Please fill this field

Najnoviji dokumenti

Neki dokumenti možda nisu dostupni na vašem jeziku pa će vam automatski biti predložena druga jezična verzija. Svaka jezična verzija prikazana je svojim simbolom. (e.g.: FR ).

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 22. rujna 2020.

14-09-2020 PECH_OJ(2020)09-22_1 PE657.322v01-00 PECH

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 47 - Σχέδιο γνωμοδότησης Γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα EL

11-09-2020 PECH_AM(2020)657146 PE657.146v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

Acordo entre a União Europeia e o Governo da República Popular da China sobre a cooperação em matéria de indicações geográficas e a proteção dessas indicações geográficas EN

09-09-2020 PECH_PA(2020)657257 PE657.257v01-00 PECH
Nuno MELO

MINUTES - Tuesday, 1 September 2020 - Thursday, 3 September 2020 EN

08-09-2020 PECH_PV(2020)09-01-1 PE657.236v01-00 PECH

NACRT IZVJEŠĆA Više ribe u morima? Mjere za promicanje oporavka stokova iznad najvišeg održivog prinosa, uključujući područja obnove ribljih stokova i zaštićena morska područja

10-07-2020 PECH_PR(2020)650373 PE650.373v01-00 PECH
Caroline ROOSE

RADNI DOKUMENT o posljedicama povećanja temperature morskih voda na riblje stokove i ribarstvo

09-07-2020 PECH_DT(2020)654107 PE654.107v01-00 PECH
Rosanna CONTE

NACRT MIŠLJENJA o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2021.

08-07-2020 PECH_PA(2020)654071 PE654.071v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ZAPISNIK - Četvrtak, 25. lipnja 2020.

29-06-2020 PECH_PV(2020)06-25-2 PE653.985v01-00 PECH

ZAPISNIK - Četvrtak, 11. lipnja 2020. - Petak, 12. lipnja 2020.

16-06-2020 PECH_PV(2020)06-11-2 PE653.801v01-00 PECH

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 25. lipnja 2020.

16-06-2020 PECH_OJ(2020)06-25_2 PE653.831v01-00 PECH

AMANDMANI 1 - 104 - Nacrt izvješća Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu i Protokol o njegovoj provedbi (za razdoblje 2020. – 2026.) između Europske unije i Republike Sejšela

08-06-2020 PECH_AM(2020)652613 PE652.613v02-00 PECH
Caroline ROOSE

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 25. svibnja 2020.

28-05-2020 PECH_PV(2020)05-25-2 PE652.453v02-00 PECH

AMANDMANI 26 - 107 - Nacrt izvješća Višegodišnji plan upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru, izmjena uredbi (EZ) br. 1936/2001, (EU) 2017/2107 i (EU) 2019/833 te stavljanje izvan snage Uredbe (EU) 2016/1627

27-05-2020 PECH_AM(2020)652493 PE652.493v01-00 PECH
Giuseppe FERRANDINO

MIŠLJENJE o preporukama za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske

26-05-2020 PECH_AD(2020)648399 PE648.399v03-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

AMANDMANI 92 - 371 - Nacrt izvješća Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1005/2008 i Uredbe (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kontrole ribarstva

20-05-2020 PECH_AM(2020)650701 PE650.701v02-00 PECH
Clara AGUILERA

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 18. svibnja 2020.

18-05-2020 PECH_PV(2020)05-18-1 PE652.395v01-00 PECH

AMANDMANI 372 - 683 - Nacrt izvješća o izmjeni uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1005/2008 i Uredbe (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kontrole ribarstva

15-05-2020 PECH_AM(2020)650704 PE650.704v01-00 PECH
Clara AGUILERA

AMANDMANI 684 - 995 - Nacrt izvješća Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1005/2008 i Uredbe (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kontrole ribarstva

15-05-2020 PECH_AM(2020)650705 PE650.705v01-00 PECH
Clara AGUILERA

AMANDMANI 996 - 1129 - Nacrt izvješća o izmjeni uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1005/2008 i Uredbe (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kontrole ribarstva

15-05-2020 PECH_AM(2020)652304 PE652.304v01-00 PECH
Clara AGUILERA

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 25. svibnja 2020.

