Please fill this field

Najnoviji dokumenti

Neki dokumenti možda nisu dostupni na vašem jeziku pa će vam automatski biti predložena druga jezična verzija. Svaka jezična verzija prikazana je svojim simbolom. (e.g.: FR ).

DRAFT AGENDA - Tuesday, 27 October 2020 EN

21-10-2020 ITRE_OJ(2020)10-27_1 PE659.088v01-00 ITRE

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Recovery and Resilience Facility EN

19-10-2020 ITRE_AD(2020)655918 PE655.918v03-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 15. listopada 2020.

12-10-2020 ITRE_OJ(2020)10-15_2 PE658.920v01-00 ITRE

MIŠLJENJE o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2021.

06-10-2020 ITRE_AD(2020)657152 PE657.152v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

AMANDMANI 1 - 120 - Nacrt mišljenja Prema uspostavi mehanizma EU-a za graničnu prilagodbu emisija ugljika, usklađenog s pravilima WTO-a

05-10-2020 ITRE_AM(2020)658773 PE658.773v01-00 ITRE
Jens GEIER

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655653 PE655.653v02-00 ITRE
Seán KELLY

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o instrumentu za kreditiranje u javnom sektoru u okviru mehanizma za pravednu tranziciju

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655710 PE655.710v02-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 1. listopada 2020.

28-09-2020 ITRE_OJ(2020)10-01_1 PE657.473v01-00 ITRE

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 ITRE_AB(2020)657448 PE657.448v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ZAPISNIK - Utorak, 1. rujna 2020.

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-01-1 PE657.297v01-00 ITRE

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 7. rujna 2020.

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-07-1 PE657.298v01-00 ITRE

NACRT MIŠLJENJA o novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo

21-09-2020 ITRE_PA(2020)653859 PE653.859v01-00 ITRE
Patrizia TOIA

ZAPISNIK - Utorak, 16. lipnja 2020.

18-09-2020 ITRE_PV(2020)06-16-1 PE653.853v01-00 ITRE

AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

18-09-2020 ITRE_AM(2020)657368 PE657.368v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

NACRT IZVJEŠĆA o europskoj strategiji za podatke

11-09-2020 ITRE_PR(2020)657163 PE657.163v03-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi)

08-09-2020 ITRE_AD(2020)652274 PE652.274v02-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

AMANDMANI 1 - 326 - Nacrt izvješća Nova strategija za europske MSP-ove

07-09-2020 ITRE_AM(2020)657190 PE657.190v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

AMANDMANI 28 - 273 - Nacrt mišljenja Uspostava Mehanizma za oporavak i otpornost

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657162 PE657.162v01-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

AMANDMANI 31 – 259 - Nacrt mišljenja Uspostava programa InvestEU

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657168 PE657.168v01-00 ITRE
Seán KELLY

AMANDMANI 22 - 120 - Nacrt mišljenja Instrument za kreditiranje u javnom sektoru u okviru mehanizma za pravednu tranziciju

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657176 PE657.176v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/1017 u pogledu uspostave instrumenta za potporu solventnosti

02-09-2020 ITRE_AD(2020)654115 PE654.115v02-00 ITRE
Robert HAJŠEL

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

02-09-2020 ITRE_PA(2020)657152 PE657.152v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 7. rujna 2020.

02-09-2020 ITRE_OJ(2020)09-07_1 PE657.161v01-00 ITRE

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

27-08-2020 ITRE_PA(2020)655918 PE655.918v02-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o instrumentu za kreditiranje u javnom sektoru u okviru mehanizma za pravednu tranziciju

25-08-2020 ITRE_PA(2020)655710 PE655.710v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU

24-08-2020 ITRE_PA(2020)655653 PE655.653v01-00 ITRE
Seán KELLY

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 1. rujna 2020.

24-08-2020 ITRE_OJ(2020)09-01_1 PE655.914v01-00 ITRE

ZAPISNIK - Petak, 12. lipnja 2020.

12-08-2020 ITRE_PV(2020)06-08-1 PE655.664v01-00 ITRE

ZAPISNIK - Četvrtak, 16. srpnja 2020.

31-07-2020 ITRE_PV(2020)07-16-1 PE655.705v01-00 ITRE

AMANDMANI 36 - 148 - Nacrt mišljenja o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/1017 u pogledu uspostave instrumenta za potporu solventnosti

20-07-2020 ITRE_AM(2020)655703 PE655.703v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/1017 u pogledu uspostave instrumenta za potporu solventnosti

13-07-2020 ITRE_PA(2020)654115 PE654.115v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

NACRT MIŠLJENJA o uspostavi mehanizma EU-a za graničnu prilagodbu emisija ugljika koji je usklađen s pravilima WTO-a

09-07-2020 ITRE_PA(2020)655622 PE655.622v01-00 ITRE
Jens GEIER

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 6. srpnja 2020.

08-07-2020 ITRE_PV(2020)07-06-1 PE654.081v01-00 ITRE

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 16. srpnja 2020.

08-07-2020 ITRE_OJ(2020)07-16_1 PE654.100v01-00 ITRE

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 29. lipnja 2020.

07-07-2020 ITRE_PV(2020)06-29-1 PE654.080v01-00 ITRE

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 6. srpnja 2020.

01-07-2020 ITRE_OJ(2020)07-06_1 PE654.021v01-00 ITRE

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju

30-06-2020 ITRE_AD(2020)650713 PE650.713v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

AMANDMANI 1 – 325 - Nacrt izvješća Nova industrijska strategija za Europu

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653874 PE653.874v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

AMANDMANI 326 – 593 - Nacrt izvješća Nova industrijska strategija za Europu

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653877 PE653.877v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

AMANDMANI 594 - 704 - Nacrt izvješća Nova industrijska strategija za Europu

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653982 PE653.982v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

NACRT MIŠLJENJA o utjecaju priobalnih vjetroelektrana i drugih sustava za proizvodnju obnovljive energije na sektor ribarstva

26-06-2020 ITRE_PA(2020)648288 PE648.288v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

NACRT IZVJEŠĆA o novoj strategiji za europske MSP-ove

25-06-2020 ITRE_PR(2020)653858 PE653.858v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 29. lipnja 2020.

23-06-2020 ITRE_OJ(2020)06-29_1 PE653.886v01-00 ITRE

MIŠLJENJE o nestašici lijekova – rješenja za novonastali problem

16-06-2020 ITRE_AD(2020)650634 PE650.634v02-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

ZAPISNIK - Četvrtak, 4. lipnja 2020.

10-06-2020 ITRE_PV(2020)06-04-1 PE653.720v01-00 ITRE

AMANDMANI 44 – 353 - Nacrt mišljenja o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi)

09-06-2020 ITRE_AM(2020)653722 PE653.722v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

AMANDMANI 354 - 524 - Nacrt mišljenja Uspostavljanje okvira za postizanje klimatske neutralnosti i izmjena Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi)

09-06-2020 ITRE_AM(2020)653723 PE653.723v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

ZAPISNIK - Utorak, 19. svibnja 2020.

09-06-2020 ITRE_PV(2020)05-19-1 PE653.748v01-00 ITRE

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 17. veljače 2020. - Utorak, 18. veljače 2020.

08-06-2020 ITRE_PV(2020)02-17-1 PE650.494v01-00 ITRE

ZAPISNIK - Četvrtak, 28. svibnja 2020.

08-06-2020 ITRE_PV(2020)05-28-1 PE652.583v01-00 ITRE

NACRT DNEVNOG REDA - Petak, 12. lipnja 2020.

08-06-2020 ITRE_OJ(2020)06-08_1 PE652.638v01-00 ITRE

MIŠLJENJE s preporukama Komisiji o pravnom okviru EU-a za zaustavljanje i poništavanje krčenja šuma na globalnoj razini povezanog s EU-om

03-06-2020 ITRE_AD(2020)646934 PE646.934v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

MIŠLJENJE o ulozi EU-a u zaštiti i obnovi svjetskih šuma

03-06-2020 ITRE_AD(2020)647152 PE647.152v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

MIŠLJENJE o europskoj strategiji za šume – daljnji koraci

03-06-2020 ITRE_AD(2020)648258 PE648.258v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 4. lipnja 2020.

