Please fill this field

Najnoviji dokumenti

Neki dokumenti možda nisu dostupni na vašem jeziku pa će vam automatski biti predložena druga jezična verzija. Svaka jezična verzija prikazana je svojim simbolom. (e.g.: FR ).

DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the agreement between the European Union and the government of the People's Republic of China on cooperation on, and protection of, geographical indications EN

13-07-2020 INTA_PR(2020)654105 PE654.105v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

MINUTES - Monday, 6 July 2020 EN

08-07-2020 INTA_PV(2020)07-06-1 PE654.087v01-00 INTA

MINUTES - Thursday, 25 June 2020 EN

01-07-2020 INTA_PV(2020)06-25-1 PE653.992v01-00 INTA

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 6. srpnja 2020.

30-06-2020 INTA_OJ(2020)07-06_1 PE654.012v01-00 INTA

AMENDMENTS 1 - 49 - Draft opinion An EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation EN

29-06-2020 INTA_AM(2020)653994 PE653.994v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

MIŠLJENJE o novoj industrijskoj strategiji za Europu

26-06-2020 INTA_AD(2020)650380 PE650.380v04-00 INTA
Markus BUCHHEIT

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1215/2009 o uvođenju izvanrednih trgovinskih mjera za zemlje i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani

19-06-2020 INTA_PR(2020)652538 PE652.538v02-00 INTA
Emmanuel MAUREL

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 25. lipnja 2020.

18-06-2020 INTA_OJ(2020)06-25_1 PE653.844v01-00 INTA

ZAPISNIK - Četvrtak, 28. svibnja 2020.

17-06-2020 INTA_PV(2020)05-28-1 PE652.549v01-00 INTA

AMENDMENTS 1 - 110 - Draft opinion A new EU-Africa Strategy - a partnership for sustainable and inclusive development EN

16-06-2020 INTA_AM(2020)653807 PE653.807v01-00 INTA
Joachim SCHUSTER

NACRT MIŠLJENJA o novoj strategiji za europske MSP-ove

15-06-2020 INTA_PA(2020)653813 PE653.813v01-00 INTA
Geert BOURGEOIS

AMENDMENTS 16 - 63 - Draft report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 654/2014 of the European Parliament and of the Council concerning the exercise of the Union’s rights for the application and enforcement of international trade rules EN

05-06-2020 INTA_AM(2020)652575 PE652.575v01-00 INTA
Marie-Pierre VEDRENNE

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 25. svibnja 2020.

04-06-2020 CJ38_PV(2020)05-25-1 PE652.464v01-00 AFET INTA

NACRT DNEVNOG REDA - Petak, 12. lipnja 2020.

04-06-2020 CJ38_OJ(2020)06-12_1 PE652.616v01-00 AFET INTA

AMENDMENTS 1 - 309 - Draft report Implementation of the common commercial policy – annual report 2018 EN

03-06-2020 INTA_AM(2020)652533 PE652.533v01-00 INTA
Jörgen WARBORN

MIŠLJENJE o ulozi EU-a u zaštiti i obnovi svjetskih šuma

02-06-2020 INTA_AD(2020)648523 PE648.523v02-00 INTA
Karin KARLSBRO

NACRT MIŠLJENJA s preporukama Komisiji o pravnom okviru EU-a za zaustavljanje i preokretanje trenda globalnog krčenja šuma povezanog s EU-om

02-06-2020 INTA_PA(2020)652411 PE652.411v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

AMENDMENTS 1 - 87 - Draft opinion A New Industrial Strategy for Europe EN

29-05-2020 INTA_AM(2020)652539 PE652.539v01-00 INTA
Markus BUCHHEIT

MIŠLJENJE o nestašici lijekova – rješenja za novonastali problem

28-05-2020 INTA_AD(2020)650551 PE650.551v02-00 INTA
Andrey KOVATCHEV

AMANDMANI 1 - 250 - Nacrt izvješća Preporuke za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske

27-05-2020 CJ38_AM(2020)652491 PE652.491v01-00 AFET INTA
Christophe HANSEN Kati PIRI

AMANDMANI 251 - 389 - Nacrt izvješća Preporuke za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske

27-05-2020 CJ38_AM(2020)652501 PE652.501v01-00 AFET INTA
Christophe HANSEN Kati PIRI

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 25. svibnja 2020.

25-05-2020 CJ38_OJ(2020)05-25_1 PE652.281v02-00 AFET INTA

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 28. svibnja 2020.

