Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA o europskom semestru za koordinaciju ekonomskih politika: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2020.

06-02-2020 FEMM_AD(2020)646892 PE646.892v02-00
FEMM

Lina GÁLVEZ MUÑOZ

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 18 February 2020

06-02-2020 FEMM_OJ(2020)02-18_1 PE647.003v01-00
FEMM

 

NACRT MIŠLJENJA o smjernicama za proračun za 2021. – dio III.

28-01-2020 FEMM_PA(2020)646946 PE646.946v01-00
FEMM

Robert BIEDROŃ

Rok za podnošenje amandmana : 20-02-2020

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2018.

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641173 PE641.173v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio III. – Komisija i izvršne agencije

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641174 PE641.174v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 22. siječnja 2020.

10-01-2020 FEMM_OJ(2020)01-22_1 PE646.755v01-00
FEMM

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. prosinca 2019. - Četvrtak, 5. prosinca 2019.

04-12-2019 FEMM_OJ(2019)12-04_1 PE644.748v02-00
FEMM

 

AMANDMANI 1 – 20 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2018.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)643135 PE643.135v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD

AMANDMANI 1 – 209 - Nacrt prijedloga rezolucije Dvadeset i peta obljetnica Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju (ICPD25) (sastanak na vrhu u Nairobiju)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)644787 PE644.787v01-00
FEMM

Evelyn REGNER

ZAPISNIK - Srijeda, 4. rujna 2019.

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-04-1 PE641.143v02-00
FEMM