Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. prosinca 2019. - Četvrtak, 5. prosinca 2019.

04-12-2019 FEMM_OJ(2019)12-04_1 PE644.748v02-00
FEMM

 

AMANDMANI 1 – 20 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2018.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)643135 PE643.135v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD

  AMENDMENTS 1 - 209 - Draft motion for a resolution The 25th anniversary of the International Conference on Population and Development (ICPD25) (The Nairobi Summit)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)644787 PE644.787v01-00
FEMM

Evelyn REGNER

ZAPISNIK - Srijeda, 4. rujna 2019.

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-04-1 PE641.143v02-00
FEMM

 

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 23. rujna 2019.

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-23-1 PE641.259v02-00
FEMM

 

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 30. rujna 2019.

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-30-1 PE643.067v01-00
FEMM

 

AMANDMANI 1 - 26 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

11-11-2019 FEMM_AM(2019)643136 PE643.136v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Mišljenje o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske unije u tom području – godišnje izvješće za 2018.

07-11-2019 FEMM_AL(2019)642863 PE642.863v03-00
FEMM

Evelyn REGNER - Predsjednica

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 18. studenog 2019.

05-11-2019 FEMM_OJ(2019)11-18_1 PE643.065v01-00
FEMM

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 6. studenog 2019.

24-10-2019 FEMM_OJ(2019)11-06_1 PE642.945v01-00
FEMM