Amandmani


Nakon što se nacrt izvješća, mišljenja ili prijedloga podnese odboru, članovi odbora dobivaju mogućnost podnositi amandmane (među ostalim i proračunske amandmane). Odbor određuje rok za podnošenje svih amandmana. Zatim se na sjednici odbora raspravlja i glasuje o podnesenim prijedlozima. Svi usvojeni prijedlozi izmjena potom se unose u nacrt teksta prije nego što on postane konačan. Na ovoj se stranici nalaze svi amandmani koje su podnijeli članovi odbora prije nego što se o njima glasuje.
Za sve dostupne prijedloge odaberite funkciju pretraživanja.

AMANDMANI 1 – 20 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2018.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)643135 PE643.135v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD

AMANDMANI 1 – 209 - Nacrt prijedloga rezolucije Dvadeset i peta obljetnica Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju (ICPD25) (sastanak na vrhu u Nairobiju)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)644787 PE644.787v01-00
FEMM

Evelyn REGNER

AMANDMANI 1 - 26 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

11-11-2019 FEMM_AM(2019)643136 PE643.136v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

AMANDMANI 1 - 61 - Nacrt mišljenja Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020. – svi dijelovi

09-09-2019 FEMM_AM(2019)640658 PE640.658v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

PRORAČUNSKI AMANDMANI Proračun za 2020.

28-08-2019 FEMM_AB(2019)639987 PE639.987v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD