Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Prioriteti EU-a za 64. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena

2019/2967(RSP) Rezolucija, članci 78., 81., 103., 108., 115.
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

Nadležni odbor

Razlike u plaćama između muškaraca i žena

2019/2870(RSP) Rezolucija, članci 78., 81., 103., 108., 115.
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

Nadležni odbor

Utjecaj partnerskog nasilja i prava skrbništva na žene i djecu

2019/2166(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
FEMM

Elena KOUNTOURA [GUE/NGL]

Nadležni odbor

Rodna ravnopravnost u vanjskoj i sigurnosnoj politici EU-a

2019/2167(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
FEMM

Ernest URTASUN [Verts/ALE]

Nadležni odbor

Promicanje rodne ravnopravnosti u obrazovanju i karijerama u području znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM)

2019/2164(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
FEMM

Susana SOLÍS PÉREZ [Renew]

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Stanje u pogledu spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava u EU-u u kontekstu zdravlja žena

2019/2165(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
FEMM

Predrag Fred MATIĆ [S&D]

Nadležni odbor

Premošćivanje digitalnog jaza između spolova: sudjelovanje žena u digitalnom gospodarstvu

2019/2168(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
FEMM

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

Nadležni odbor

25. obljetnica Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju (ICPD25) (sastanak na vrhu u Nairobiju)

2019/2850(RSP) Rezolucija, članci 78., 81., 103., 108., 115.
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

Nadležni odbor

Strategija EU-a za rodnu ravnopravnost

2019/2169(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
FEMM

Maria NOICHL [S&D]

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Izvješće o predloženom mandatu za pregovore s Ujedinjenom Kraljevinom

2020/2023(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
FEMM

Upitani za mišljenje