Mišljenja


Odbor koji smatra da predmet nekog izvješća koji je upućen drugom odboru zadire u njegove nadležnosti može zatražiti da mu se dodijeli status „odbora koji daje mišljenje” (članak 53. Poslovnika). Usvojeno mišljenje prosljeđuje se nadležnom odboru koji ga potom stavlja na glasovanje. Amandmani pridruženog odbora koji daje mišljenje (članak 54. Poslovnika) koji su u isključivoj nadležnosti tog pridruženog odbora moraju biti prihvaćeni u nadležnom odboru bez glasovanja. Sva mišljenja i stajališta u obliku amandmana koje je usvojio odbor koji daje mišljenje prilažu se konačnom izvješću. Na ovoj se stranici nalaze usvojena mišljenja odbora.
Za sva dostupna mišljenja i stajališta u obliku amandmana odaberite funkciju pretraživanja.

MIŠLJENJE o politici tržišnog natjecanja – godišnje izvješće za 2019.

22-01-2020 INTA_AD(2020)643140 PE643.140v02-00
INTA

Enikő GYŐRI

Mišljenje o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju

18-12-2019 INTA_AL(2019)645037 PE645.037v01-00
INTA

Bernd LANGE

Mišljenje o Općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2020. – svi dijelovi

25-09-2019 INTA_AL(2019)639813 PE639.813v02-00
INTA

Bernd LANGE