Amandmani


Nakon što se nacrt izvješća, mišljenja ili prijedloga podnese odboru, članovi odbora dobivaju mogućnost podnositi amandmane (među ostalim i proračunske amandmane). Odbor određuje rok za podnošenje svih amandmana. Zatim se na sjednici odbora raspravlja i glasuje o podnesenim prijedlozima. Svi usvojeni prijedlozi izmjena potom se unose u nacrt teksta prije nego što on postane konačan. Na ovoj se stranici nalaze svi amandmani koje su podnijeli članovi odbora prije nego što se o njima glasuje.
Za sve dostupne prijedloge odaberite funkciju pretraživanja.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  AMENDMENTS 1 - 101 - Draft opinion Guidelines for the 2021 Budget - Section III

20-02-2020 ITRE_AM(2020)648347 PE648.347v01-00
ITRE

Cristian-Silviu BUŞOI

AMANDMANI 1 - 57 - Nacrt mišljenja Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020. – svi dijelovi

06-09-2019 ITRE_AM(2019)641091 PE641.091v01-00
ITRE

Adina-Ioana VĂLEAN

PRORAČUNSKI AMANDMANI Proračun za 2020.

28-08-2019 ITRE_AB(2019)640624 PE640.624v01-00
ITRE

Adina-Ioana VĂLEAN