Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Provedba Uredbe (EU) br. 305/2011 o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda (Uredba o građevnim proizvodima)

2020/2028(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
IMCO

Christian DOLESCHAL [PPE]

Nadležni odbor

Delegirana odluka Komisije o izmjeni Priloga V. Direktivi 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s dokazima o formalnoj osposobljenosti i nazivima tečajeva osposobljavanja

2020/2546(DEA) Postupak delegiranih akata
IMCO

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o ispravku poljske jezične verzije Delegirane uredbe (EU) 2015/208 o dopuni Uredbe (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve funkcionalne sigurnosti vozila za homologaciju vozila za poljoprivredu i šumarstvo

2020/2530(DEA) Postupak delegiranih akata
IMCO

Nadležni odbor

Prema održivijem jedinstvenom tržištu za poduzeća i potrošače

2020/2021(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
IMCO

David CORMAND [Verts/ALE]

Nadležni odbor

Jačanje jedinstvenog tržišta: budućnost slobodnog kretanja usluga

2020/2020(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
IMCO

Morten LØKKEGAARD [Renew]

Nadležni odbor

Akt o digitalnim uslugama: poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta

2020/2018(INL) Postupak zakonodavne inicijative
IMCO

Alex AGIUS SALIBA [S&D]

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Provedba Direktive 2009/81/EZ u pogledu javne nabave u području obrane i sigurnosti te Direktive 2009/43/EZ u pogledu transfera obrambenih proizvoda

2019/2204(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
IMCO

Kris PEETERS [PPE]

Nadležni odbor

Sigurnost proizvoda na jedinstvenom tržištu

2019/2190(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
IMCO

Marion WALSMANN [PPE]

Nadležni odbor

Osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti

2018/0168(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [Renew]

Nadležni odbor

Utvrđivanje uvjeta i postupaka prema kojima Komisija može od poduzeća i udruženja poduzeća zatražiti informacije u vezi s unutarnjim tržištem i povezanim područjima

2017/0087(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
IMCO

Nadležni odbor