Nacrti mišljenja


Nacrt mišljenja dokument je koji sastavlja zastupnik imenovan izvjestiteljem za mišljenje. Dokument se zatim dostavlja odboru koji daje mišljenje za moguće izmjene te se stavlja na glasovanje.
Kad je riječ o zakonodavnim izvješćima, nacrti mišljenja imaju oblik amandmana na zakonodavni prijedlog Komisije, te prema potrebi sadrže kratka obrazloženja. U slučaju nezakonodavnih izvješća, nacrti mišljenja imaju oblik prijedloga koji se, ako se usvoje, prosljeđuju odboru nadležnom za sastavljanje izvješća radi uvrštenja. Na ovoj se stranici nalaze nacrti mišljenja prije nego što o njima glasuje odbor koji daje mišljenje.
Za sve dostupne nacrte mišljenja odaberite funkciju pretraživanja.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT OPINION on Guidelines for the 2021 budget - Section III

23-01-2020 ENVI_PA(2020)646875 PE646.875v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Rok za podnošenje amandmana : 20-02-2020

  DRAFT OPINION on Guidelines for the 2021 Budget - Section III

21-01-2020 ITRE_PA(2020)646810 PE646.810v02-00
ITRE

Cristian-Silviu BUŞOI

  DRAFT OPINION on European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020

16-01-2020 CULT_PA(2020)646848 PE646.848v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Rok za podnošenje amandmana : 27-01-2020

  DRAFT OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

14-01-2020 ENVI_PA(2020)646764 PE646.764v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Rok za podnošenje amandmana : 17-01-2020

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the facilitation of the issuance of visas

10-01-2020 AFET_PA(2020)646757 PE646.757v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Rok za podnošenje amandmana : 03-02-2020

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the readmission of persons residing without authorisation

10-01-2020 AFET_PA(2020)646758 PE646.758v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Rok za podnošenje amandmana : 03-02-2020

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa potpore reformama

09-01-2020 EMPL_PA(2020)645062 PE645.062v01-00
EMPL

Dragoş PÎSLARU

Rok za podnošenje amandmana : 05-02-2020

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu

07-01-2020 DEVE_PA(2020)644993 PE644.993v01-00
DEVE

Lukas MANDL

Rok za podnošenje amandmana : 23-01-2020

NACRT MIŠLJENJA o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije o produljenju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije, koji prestaje važiti 15. studenoga 2019.

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644820 PE644.820v01-00
BUDG

Francisco GUERREIRO

NACRT MIŠLJENJA o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2020.

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644963 PE644.963v01-00
BUDG

Margarida MARQUES

Rok za podnošenje amandmana : 28-01-2020