Najnovije vijesti

Sljedeća sjednica odbora je 2. ožujka 2020. u Bruxellesu.

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

20-02-2020 - 15:10
TRAN Sjednica
20-02-2020 - 14:06
LIBE Sjednica
20-02-2020 - 11:11
LIBE Sjednica

Redovni zakonodavni postupak

Redovni zakonodavni postupak uobičajeni je postupak donošenja zakonodavstva na razini Europske unije.

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Delegirani akti

Međuinstitucijski registar delegiranih akata