Please fill this field

Najnoviji dokumenti

Neki dokumenti možda nisu dostupni na vašem jeziku pa će vam automatski biti predložena druga jezična verzija. Svaka jezična verzija prikazana je svojim simbolom. (e.g.: FR ).

PROJET D’AVIS sur une nouvelle stratégie UE-Afrique–un partenariat pour un développement durable et inclusif FR

03-07-2020 LIBE_PA(2020)654056 PE654.056v01-00 LIBE
Nadine MORANO

MINUTES - Monday, 16 December 2019 EN

02-07-2020 LIBE_PV(2019)12-16-1 PE645.101v01-00 LIBE

DRAFT REPORT on the establishment of an EU Mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights EN

01-07-2020 LIBE_PR(2020)653810 PE653.810v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 6. srpnja 2020.

01-07-2020 LIBE_OJ(2020)07-06_1 PE654.020v01-00 LIBE

MINUTES - Thursday, 4 June 2020 EN

25-06-2020 LIBE_PV(2020)06-04-1 PE652.653v01-00 LIBE

AMANDMANI 1 – 267 - Nacrt mišljenja Akt o digitalnim uslugama i pitanja temeljnih prava

24-06-2020 LIBE_AM(2020)653762 PE653.762v02-00 LIBE
Kris PEETERS

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 2. srpnja 2020.

24-06-2020 LIBE_OJ(2020)07-02_1 PE653.952v01-00 LIBE

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 29. lipnja 2020.

24-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-29_1 PE653.961v01-00 LIBE

Mišljenje o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2020 za opći proračun za 2020. – nastavak pružanja potpore izbjeglicama i zajednicama domaćinima u Jordanu, Libanonu i Turskoj kao odgovor na sirijsku krizu

23-06-2020 LIBE_AL(2020)653855 PE653.855v01-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

ZAPISNIK - Četvrtak, 23. travnja 2020.

16-06-2020 LIBE_PV(2020)04-23-1 PE650.545v01-00 LIBE

AMANDMANI 1–116 - Nacrt mišljenja Okvir etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija

16-06-2020 LIBE_AM(2020)653783 PE653.783v01-00 LIBE
Assita KANKO

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 23. lipnja 2020.

16-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-23_1 PE653.824v01-00 LIBE

NACRT IZVJEŠĆA o provedbi Dublinske uredbe III

15-06-2020 LIBE_PR(2020)648425 PE648.425v02-00 LIBE
Fabienne KELLER

AMANDMANI 1 - 286 - Nacrt izvješća o provedbi nacionalnih strategija integracije Roma: borba protiv negativnih stavova prema osobama romskog podrijetla u Europi

15-06-2020 LIBE_AM(2020)653790 PE653.790v01-00 LIBE
Romeo FRANZ

ZAPISNIK - Utorak, 12. svibnja 2020.

11-06-2020 LIBE_PV(2020)05-12-1 PE652.331v01-00 LIBE

NACRT IZVJEŠĆA o provedbi Direktive o vraćanju

09-06-2020 LIBE_PR(2020)653716 PE653.716v01-00 LIBE
Tineke STRIK

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 15. lipnja 2020.

09-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-15_1 PE653.744v01-00 LIBE

NACRT IZVJEŠĆA o umjetnoj inteligenciji u kaznenom pravu i njezinoj primjeni od strane policije i pravosudnih tijela u kaznenim stvarima

08-06-2020 LIBE_PR(2020)652625 PE652.625v01-00 LIBE
Tudor CIUHODARU

NACRT MIŠLJENJA o umjetnoj inteligenciji: pitanja u vezi s tumačenjem i primjenom međunarodnog prava u slučajevima koji se odnose na EU u području civilne i vojne upotrebe te državne vlasti izvan područja primjene kaznenog pravosuđa

05-06-2020 LIBE_PA(2020)652639 PE652.639v01-00 LIBE
Patryk JAKI

ZAPISNIK - Četvrtak, 7. svibnja 2020.

04-06-2020 LIBE_PV(2020)05-07-1 PE650.728v01-00 LIBE

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 11. lipnja 2020.

