Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Imenovanje potpredsjednika Jedinstvenog sanacijskog odbora

2020/0904(NLE) Nezakonodavni postupci
ECON

Irene TINAGLI [S&D]

Nadležni odbor

Imenovanje člana Jedinstvenog sanacijskog odbora

2020/0903(NLE) Nezakonodavni postupci
ECON

Irene TINAGLI [S&D]

Nadležni odbor

Imenovanje člana Jedinstvenog sanacijskog odbora

2020/0902(NLE) Nezakonodavni postupci
ECON

Irene TINAGLI [S&D]

Nadležni odbor

Imenovanje izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA)

2020/0901(NLE) Nezakonodavni postupci
ECON

Irene TINAGLI [S&D]

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o ispravku Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II)

2019/3010(DEA) Postupak delegiranih akata
ECON

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu alternativnog standardiziranog pristupa za tržišni rizik

2019/3007(DEA) Postupak delegiranih akata
ECON

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za određivanje kriterija za utvrđivanje aranžmana za primjereno smanjenje kreditnog rizika druge ugovorne strane u vezi s pokrivenim obveznicama i sekuritizacijama te o izmjeni delegiranih uredaba (EU) 2015/2205 i (EU) 2016/1178

2019/2994(DEA) Postupak delegiranih akata
ECON

Nadležni odbor

Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 3

2019/2991(RPS) Regulatorni postupak s kontrolom
ECON

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Europski semestar za koordinaciju ekonomskih politika: godišnji pregled rasta za 2020.

2019/2211(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
ECON

Aurore LALUCQ [S&D]

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju pojedinosti zahtjeva za registraciju sekuritizacijskog repozitorija i pojedinosti pojednostavnjenog zahtjeva za proširenje registracije trgovinskog repozitorija

2019/2958(DEA) Postupak delegiranih akata
ECON

Nadležni odbor