11-05-2020 PECH_OJ(2020)05-25_2 PE650.722v01-00 PECH

ZAPISNIK - Četvrtak, 30. travnja 2020.

04-05-2020 PECH_PV(2020)04-30-1 PE650.642v01-00 PECH

NACRT IZVJEŠĆA koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu i Protokola o njegovoj provedbi (za razdoblje 2020. – 2026.) između Europske unije i Republike Sejšela

29-04-2020 PECH_PR(2020)648264 PE648.264v01-00 PECH
Caroline ROOSE

ZAPISNIK - Četvrtak, 23. travnja 2020.

28-04-2020 PECH_PV(2020)04-23-1 PE650.542v02-00 PECH

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 30. travnja 2020.

22-04-2020 PECH_OJ(2020)04-30_1 PE650.525v01-00 PECH

NACRT PREPORUKE o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu i Protokola o njegovoj provedbi (za razdoblje 2020. – 2026.) između Europske unije i Republike Sejšela

17-04-2020 PECH_PR(2020)648263 PE648.263v01-00 PECH
Caroline ROOSE

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 23. travnja 2020.

15-04-2020 PECH_OJ(2020)04-23_1 PE650.467v01-00 PECH

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru, izmjeni uredbi (EZ) br. 1936/2001, (EU) 2017/2107 i (EU) 2019/833 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2016/1627

14-04-2020 PECH_PR(2020)647097 PE647.097v01-00 PECH
Giuseppe FERRANDINO

ZAPISNIK - Utorak, 7. travnja 2020.

08-04-2020 PECH_PV(2020)04-07-1 PE650.402v01-00 PECH

AMANDMANI 1 – 55 - Nacrt mišljenja Preporuke za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske

06-04-2020 PECH_AM(2020)650357 PE650.357v01-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

NACRT MIŠLJENJA o preporukama za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske

02-04-2020 PECH_PA(2020)648399 PE648.399v02-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 7. travnja 2020.

02-04-2020 PECH_OJ(2020)04-07_1 PE650.360v01-00 PECH

AMANDMANI 1 - 69 - Nacrt izvješća Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Republike Senegala i Europske unije

27-02-2020 PECH_AM(2020)648400 PE648.400v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

ZAPISNIK - Srijeda, 19. veljače 2020. - Četvrtak, 20. veljače 2020.

25-02-2020 PECH_PV(2020)02-19-1 PE648.352v01-00 PECH

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1005/2008 i Uredbe (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kontrole ribarstva

19-02-2020 PECH_PR(2020)647060 PE647.060v01-00 PECH
Clara AGUILERA

NACRT PREPORUKE o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije o produljenju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije, koji prestaje važiti 15. studenoga 2019.

31-01-2020 PECH_PR(2020)644841 PE644.841v01-00 PECH
Clara AGUILERA

NACRT PREPORUKE o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna

30-01-2020 PECH_PR(2020)644777 PE644.777v01-00 PECH
Rosanna CONTE

AMANDMANI 33 – 58 - Nacrt izvješća Uvođenje ograničenja kapaciteta za bakalar u istočnom Baltiku, prikupljanje podataka i kontrolne mjere u Baltičkom moru te Uredba (EU) br. 508/2014 u pogledu trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti za flote koje love bakalar u istočnom Baltiku

30-01-2020 PECH_AM(2020)646964 PE646.964v01-00 PECH
Niclas HERBST

AMANDMANI 1 - 56 - Nacrt izvješća Sklapanje Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kabo Verdea (2019.–2024.)

