Nacrti mišljenja


Nacrt mišljenja dokument je koji sastavlja zastupnik imenovan izvjestiteljem za mišljenje. Dokument se zatim dostavlja odboru koji daje mišljenje za moguće izmjene te se stavlja na glasovanje.
Kad je riječ o zakonodavnim izvješćima, nacrti mišljenja imaju oblik amandmana na zakonodavni prijedlog Komisije, te prema potrebi sadrže kratka obrazloženja. U slučaju nezakonodavnih izvješća, nacrti mišljenja imaju oblik prijedloga koji se, ako se usvoje, prosljeđuju odboru nadležnom za sastavljanje izvješća radi uvrštenja. Na ovoj se stranici nalaze nacrti mišljenja prije nego što o njima glasuje odbor koji daje mišljenje.
Za sve dostupne nacrte mišljenja odaberite funkciju pretraživanja.

NACRT MIŠLJENJA o smjernicama za proračun za 2021. – dio III.

28-01-2020 FEMM_PA(2020)646946 PE646.946v01-00
FEMM

Robert BIEDROŃ

Rok za podnošenje amandmana : 20-02-2020

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2018.

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641173 PE641.173v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Rok za podnošenje amandmana : 08-11-2019

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio III. – Komisija i izvršne agencije

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641174 PE641.174v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Rok za podnošenje amandmana : 08-11-2019

NACRT MIŠLJENJA o Nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.

17-07-2019 FEMM_PA(2019)639795 PE639.795v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Rok za podnošenje amandmana : 06-09-2019