19-05-2020 INTA_OJ(2020)05-28_1 PE652.299v01-00 INTA

AMENDMENTS 1 - 69 - Draft opinion Shortage of medicines - how to address an emerging problem EN

18-05-2020 INTA_AM(2020)652313 PE652.313v01-00 INTA
Andrey KOVATCHEV

NACRT MIŠLJENJA o Nacrtu odluke Vijeća o Protokolu uz Sporazum o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Srednje Amerike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

15-05-2020 INTA_PA(2020)650387 PE650.387v01-00 INTA
Gabriel MATO

NACRT MIŠLJENJA o novoj strategiji EU-a i Afrike: partnerstvo za održiv i uključiv razvoj

14-05-2020 INTA_PA(2020)648592 PE648.592v01-00 INTA
Joachim SCHUSTER

NACRT MIŠLJENJA o novoj industrijskoj strategiji za Europu

14-05-2020 INTA_PA(2020)650380 PE650.380v03-00 INTA
Markus BUCHHEIT

ZAPISNIK - Utorak, 21. travnja 2020.

07-05-2020 INTA_PV(2020)04-21-1 PE650.528v01-00 INTA

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 654/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o ostvarivanju prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila

06-05-2020 INTA_PR(2020)647001 PE647.001v02-00 INTA
Marie-Pierre VEDRENNE

NACRT MIŠLJENJA o nestašici lijekova – rješenja za novonastali problem

05-05-2020 INTA_PA(2020)650551 PE650.551v01-00 INTA
Andrey KOVATCHEV

AMENDMENTS 1 - 46 - Draft opinion Stepping up EU Action to Protect and Restore the World’s Forests EN

27-04-2020 INTA_AM(2020)650546 PE650.546v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 21. travnja 2020.

15-04-2020 INTA_OJ(2020)04-21_1 PE650.466v01-00 INTA

NACRT IZVJEŠĆA o preporuci Europskog parlamenta za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske

07-04-2020 CJ38_PR(2020)650385 PE650.385v01-00 AFET INTA
Kati PIRI Christophe HANSEN

NACRT MIŠLJENJA o ulozi EU-a u zaštiti i obnovi svjetskih šuma

27-03-2020 INTA_PA(2020)648523 PE648.523v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

NACRT MIŠLJENJA o Godišnjem izvješću o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije

26-03-2020 INTA_PA(2020)648614 PE648.614v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije

19-03-2020 INTA_AD(2020)648503 PE648.503v01-00 INTA
Sven SIMON

ZAPISNIK - Srijeda, 19. veljače 2020. - Četvrtak, 20. veljače 2020.

03-03-2020 INTA_PV(2020)02-19-1 PE648.356v01-00 INTA

AMENDMENTS 1 - 23 - Draft opinion Recommendation to the Council, the Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on the Eastern Partnership, in the run-up to the June 2020 Summit EN

26-02-2020 INTA_AM(2020)648387 PE648.387v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

AMENDMENTS 1 - 38 - Draft opinion Recommendation to the Council, the Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on the Western Balkans, in the run-up to the May 2020 Summit EN

26-02-2020 INTA_AM(2020)648388 PE648.388v01-00 INTA
Reinhard BÜTIKOFER

AMENDMENTS 1 - Draft recommendation on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Swiss Confederation in the context of negotiations under Article XXVIII of the GATT 1994 on the modification of Switzerland's WTO concessions with regard to seasoned meat EN

26-02-2020 INTA_AM(2020)648391 PE648.391v01-00 INTA
Jörgen WARBORN

NACRT IZVJEŠĆA o provedbi zajedničke trgovinske politike – godišnje izvješće za 2018.

21-02-2020 INTA_PR(2020)648332 PE648.332v01-00 INTA
Jörgen WARBORN

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 20. siječnja 2020. - Utorak, 21. siječnja 2020.

05-02-2020 INTA_PV(2020)01-20-1 PE646.953v01-00 INTA

NACRT MIŠLJENJA o preporuci Vijeću, Komisiji i Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o zapadnom Balkanu, uoči sastanka na vrhu u svibnju 2020.

03-02-2020 INTA_PA(2020)646975 PE646.975v03-00 INTA
Reinhard BÜTIKOFER

NACRT MIŠLJENJA o preporuci Vijeću, Komisiji i ESVD-u o Istočnom partnerstvu uoči sastanka na vrhu u lipnju 2020.

31-01-2020 INTA_PA(2020)646754 PE646.754v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

MIŠLJENJE o politici tržišnog natjecanja – godišnje izvješće za 2019.

22-01-2020 INTA_AD(2020)643140 PE643.140v02-00 INTA
Enikő GYŐRI

NACRT PREPORUKE o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Švicarske Konfederacije u kontekstu pregovorâ u skladu s člankom XXVIII. GATT-a iz 1994. o izmjeni švicarskih koncesija WTO-a za začinjeno meso

10-01-2020 INTA_PR(2020)646756 PE646.756v01-00 INTA
Jörgen WARBORN

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 2. prosinca 2019. - Utorak, 3. prosinca 2019.

06-01-2020 INTA_PV(2019)12-02-1 PE644.872v01-00 INTA

Mišljenje o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju

18-12-2019 INTA_AL(2019)645037 PE645.037v01-00 INTA
Bernd LANGE

AMENDMENTS 1 - 30 - Draft opinion Competition policy - annual report 2019 EN

09-12-2019 INTA_AM(2019)644927 PE644.927v01-00 INTA
Enikő GYŐRI

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 25. studenog 2019.

28-11-2019 INTA_PV(2019)11-25-1 PE644.781v01-00 INTA

AMENDMENTS 1 - 3 - Draft recommendation Accession of Solomon Islands to the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part EN

15-11-2019 INTA_AM(2019)643212 PE643.212v01-00 INTA
Bernd LANGE

AMENDMENTS 1 - 20 - Draft report Macro-financial assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan EN

15-11-2019 INTA_AM(2019)643221 PE643.221v01-00 INTA
Luisa REGIMENTI

AMENDMENTS 1 - 76 - Draft report Conclusion of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part EN

14-11-2019 INTA_AM(2019)643174 PE643.174v02-00 INTA
Geert BOURGEOIS

AMENDMENTS 1 - 214 - Draft report on the draft Council decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam EN

14-11-2019 INTA_AM(2019)643175 PE643.175v02-00 INTA
Geert BOURGEOIS

ZAPISNIK - Srijeda, 6. studenog 2019. - Četvrtak, 7. studenog 2019.

13-11-2019 INTA_PV(2019)11-06-1 PE643.179v01-00 INTA

AMENDMENTS 1 - 38 - Draft report containing a motion for a non-legislative resolution on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement between the United States of America and the European Union on the Allocation to the United States of a Share in the Tariff Rate Quota for High-Quality Beef referred to in the Revised Memorandum of Understanding Regarding the Importation of Beef from Animals Not Treated with Certain Growth-Promoting Hormones and Increased Duties Applied by the United States to Certain Products of the European Union (2014) EN

12-11-2019 INTA_AM(2019)643149 PE643.149v01-00 INTA
Bernd LANGE

AMENDMENTS 1 - 4 - Draft recommendation on the draft Council decision on the Conclusion of the Agreement between the United States of America and the European Union on the Allocation to the United States of a Share in the Tariff Rate Quota for High Quality Beef referred to in the Revised Memorandum of Understanding Regarding the Importation of Beef from Animals Not Treated with Certain Growth-Promoting Hormones and Increased Duties Applied by the United States to Certain Products of the European Union (2014) EN

12-11-2019 INTA_AM(2019)643167 PE643.167v01-00 INTA
Bernd LANGE

AMENDMENTS 1 - 15 - Draft recommendation on the draft Council decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam EN

12-11-2019 INTA_AM(2019)643172 PE643.172v01-00 INTA
Geert BOURGEOIS

AMENDMENTS 1 - 8 - Draft recommendation on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part EN

12-11-2019 INTA_AM(2019)643173 PE643.173v01-00 INTA
Geert BOURGEOIS

NACRT MIŠLJENJA o politici tržišnog natjecanja – godišnje izvješće za 2019.

11-11-2019 INTA_PA(2019)643140 PE643.140v01-00 INTA
Enikő GYŐRI

NACRT PREPORUKE o Nacrtu odluke Vijeća o pristupanju Salomonovih Otoka Privremenom sporazumu o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane

29-10-2019 INTA_PR(2019)642904 PE642.904v02-00 INTA
Bernd LANGE

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordan

21-10-2019 INTA_PR(2019)641311 PE641.311v01-00 INTA
Luisa REGIMENTI

NACRT PREPORUKE o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Ukrajine o izmjeni trgovinskih povlastica za meso peradi i proizvode od mesa peradi predviđenih Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane

17-10-2019 INTA_PR(2019)641176 PE641.176v01-00 INTA
Enikő GYŐRI