29-05-2020 ITRE_OJ(2020)06-04_1 PE652.547v01-00 ITRE

Mišljenje Odbora za industriju, istraživanje i energetiku o preporukama za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske

27-05-2020 ITRE_AL(2020)652406 PE652.406v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

NACRT IZVJEŠĆA o novoj dugoročnoj strategiji za industrijsku budućnost Europe

26-05-2020 ITRE_PR(2020)650700 PE650.700v01-00 ITRE
Carlo CALENDA

ZAPISNIK - Petak, 15. svibnja 2020.

25-05-2020 ITRE_PV(2020)05-15-1 PE652.365v01-00 ITRE

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi)

20-05-2020 ITRE_PA(2020)652274 PE652.274v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

AMANDMANI 52 – 315 - Nacrt mišljenja Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju

20-05-2020 ITRE_AM(2020)652409 PE652.409v01-00 ITRE
Jerzy BUZEK

AMANDMANI 316 - 516 - Nacrt mišljenja Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju

20-05-2020 ITRE_AM(2020)652410 PE652.410v01-00 ITRE
Jerzy BUZEK

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 28. svibnja 2020.

20-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-28_1 PE652.414v01-00 ITRE

AMANDMANI SEGSTART:69470f9f-2ca2-45d2-887a-a7ff4eec3773:81–156SEGEND:69470f9f-2ca2-45d2-887a-a7ff4eec3773:8 - SEGSTART:a7e40ce7-83ed-4978-b8d6-308b0b271588:9Nacrt mišljenjaSEGEND:a7e40ce7-83ed-4978-b8d6-308b0b271588:9 Nestašica lijekova – kako se nositi s novonastalim problemom

19-05-2020 ITRE_AM(2020)652374 PE652.374v01-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

ZAPISNIK - Utorak, 28. travnja 2020.

14-05-2020 ITRE_PV(2020)04-28-1 PE650.666v01-00 ITRE

ZAPISNIK - Petak, 8. svibnja 2020.

14-05-2020 ITRE_PV(2020)05-08-1 PE652.284v01-00 ITRE

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 19. svibnja 2020.

14-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-19_1 PE652.291v01-00 ITRE

AMANDMANI 1 - 386 - Nacrt izvješća Maksimalno iskorištavanje potencijala za energetsku učinkovitost fonda zgrada EU-a

14-05-2020 ITRE_AM(2020)652316 PE652.316v01-00 ITRE
Ciarán CUFFE

NACRT DNEVNOG REDA - Petak, 15. svibnja 2020.

13-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-15_1 PE652.273v01-00 ITRE

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju

11-05-2020 ITRE_PA(2020)650713 PE650.713v01-00 ITRE
Jerzy BUZEK

DRAFT AGENDA - Thursday, 14 May 2020 EN

11-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-14_1 PE650.731v01-00 ITRE

AMANDMANI 1 - 355 - Nacrt izvješća Sveobuhvatan europski pristup skladištenju energije

07-05-2020 ITRE_AM(2020)650683 PE650.683v01-00 ITRE
Claudia GAMON

NACRT MIŠLJENJA o nestašici lijekova – rješenja za novonastali problem

06-05-2020 ITRE_PA(2020)650634 PE650.634v01-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

NACRT DNEVNOG REDA - Petak, 8. svibnja 2020.

06-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-08_1 PE650.636v01-00 ITRE

AMANDMANI 128 - 375 - Nacrt izvješća Strateški inovacijski program Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) za razdoblje 2021.–2027.: jačanje europskog inovacijskog talenta i kapaciteta

04-05-2020 ITRE_AM(2020)650625 PE650.625v01-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO

AMANDMANI 99 - 374 - Nacrt izvješća Europski institut za inovacije i tehnologiju (preinaka)

04-05-2020 ITRE_AM(2020)650626 PE650.626v01-00 ITRE
Marisa MATIAS