04-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-11_1 PE652.610v01-00 LIBE

AMANDMANI 1 – 254 - Nacrt izvješća Utvrđivanje da postoji očita opasnost da Republika Poljska teško prekrši vladavinu prava

29-05-2020 LIBE_AM(2020)652541 PE652.541v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

AMANDMANI 1 – 90 - Nacrt izvješća Preporuka za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Novog Zelanda o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i novozelandskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

28-05-2020 LIBE_AM(2020)652503 PE652.503v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 4. lipnja 2020.

28-05-2020 LIBE_OJ(2020)06-04_1 PE652.515v01-00 LIBE

MIŠLJENJE o preporukama za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske

27-05-2020 LIBE_AD(2020)650591 PE650.591v02-00 LIBE
Loránt VINCZE

AMANDMANI 1 - 94 - Nacrt mišljenja Strategija EU-a za rodnu ravnopravnost

27-05-2020 LIBE_AM(2020)652467 PE652.467v01-00 LIBE
Evin INCIR

AMANDMANI 1 - 69 - Nacrt mišljenja Umjetna inteligencija u obrazovnom, kulturnom i audiovizualnom sektoru

27-05-2020 LIBE_AM(2020)652492 PE652.492v01-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

AMANDMANI 1 - 95 - Nacrt mišljenja Akt o digitalnim uslugama: poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta

26-05-2020 LIBE_AM(2020)652452 PE652.452v01-00 LIBE
Paul TANG

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 27. siječnja 2020. - Utorak, 28. siječnja 2020.

19-05-2020 LIBE_PV(2020)01-27-1 PE646.954v01-00 LIBE

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 25. svibnja 2020.

19-05-2020 LIBE_OJ(2020)05-25_1 PE652.394v01-00 LIBE

ZAPISNIK - Četvrtak, 2. travnja 2020.

18-05-2020 LIBE_PV(2020)04-02-1 PE650.397v01-00 LIBE

NACRT MIŠLJENJA s preporukama Komisiji o okviru etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija

18-05-2020 LIBE_PA(2020)652296 PE652.296v01-00 LIBE
Assita KANKO

NACRT IZVJEŠĆA o provedbi nacionalnih strategija integracije Roma: borba protiv negativnih stavova prema osobama romskog podrijetla u Europi

14-05-2020 LIBE_PR(2020)650654 PE650.654v03-00 LIBE
Romeo FRANZ

NACRT IZVJEŠĆA o jačanju slobode medija: zaštita novinara u Europi, govor mržnje, dezinformacije i uloga platformi

14-05-2020 LIBE_PR(2020)652307 PE652.307v01-00 LIBE
Magdalena ADAMOWICZ

AMANDMANI 1 – 32 - Nacrt mišljenja Preporuke za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske

14-05-2020 LIBE_AM(2020)652317 PE652.317v01-00 LIBE
Loránt VINCZE

NACRT PRIVREMENOG IZVJEŠĆA o Prijedlogu odluke Vijeća o utvrđivanju da postoji očita opasnost da Republika Poljska teško prekrši vladavinu prava

13-05-2020 LIBE_PR(2020)650665 PE650.665v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 27. travnja 2020.

12-05-2020 LIBE_PV(2020)04-27-1 PE652.269v01-00 LIBE

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 18. svibnja 2020.

11-05-2020 LIBE_OJ(2020)05-18_1 PE652.266v01-00 LIBE

NACRT MIŠLJENJA o preporukama za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske

07-05-2020 LIBE_PA(2020)650591 PE650.591v01-00 LIBE
Loránt VINCZE

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 12. svibnja 2020.

06-05-2020 LIBE_OJ(2020)05-12_1 PE650.677v01-00 LIBE

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 7. svibnja 2020.

30-04-2020 LIBE_OJ(2020)05-07_1 PE650.619v01-00 LIBE

NACRT PREPORUKE ZA DRUGO ČITANJE o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti

29-04-2020 LIBE_PR(2020)650522 PE650.522v02-00 LIBE
Jan-Christoph OETJEN

NACRT IZVJEŠĆA o Zakonu o digitalnim uslugama i pitanjima temeljnih prava

27-04-2020 LIBE_PR(2020)650509 PE650.509v01-00 LIBE
Kris PEETERS

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 27. travnja 2020.

23-04-2020 LIBE_OJ(2020)04-27_1 PE650.532v01-00 LIBE

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 23. travnja 2020.

