Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 22. siječnja 2020. - Četvrtak, 23. siječnja 2020.

22-01-2020 ITRE_OJ(2020)01-22_1 PE646.800v02-00
ITRE

 

  DRAFT OPINION on Guidelines for the 2021 Budget - Section III

21-01-2020 ITRE_PA(2020)646810 PE646.810v02-00
ITRE

Cristian-Silviu BUŞOI

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 28. siječnja 2020.

20-01-2020 ITRE_OJ(2020)01-28_1 PE646.858v01-00
ITRE

 

ZAPISNIK - Srijeda, 4. prosinca 2019.

18-12-2019 CJ05_PV(2019)12-04-1 PE644.983v01-00
TRAN ITRE

 

ZAPISNIK - Srijeda, 4. prosinca 2019. - Četvrtak, 5. prosinca 2019.

12-12-2019 ITRE_PV(2019)12-04-1 PE644.928v01-00
ITRE

 

ZAPISNIK - Srijeda, 4. prosinca 2019.

11-12-2019 ITRE_PV(2019)12-04-3 PE644.944v01-00
ITRE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. prosinca 2019.

02-12-2019 ITRE_OJ(2019)12-04_3 PE644.845v01-00
ITRE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. prosinca 2019. - Četvrtak, 5. prosinca 2019.

28-11-2019 ITRE_OJ(2019)12-04_1 PE644.778v01-00
ITRE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. prosinca 2019.

26-11-2019 CJ05_OJ(2019)12-04_1 PE644.780v01-00
TRAN ITRE

 

ZAPISNIK - Utorak, 12. studenog 2019.

15-11-2019 ITRE_PV(2019)11-11-1 PE643.194v01-00
ITRE