Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Sveobuhvatan europski pristup skladištenju energije

2019/2189(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
ITRE

Claudia GAMON [Renew]

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popisom projekata od zajedničkog interesa Unije

2019/2907(DEA) Postupak delegiranih akata
ITRE

Nadležni odbor

Sporazum o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica i Ukrajine kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Rumunjske Europskoj uniji

2019/0207(NLE) Nezakonodavni postupci
ITRE

Nadležni odbor

Imenovanje člana Europske komisije - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Nezakonodavni postupci
ITRE

Nadležni odbor

Europski institut za inovacije i tehnologiju (preinaka)

2019/0151(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
ITRE

Marisa MATIAS [GUE/NGL]

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Strateški inovacijski program Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) za razdoblje 2021.–2027.: jačanje europskog inovacijskog talenta i kapaciteta

2019/0152(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
ITRE

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Sporazum o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Rumunjske Europskoj uniji

2018/0429(NLE) Nezakonodavni postupci
ITRE

Nadležni odbor

Sporazum o suradnji između EU-a i Švicarske o europskim satelitskim navigacijskim programima

2012/0231(NLE) Nezakonodavni postupci
ITRE

Nadležni odbor

Akt o digitalnim uslugama: poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta

2020/2018(INL) Postupak zakonodavne inicijative
ITRE

Upitani za mišljenje, pojačana suradnja

Pravni okvir EU-a za zaustavljanje i poništavanje globalnog krčenja šuma koje je uzrokovao EU

2020/2006(INL) Postupak zakonodavne inicijative
ITRE

Upitani za mišljenje