30-01-2020 PECH_AM(2020)646968 PE646.968v01-00 PECH
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

NACRT PREPORUKE o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala

28-01-2020 PECH_PR(2020)646918 PE646.918v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

NACRT IZVJEŠĆA koji sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala

28-01-2020 PECH_PR(2020)646919 PE646.919v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 20. siječnja 2020. - Utorak, 21. siječnja 2020.

27-01-2020 PECH_PV(2020)01-20-1 PE646.878v01-00 PECH

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 u pogledu uvođenja ograničenja kapaciteta za bakalar u istočnom Baltiku, prikupljanja podataka i kontrolnih mjera u Baltičkom moru te Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti za flote koje love bakalar u istočnom Baltiku

13-12-2019 PECH_PR(2019)644735 PE644.735v01-00 PECH
Niclas HERBST

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 2. prosinca 2019. - Utorak, 3. prosinca 2019.

11-12-2019 PECH_PV(2019)12-02-1 PE644.871v01-00 PECH

MIŠLJENJE o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama

03-12-2019 PECH_AD(2019)641139 PE641.139v02-00 PECH
Pietro BARTOLO

MIŠLJENJE o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama

03-12-2019 PECH_AD(2019)641153 PE641.153v04-00 PECH
Pietro BARTOLO

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva (EFCA) za financijsku godinu 2018.

03-12-2019 PECH_AD(2019)642908 PE642.908v02-00 PECH
Nicolás GONZÁLEZ CASARES

AMANDMANI - Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2019-2024)

21-11-2019 PECH_AM(2019)644740 PE644.740v01-00 PECH
João FERREIRA

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 11. studenog 2019. - Utorak, 12. studenog 2019.

20-11-2019 PECH_PV(2019)11-11-1 PE643.204v01-00 PECH

AMANDMANI 1 - 11 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2018.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)

14-11-2019 PECH_AM(2019)643199 PE643.199v01-00 PECH
Nicolás GONZÁLEZ CASARES

AMANDMANI 1 - 64 - Nacrt mišljenja Sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama

14-11-2019 PECH_AM(2019)643202 PE643.202v01-00 PECH
Pietro BARTOLO

NACRT PREPORUKE o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kabo Verdea (2019.–2024.)

13-11-2019 PECH_PR(2019)641408 PE641.408v01-00 PECH
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

NACRT IZVJEŠĆA koji sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kabo Verdea (2019.–2024.)

13-11-2019 PECH_PR(2019)643077 PE643.077v01-00 PECH
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

NACRT PREPORUKE o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea i Europske zajednice

11-11-2019 PECH_PR(2019)643145 PE643.145v01-00 PECH
Nuno MELO

NACRT PREPORUKE o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau (2019. – 2024.)

21-10-2019 PECH_PR(2019)641178 PE641.178v01-00 PECH
João FERREIRA

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu nezakonodavne rezolucije o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau (2019. – 2024.)

21-10-2019 PECH_PR(2019)642938 PE642.938v01-00 PECH
João FERREIRA

NACRT MIŠLJENJA o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama

17-10-2019 PECH_PA(2019)641153 PE641.153v03-00 PECH
Pietro BARTOLO

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva (EFCA) za financijsku godinu 2018.

16-10-2019 PECH_PA(2019)642908 PE642.908v01-00 PECH
Nicolás GONZÁLEZ CASARES

ZAPISNIK - Srijeda, 2. listopada 2019. - Četvrtak, 3. listopada 2019.

10-10-2019 PECH_PV(2019)10-02-1 PE641.412v01-00 PECH

ZAPISNIK - Utorak, 24. rujna 2019.

30-09-2019 PECH_PV(2019)09-24-1 PE641.288v01-00 PECH

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 3. listopada 2019.

27-09-2019 ENVI_OJ(2019)10-03_1 PE641.316v01-00 ENVI PECH

NACRT PREPORUKE o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Gambije i Protokola o provedbi tog Sporazuma o partnerstvu

13-09-2019 PECH_PR(2019)641099 PE641.099v01-00 PECH
Carmen AVRAM