17-04-2020 LIBE_OJ(2020)04-23_1 PE650.493v01-00 LIBE

NACRT MIŠLJENJA o umjetnoj inteligenciji u obrazovnom, kulturnom i audiovizualnom sektoru

16-04-2020 LIBE_PA(2020)650370 PE650.370v02-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 15. travnja 2020.

14-04-2020 CJ12_OJ(2020)04-15_1 PE650.435v01-00 ECON LIBE

NACRT IZVJEŠĆA o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Ujedinjenoj Kraljevini

06-04-2020 LIBE_PR(2020)647041 PE647.041v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

NACRT MIŠLJENJA o Aktu o digitalnim uslugama: poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta

06-04-2020 LIBE_PA(2020)650375 PE650.375v01-00 LIBE
Paul TANG

NACRT IZVJEŠĆA o preporuci Komisije za odluku Vijeća kojom se odobrava početak pregovora o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Novog Zelanda o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i novozelandskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

02-04-2020 LIBE_PR(2020)650351 PE650.351v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

NACRT MIŠLJENJA o strategiji EU-a za rodnu ravnopravnost

27-03-2020 LIBE_PA(2020)648624 PE648.624v01-00 LIBE
Evin INCIR

Mišljenje o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2021., dio III. – Komisija

27-03-2020 LIBE_AL(2020)648629 PE648.629v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 2. travnja 2020.

27-03-2020 LIBE_OJ(2020)04-02_1 PE648.639v01-00 LIBE

AMANDMANI 326 – 606 - Nacrt izvješća o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji 2018. i 2019. godine

12-03-2020 LIBE_AM(2020)648415 PE648.415v03-00 LIBE
Clare DALY

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 25. studenog 2019.

11-03-2020 LIBE_PV(2019)11-25-1 PE644.825v01-00 LIBE

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 20. siječnja 2020. - Utorak, 21. siječnja 2020.

11-03-2020 LIBE_PV(2020)01-20-1 PE646.883v01-00 LIBE

ZAPISNIK - Srijeda, 19. veljače 2020. - Četvrtak, 20. veljače 2020.

10-03-2020 LIBE_PV(2020)02-19-1 PE648.369v01-00 LIBE

AMANDMANI 1 – 325 - Nacrt izvješća o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji 2018. i 2019. godine

03-03-2020 LIBE_AM(2020)648414 PE648.414v02-00 LIBE
Clare DALY

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 2. prosinca 2019. - Utorak, 3. prosinca 2019.

02-03-2020 LIBE_PV(2019)12-02-1 PE644.868v02-00 LIBE

ZAPISNIK - Četvrtak, 9. siječnja 2020.

26-02-2020 LIBE_PV(2020)01-09-1 PE645.117v03-00 LIBE

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (preinaka)

21-02-2020 LIBE_PR(2020)648370 PE648.370v01-00 LIBE
Tineke STRIK

AMENDMENTS 1 - 2 - Draft report on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in the United Kingdom EN

20-02-2020 LIBE_AM(2020)647131 PE647.131v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 19. veljače 2020.

18-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-19_2 PE648.295v01-00 LIBE

ZAPISNIK - Četvrtak, 6. veljače 2020.

17-02-2020 LIBE_PV(2020)02-06-1 PE647.062v01-00 LIBE

AMANDMANI 1 – 2 - Nacrt preporuke o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Bjelarusa o ponovnom prihvatu osoba koje neovlašteno borave

12-02-2020 LIBE_AM(2020)647140 PE647.140v01-00 LIBE
Petar VITANOV

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 20. veljače 2020.

11-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-20_1 PE647.039v01-00 LIBE

NACRT IZVJEŠĆA o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji – Godišnje izvješće za godine 2018. – 2019.

03-02-2020 LIBE_PR(2020)646996 PE646.996v01-00 LIBE
Clare DALY

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.

31-01-2020 LIBE_PV(2019)12-09-1 PE644.940v01-00 LIBE

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2018.

30-01-2020 LIBE_AD(2020)643088 PE643.088v04-00 LIBE
Roberta METSOLA

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 6. veljače 2020.

30-01-2020 LIBE_OJ(2020)02-06_1 PE646.980v01-00 LIBE

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018.

29-01-2020 LIBE_AD(2020)643087 PE643.087v03-00 LIBE
Roberta METSOLA