Please fill this field

Najnoviji dokumenti

Neki dokumenti možda nisu dostupni na vašem jeziku pa će vam automatski biti predložena druga jezična verzija. Svaka jezična verzija prikazana je svojim simbolom. (e.g.: FR ).

DRAFT REPORT on the situation of sexual and reproductive health and rights in the EU, in the frame of women’s health EN

27-10-2020 FEMM_PR(2020)660070 PE660.070v02-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 26. listopada 2020.

22-10-2020 CJ01_OJ(2020)10-26_1 PE659.050v02-00 FEMM LIBE

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 29. listopada 2020.

22-10-2020 CJ01_OJ(2020)10-29_1 PE659.093v01-00 FEMM LIBE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 100 - Σχέδιο γνωμοδότησης Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον κόσμο το 2019 και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό - ετήσια έκθεση 2019 EL

20-10-2020 FEMM_AM(2020)659040 PE659.040v01-00 FEMM
Christine ANDERSON

DRAFT REPORT on the implementation of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims EN

16-10-2020 CJ01_PR(2020)658995 PE658.995v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

NACRT MIŠLJENJA o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu 2019. i politici Europske unije u tom području – godišnje izvješće za 2019.

07-10-2020 FEMM_PA(2020)658726 PE658.726v02-00 FEMM
Christine ANDERSON

AMANDMANI 1 – 72 - Nacrt izvješća Oblikovanje politike digitalnog obrazovanja

06-10-2020 FEMM_AM(2020)657443 PE657.443v03-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

MIŠLJENJE o utjecaju klimatskih promjena na osjetljive skupine stanovništva u zemljama u razvoju

02-10-2020 FEMM_AD(2020)650432 PE650.432v02-00 FEMM
Alice KUHNKE

AMANDMANI 1 - 70 - Nacrt mišljenja Provedba Direktive Vijeća 2000/78/EZ o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja u svjetlu Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom

02-10-2020 FEMM_AM(2020)658789 PE658.789v01-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

AMANDMANI 1 - 96 - Nacrt mišljenja Jaka socijalna Europa za pravednu tranziciju

01-10-2020 FEMM_AM(2020)658722 PE658.722v01-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

AMANDMANI 1 - 201 - Nacrt izvješća Premošćivanje digitalnog jaza između spolova: sudjelovanje žena u digitalnom gospodarstvu

30-09-2020 FEMM_AM(2020)658725 PE658.725v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on Old continent growing older - possibilities and challenges related to ageing policy post 2020 EN

28-09-2020 FEMM_AD(2020)658702 PE658.702v01-00 FEMM
Christine ANDERSON

MIŠLJENJE o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2021.

24-09-2020 FEMM_AD(2020)655750 PE655.750v03-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 FEMM_AB(2020)657460 PE657.460v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

AMANDMANI 1 - 83 - Nacrt mišljenja Rodna dimenzija u kohezijskoj politici

18-09-2020 FEMM_AM(2020)657415 PE657.415v01-00 FEMM
Lena DÜPONT

AMANDMANI 1 - 342 - Nacrt izvješća Rodna perspektiva tijekom i poslije razdoblja krize prouzročene bolešću COVID-19

16-09-2020 FEMM_AM(2020)657386 PE657.386v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

AMANDMANI 343 - 415 - Nacrt izvješća Rodna perspektiva tijekom i poslije razdoblja krize prouzročene bolešću COVID-19

16-09-2020 FEMM_AM(2020)657387 PE657.387v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

MIŠLJENJE o umjetnoj inteligenciji u obrazovnom, kulturnom i audiovizualnom sektoru

14-09-2020 FEMM_AD(2020)646839 PE646.839v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655871 PE655.871v01-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća Uspostava programa InvestEU

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655872 PE655.872v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa djelovanja Unije u području zdravlja za razdoblje 2021. – 2027. i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 282/2014 (program „EU za zdravlje”)

14-09-2020 FEMM_AD(2020)657308 PE657.308v01-00 FEMM
Chrysoula ZACHAROPOULOU

NACRT IZVJEŠĆA Premošćivanje digitalnog jaza između spolova: sudjelovanje žena u digitalnom gospodarstvu

