Mišljenja


Odbor koji smatra da predmet nekog izvješća koji je upućen drugom odboru zadire u njegove nadležnosti može zatražiti da mu se dodijeli status „odbora koji daje mišljenje” (članak 53. Poslovnika). Usvojeno mišljenje prosljeđuje se nadležnom odboru koji ga potom stavlja na glasovanje. Amandmani pridruženog odbora koji daje mišljenje (članak 54. Poslovnika) koji su u isključivoj nadležnosti tog pridruženog odbora moraju biti prihvaćeni u nadležnom odboru bez glasovanja. Sva mišljenja i stajališta u obliku amandmana koje je usvojio odbor koji daje mišljenje prilažu se konačnom izvješću. Na ovoj se stranici nalaze usvojena mišljenja odbora.
Za sva dostupna mišljenja i stajališta u obliku amandmana odaberite funkciju pretraživanja.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on Situation of Fundamental Rights in the European Union - Annual Report for the years 2018-2019

19-02-2020 FEMM_AD(2020)646838 PE646.838v01-00
FEMM

Samira RAFAELA

STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA o europskom semestru za koordinaciju ekonomskih politika: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2020.

06-02-2020 FEMM_AD(2020)646892 PE646.892v02-00
FEMM

Lina GÁLVEZ MUÑOZ

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2018.

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641173 PE641.173v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio III. – Komisija i izvršne agencije

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641174 PE641.174v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Mišljenje o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske unije u tom području – godišnje izvješće za 2018.

07-11-2019 FEMM_AL(2019)642863 PE642.863v03-00
FEMM

Evelyn REGNER - Predsjednica

MIŠLJENJE o Nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.

02-10-2019 FEMM_AD(2019)639795 PE639.795v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD