Please fill this field

Saslušanja

Odbori mogu organizirati saslušanja sa stručnjacima kada se smatra da bi ona bila iznimno važna za njihov rad na određenom predmetu. Saslušanja zajedno mogu održati dva ili više odbora. Većina odbora redovito organizira saslušanja jer im ona omogućuju da čuju mišljenja stručnjaka te da održavaju rasprave o ključnim pitanjima. Ova internetska stranica sadrži sve dostupne informacije o saslušanjima koja održavaju odbori te programe i izlaganja govornika.

JURI

On 3 December 2019, the JURI Committee hosted a public hearing on "Cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars". The event was organized as a follow-up to the European Parliament resolution of 17 January 2019 on cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars (2017/2023 (INI)).

JURI

On the 23 January, the JURI Committee held a public hearing on "Standard Essential Patent and the Internet of Things". The hearing followed up on the 2017 Commission's communication 'IP package' containing a Communication 'Setting out the EU approach to Standard Essential Patents'.