10-09-2020 FEMM_PR(2020)655712 PE655.712v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

NACRT MIŠLJENJA o snažnoj socijalnoj Europi za pravednu tranziciju - Komunikacija Komisije

10-09-2020 FEMM_PA(2020)657285 PE657.285v01-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

NACRT MIŠLJENJA o provedbi Direktive Vijeća 2000/78/EZ o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja u svjetlu Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom

04-09-2020 FEMM_PA(2020)655669 PE655.669v01-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

NACRT IZVJEŠĆA o rodnoj perspektivi tijekom i poslije razdoblja krize prouzročene bolešću COVID-19

31-08-2020 FEMM_PR(2020)653727 PE653.727v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

NACRT MIŠLJENJA o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2021. – svi dijelovi

31-08-2020 FEMM_PA(2020)655750 PE655.750v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

MIŠLJENJE o smanjenju nejednakosti s posebnim naglaskom na siromaštvu unatoč zaposlenju

25-08-2020 FEMM_AD(2020)650376 PE650.376v03-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Mišljenje o provedbi Dublinske uredbe III

17-07-2020 FEMM_AL(2020)653842 PE653.842v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

NACRT MIŠLJENJA o rodnoj dimenziji u kohezijskoj politici

15-07-2020 FEMM_PA(2020)655668 PE655.668v01-00 FEMM
Lena DÜPONT

MIŠLJENJE o izvješću o provedbi nacionalnih strategija za uključivanje Roma: borba protiv negativnih stavova o osobama romskog porijekla u Europi

09-07-2020 FEMM_AD(2020)653791 PE653.791v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

MIŠLJENJE o utvrđivanju da postoji očita opasnost da Republika Poljska teško prekrši vladavinu prava

08-07-2020 FEMM_AD(2020)652283 PE652.283v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

NACRT DNEVNOG REDA - Petak, 3. srpnja 2020.

03-07-2020 FEMM_OJ(2020)07-03_1 PE653.809v02-00 FEMM

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 25. lipnja 2020.

15-06-2020 FEMM_OJ(2020)06-25_1 PE653.765v01-00 FEMM

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 25. svibnja 2020.

12-06-2020 FEMM_PV(2020)05-25-1 PE652.507v01-00 FEMM

NACRT MIŠLJENJA o izvješću o provedbi Nacionalnih strategija za integraciju Roma: borba protiv negativnih stavova prema osobama romskog podrijetla u Europi

12-06-2020 FEMM_PA(2020)653791 PE653.791v01-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

AMANDMANI 1 - 105 - Nacrt mišljenja Utvrđivanje da postoji očita opasnost da Republika Poljska teško prekrši vladavinu prava

09-06-2020 FEMM_AM(2020)653743 PE653.743v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

AMANDMANI 1 - 80 - Nacrt mišljenja Umjetna inteligencija u obrazovnom, kulturnom i audiovizualnom sektoru

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652604 PE652.604v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

AMANDMANI 1 - 353 - Nacrt izvješća Strategija EU-a za rodnu ravnopravnost

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652642 PE652.642v01-00 FEMM
Maria NOICHL

AMANDMANI 354 - 433 - Nacrt izvješća Strategija EU-a za rodnu ravnopravnost

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652643 PE652.643v01-00 FEMM
Maria NOICHL

NACRT MIŠLJENJA o utvrđivanju da postoji očita opasnost da Republika Poljska teško prekrši vladavinu prava

25-05-2020 FEMM_PA(2020)652283 PE652.283v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 25. svibnja 2020.

25-05-2020 FEMM_OJ(2020)05-25_1 PE652.341v02-00 FEMM

AMANDMANI 1 - 84 - Nacrt mišljenja Utjecaj klimatskih promjena na osjetljive skupine stanovništva u zemljama u razvoju

12-05-2020 FEMM_AM(2020)652267 PE652.267v01-00 FEMM
Alice KUHNKE

AMANDMANI 1 - 95 - Nacrt mišljenja o smanjenju nejednakosti s posebnim naglaskom na siromaštvu unatoč zaposlenju

11-05-2020 FEMM_AM(2020)650656 PE650.656v01-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

AMANDMANI 1 - 265 - Nacrt izvješća Rodna ravnopravnost u vanjskoj i sigurnosnoj politici EU-a

29-04-2020 FEMM_AM(2020)650560 PE650.560v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

NACRT MIŠLJENJA o umjetnoj inteligenciji u obrazovnom, kulturnom i audiovizualnom sektoru

21-04-2020 FEMM_PA(2020)646839 PE646.839v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

NACRT MIŠLJENJA o utjecaju klimatskih promjena na osjetljive skupine stanovništva u zemljama u razvoju

14-04-2020 FEMM_PA(2020)650432 PE650.432v01-00 FEMM
Alice KUHNKE

NACRT IZVJEŠĆA o strategiji EU-a za rodnu ravnopravnost

08-04-2020 FEMM_PR(2020)650408 PE650.408v01-00 FEMM
Maria NOICHL

Mišljenje o smjernicama za proračun za 2021. – dio III.

07-04-2020 FEMM_AL(2020)650378 PE650.378v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

NACRT MIŠLJENJA o smanjenju nejednakosti s posebnim naglaskom na siromaštvu unatoč zaposlenju

06-04-2020 FEMM_PA(2020)650376 PE650.376v01-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

NACRT IZVJEŠĆA Rodna ravnopravnost u vanjskoj i sigurnosnoj politici EU-a

27-03-2020 FEMM_PR(2020)648621 PE648.621v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

ZAPISNIK - Srijeda, 4. prosinca 2019. - Četvrtak, 5. prosinca 2019.

05-03-2020 FEMM_PV(2019)12-04-1 PE644.925v01-00 FEMM

ZAPISNIK - Srijeda, 22. siječnja 2020.

05-03-2020 FEMM_PV(2020)01-22-1 PE646.922v01-00 FEMM

STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji – Godišnje izvješće za 2018. i 2019.

04-03-2020 FEMM_AD(2020)646838 PE646.838v02-00 FEMM
Samira RAFAELA

NACRT IZVJEŠĆA o stanju u pogledu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u EU-u u kontekstu zdravlja žena

03-03-2020 FEMM_PR(2020)648429 PE648.429v01-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

ZAPISNIK - Srijeda, 6. studenog 2019.

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-06-1 PE644.779v01-00 FEMM

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 18. studenog 2019.

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-18-1 PE644.786v01-00 FEMM

AMANDMANI 1- 83 - Nacrt mišljenja Smjernice za proračun za 2021. – dio III.

21-02-2020 FEMM_AM(2020)648371 PE648.371v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA o europskom semestru za koordinaciju ekonomskih politika: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2020.

06-02-2020 FEMM_AD(2020)646892 PE646.892v02-00 FEMM
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

DRAFT AGENDA - Tuesday, 18 February 2020 EN

06-02-2020 FEMM_OJ(2020)02-18_1 PE647.003v01-00 FEMM

NACRT MIŠLJENJA o smjernicama za proračun za 2021. – dio III.

28-01-2020 FEMM_PA(2020)646946 PE646.946v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2018.

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641173 PE641.173v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio III. – Komisija i izvršne agencije

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641174 PE641.174v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 22. siječnja 2020.

10-01-2020 FEMM_OJ(2020)01-22_1 PE646.755v01-00 FEMM

AMANDMANI 1 – 20 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2018.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)643135 PE643.135v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

AMANDMANI 1 – 209 - Nacrt prijedloga rezolucije Dvadeset i peta obljetnica Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju (ICPD25) (sastanak na vrhu u Nairobiju)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)644787 PE644.787v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

ZAPISNIK - Srijeda, 4. rujna 2019.

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-04-1 PE641.143v02-00 FEMM

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 23. rujna 2019.

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-23-1 PE641.259v02-00 FEMM

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 30. rujna 2019.

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-30-1 PE643.067v01-00 FEMM

AMANDMANI 1 - 26 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

11-11-2019 FEMM_AM(2019)643136 PE643.136v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

Mišljenje o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske unije u tom području – godišnje izvješće za 2018.

07-11-2019 FEMM_AL(2019)642863 PE642.863v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 6. studenog 2019.

24-10-2019 FEMM_OJ(2019)11-06_1 PE642.945v01-00 FEMM

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2018.

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641173 PE641.173v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD