 26. rujna 2019.

06-09-2019 IMCO_OJ(2019)09-25_1 PE641.098v01-00
IMCO

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 12. rujna 2019.

06-09-2019 LIBE_OJ(2019)09-12_1 PE641.092v01-00
LIBE