Please fill this field

Radionice

Radionice organiziraju resorni odjeli, a zastupnicima omogućuju postavljanje pitanja i razmjenu mišljenja sa stručnjacima o temama koje se odnose na rad Parlamenta ili o aktualnim temama. Nisu nužno javne, ali mogu se održavati za vrijeme sjednice odbora.

Workshops hold during the previous parliamentary term: click here

ITRE

Just energy transition, opportunity for EU industries. The role of hydrogen in the future. Energy transition in Germany.

Kontakt

Kontakt

Resorni odjel za ekonomsku i znanstvenu politiku te politiku kvalitete života