Please fill this field

Najnoviji dokumenti

Neki dokumenti možda nisu dostupni na vašem jeziku pa će vam automatski biti predložena druga jezična verzija. Svaka jezična verzija prikazana je svojim simbolom. (e.g.: FR ).

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 LIBE_AB(2020)657488 PE657.488v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 22. rujna 2020.

22-09-2020 DROI_OJ(2020)09-22_1 PE657.309v01-00 LIBE DROI

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 24. rujna 2020.

17-09-2020 LIBE_OJ(2020)09-24_1 PE657.411v01-00 LIBE

AMANDMANI 1 - 131 - Nacrt mišljenja Utjecaj klimatskih promjena na osjetljive skupine stanovništva u zemljama u razvoju

14-09-2020 LIBE_AM(2020)657277 PE657.277v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 10. rujna 2020.

10-09-2020 LIBE_OJ(2020)09-10_1 PE657.188v02-00 LIBE

NACRT IZVJEŠĆA o provedbi Europskog uhidbenog naloga i postupaka predaje između država članica

03-09-2020 LIBE_PR(2020)655688 PE655.688v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu postupka opoziva

03-09-2020 LIBE_PR(2020)655715 PE655.715v01-00 LIBE
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju uvjeta za pristup drugim informacijskim sustavima EU-a i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1862 i Uredbe (EU) 2019/816

02-09-2020 LIBE_PR(2020)643218 PE643.218v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju uvjeta za pristup drugim informacijskim sustavima EU-a za potrebe ETIAS-a i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1240, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Uredbe (EU) 2017/2226 i Uredbe (EU) 2018/1861

02-09-2020 LIBE_PR(2020)655702 PE655.702v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

AMANDMANI 1 – 44 - Nacrt mišljenja Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2021. – svi dijelovi

10-08-2020 LIBE_AM(2020)655893 PE655.893v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

AMANDMANI 1 – 82 - Nacrt mišljenja Umjetna inteligencija: pitanja u vezi s tumačenjem i primjenom međunarodnog prava u slučajevima koji se odnose na EU u području civilne i vojne upotrebe te državne vlasti izvan područja primjene kaznenog pravosuđa

28-07-2020 LIBE_AM(2020)654068 PE654.068v01-00 LIBE
Patryk JAKI

AMANDMANI 1 - 337 - Nacrt izvješća o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava

23-07-2020 LIBE_AM(2020)655630 PE655.630v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

MIŠLJENJE o strategiji EU-a za rodnu ravnopravnost

22-07-2020 LIBE_AD(2020)648624 PE648.624v02-00 LIBE
Evin INCIR

AMANDMANI 1 - 204 - Nacrt izvješća Umjetna inteligencija u kaznenom pravu i njezina primjena od strane policije i pravosudnih tijela u kaznenim stvarima

17-07-2020 LIBE_AM(2020)655659 PE655.659v01-00 LIBE
Tudor CIUHODARU

AMANDMANI 1 - 86 - Nacrt mišljenja Nova strategija EU-a i Afrike: partnerstvo za održiv i uključiv razvoj

17-07-2020 LIBE_AM(2020)655708 PE655.708v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

MIŠLJENJE o umjetnoj inteligenciji u obrazovnom, kulturnom i audiovizualnom sektoru

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650370 PE650.370v03-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

MIŠLJENJE s preporukama Komisiji o Aktu o digitalnim uslugama: poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650375 PE650.375v02-00 LIBE
Paul TANG

NACRT MIŠLJENJA o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2021.

14-07-2020 LIBE_PA(2020)654091 PE654.091v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 15. lipnja 2020.

10-07-2020 LIBE_PV(2020)06-15-1 PE653.823v01-00 LIBE

AMANDMANI 1 - 240 - Nacrt izvješća o izvješću o provedbi Direktive o vraćanju

10-07-2020 LIBE_AM(2020)655606 PE655.606v01-00 LIBE
Tineke STRIK

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 16. srpnja 2020.

10-07-2020 LIBE_OJ(2020)07-16_1 PE655.642v01-00 LIBE

AMANDMANI 1 – 290 - Nacrt izvješća o provedbi Dublinske uredbe III

08-07-2020 LIBE_AM(2020)654089 PE654.089v01-00 LIBE
Fabienne KELLER

AMANDMANI 1 - 289 - Nacrt izvješća o jačanju slobode medija: zaštita novinara u Europi, govor mržnje, dezinformiranje i uloga platformi

07-07-2020 LIBE_AM(2020)654073 PE654.073v01-00 LIBE
Magdalena ADAMOWICZ

NACRT MIŠLJENJA o utjecaju klimatskih promjena na osjetljive skupine stanovništva u zemljama u razvoju

06-07-2020 LIBE_PA(2020)653786 PE653.786v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

PROJET D’AVIS o novoj strategiji EU-a i Afrike: partnerstvo za održiv i uključiv razvoj

03-07-2020 LIBE_PA(2020)654056 PE654.056v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.

02-07-2020 LIBE_PV(2019)12-16-1 PE645.101v01-00 LIBE

NACRT IZVJEŠĆA o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava

01-07-2020 LIBE_PR(2020)653810 PE653.810v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 6. srpnja 2020.

01-07-2020 LIBE_OJ(2020)07-06_1 PE654.020v01-00 LIBE

ZAPISNIK - Četvrtak, 4. lipnja 2020.

25-06-2020 LIBE_PV(2020)06-04-1 PE652.653v01-00 LIBE

AMANDMANI 1 – 267 - Nacrt mišljenja Akt o digitalnim uslugama i pitanja temeljnih prava

24-06-2020 LIBE_AM(2020)653762 PE653.762v02-00 LIBE
Kris PEETERS

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 2. srpnja 2020.

24-06-2020 LIBE_OJ(2020)07-02_1 PE653.952v01-00 LIBE

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 29. lipnja 2020.

24-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-29_1 PE653.961v01-00 LIBE

Mišljenje o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2020 za opći proračun za 2020. – nastavak pružanja potpore izbjeglicama i zajednicama domaćinima u Jordanu, Libanonu i Turskoj kao odgovor na sirijsku krizu

23-06-2020 LIBE_AL(2020)653855 PE653.855v01-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

ZAPISNIK - Četvrtak, 23. travnja 2020.

16-06-2020 LIBE_PV(2020)04-23-1 PE650.545v01-00 LIBE

AMANDMANI 1–116 - Nacrt mišljenja Okvir etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija

16-06-2020 LIBE_AM(2020)653783 PE653.783v01-00 LIBE
Assita KANKO

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 23. lipnja 2020.

16-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-23_1 PE653.824v01-00 LIBE

NACRT IZVJEŠĆA o provedbi Dublinske uredbe III

15-06-2020 LIBE_PR(2020)648425 PE648.425v02-00 LIBE
Fabienne KELLER

AMANDMANI 1 - 286 - Nacrt izvješća o provedbi nacionalnih strategija integracije Roma: borba protiv negativnih stavova prema osobama romskog podrijetla u Europi

15-06-2020 LIBE_AM(2020)653790 PE653.790v01-00 LIBE
Romeo FRANZ

ZAPISNIK - Utorak, 12. svibnja 2020.

11-06-2020 LIBE_PV(2020)05-12-1 PE652.331v01-00 LIBE

NACRT IZVJEŠĆA o provedbi Direktive o vraćanju

09-06-2020 LIBE_PR(2020)653716 PE653.716v01-00 LIBE
Tineke STRIK

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 15. lipnja 2020.

09-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-15_1 PE653.744v01-00 LIBE

NACRT IZVJEŠĆA o umjetnoj inteligenciji u kaznenom pravu i njezinoj primjeni od strane policije i pravosudnih tijela u kaznenim stvarima

08-06-2020 LIBE_PR(2020)652625 PE652.625v01-00 LIBE
Tudor CIUHODARU

NACRT MIŠLJENJA o umjetnoj inteligenciji: pitanja u vezi s tumačenjem i primjenom međunarodnog prava u slučajevima koji se odnose na EU u području civilne i vojne upotrebe te državne vlasti izvan područja primjene kaznenog pravosuđa

05-06-2020 LIBE_PA(2020)652639 PE652.639v01-00 LIBE
Patryk JAKI

ZAPISNIK - Četvrtak, 7. svibnja 2020.

04-06-2020 LIBE_PV(2020)05-07-1 PE650.728v01-00 LIBE

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 11. lipnja 2020.

04-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-11_1 PE652.610v01-00 LIBE

AMANDMANI 1 – 254 - Nacrt izvješća Utvrđivanje da postoji očita opasnost da Republika Poljska teško prekrši vladavinu prava

29-05-2020 LIBE_AM(2020)652541 PE652.541v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

AMANDMANI 1 – 90 - Nacrt izvješća Preporuka za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Novog Zelanda o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i novozelandskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

28-05-2020 LIBE_AM(2020)652503 PE652.503v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 4. lipnja 2020.

28-05-2020 LIBE_OJ(2020)06-04_1 PE652.515v01-00 LIBE

MIŠLJENJE o preporukama za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske

27-05-2020 LIBE_AD(2020)650591 PE650.591v02-00 LIBE
Loránt VINCZE

AMANDMANI 1 - 94 - Nacrt mišljenja Strategija EU-a za rodnu ravnopravnost

27-05-2020 LIBE_AM(2020)652467 PE652.467v01-00 LIBE
Evin INCIR

AMANDMANI 1 - 69 - Nacrt mišljenja Umjetna inteligencija u obrazovnom, kulturnom i audiovizualnom sektoru

27-05-2020 LIBE_AM(2020)652492 PE652.492v01-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

AMANDMANI 1 - 95 - Nacrt mišljenja Akt o digitalnim uslugama: poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta

26-05-2020 LIBE_AM(2020)652452 PE652.452v01-00 LIBE
Paul TANG

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 27. siječnja 2020. - Utorak, 28. siječnja 2020.

19-05-2020 LIBE_PV(2020)01-27-1 PE646.954v01-00 LIBE

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 25. svibnja 2020.

19-05-2020 LIBE_OJ(2020)05-25_1 PE652.394v01-00 LIBE

ZAPISNIK - Četvrtak, 2. travnja 2020.

18-05-2020 LIBE_PV(2020)04-02-1 PE650.397v01-00 LIBE

NACRT MIŠLJENJA s preporukama Komisiji o okviru etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija

18-05-2020 LIBE_PA(2020)652296 PE652.296v01-00 LIBE
Assita KANKO

NACRT IZVJEŠĆA o provedbi nacionalnih strategija integracije Roma: borba protiv negativnih stavova prema osobama romskog podrijetla u Europi

14-05-2020 LIBE_PR(2020)650654 PE650.654v03-00 LIBE
Romeo FRANZ

NACRT IZVJEŠĆA o jačanju slobode medija: zaštita novinara u Europi, govor mržnje, dezinformacije i uloga platformi

14-05-2020 LIBE_PR(2020)652307 PE652.307v01-00 LIBE
Magdalena ADAMOWICZ

AMANDMANI 1 – 32 - Nacrt mišljenja Preporuke za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske

14-05-2020 LIBE_AM(2020)652317 PE652.317v01-00 LIBE
Loránt VINCZE

NACRT PRIVREMENOG IZVJEŠĆA o Prijedlogu odluke Vijeća o utvrđivanju da postoji očita opasnost da Republika Poljska teško prekrši vladavinu prava

13-05-2020 LIBE_PR(2020)650665 PE650.665v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 27. travnja 2020.

12-05-2020 LIBE_PV(2020)04-27-1 PE652.269v01-00 LIBE

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 18. svibnja 2020.

11-05-2020 LIBE_OJ(2020)05-18_1 PE652.266v01-00 LIBE

NACRT MIŠLJENJA o preporukama za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske

07-05-2020 LIBE_PA(2020)650591 PE650.591v01-00 LIBE
Loránt VINCZE

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 12. svibnja 2020.

06-05-2020 LIBE_OJ(2020)05-12_1 PE650.677v01-00 LIBE

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 7. svibnja 2020.

30-04-2020 LIBE_OJ(2020)05-07_1 PE650.619v01-00 LIBE

NACRT PREPORUKE ZA DRUGO ČITANJE o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti

29-04-2020 LIBE_PR(2020)650522 PE650.522v02-00 LIBE
Jan-Christoph OETJEN

NACRT IZVJEŠĆA o Zakonu o digitalnim uslugama i pitanjima temeljnih prava

27-04-2020 LIBE_PR(2020)650509 PE650.509v01-00 LIBE
Kris PEETERS

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 27. travnja 2020.

23-04-2020 LIBE_OJ(2020)04-27_1 PE650.532v01-00 LIBE

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 23. travnja 2020.

17-04-2020 LIBE_OJ(2020)04-23_1 PE650.493v01-00 LIBE

NACRT MIŠLJENJA o umjetnoj inteligenciji u obrazovnom, kulturnom i audiovizualnom sektoru

16-04-2020 LIBE_PA(2020)650370 PE650.370v02-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK