Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu i Protokol o njegovoj provedbi (za razdoblje 2020. – 2026.) između Europske unije i Republike Sejšela

2020/0002(NLE) Nezakonodavni postupci
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

Nadležni odbor

Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Republike Senegala i Europske unije - Prijedlog nezakonodavne rezolucije o postupku suglasnosti

2019/0226M(NLE) Nezakonodavni postupci
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA [Renew]

Nadležni odbor

Višegodišnji plan upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru, izmjena uredbi (EZ) br. 1936/2001, (EU) 2017/2107 i (EU) 2019/833 te stavljanje izvan snage Uredbe (EU) 2016/1627

2019/0272(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
PECH

Giuseppe FERRANDINO [S&D]

Nadležni odbor

Obnova ribljih stokova u Sredozemnome moru: procjena i sljedeći koraci

2019/2178(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
PECH

Raffaele STANCANELLI [ECR]

Nadležni odbor

Osiguravanje ispunjavanja ciljeva u pogledu obveze iskrcavanja iz članka 15. zajedničke ribarstvene politike

2019/2177(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
PECH

Nadležni odbor

Posljedice povećanja temperature mora za riblje stokove i ribarstvo

2019/2163(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
PECH

Rosanna CONTE [ID]

Nadležni odbor

Više ribe u morima? Mjere za promicanje oporavka stokova iznad najvišeg održivog prinosa, uključujući područja obnove ribljih stokova i zaštićena morska područja

2019/2162(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

Nadležni odbor

Ribarstvo budućnosti: privlačenje nove generacije radne snage u ribarsku industriju i otvaranje radnih mjesta u obalnim zajednicama

2019/2161(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
PECH

Manuel PIZARRO [S&D]

Nadležni odbor

Utjecaj morskog otpada na ribarstvo

2019/2160(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
PECH

Catherine CHABAUD [Renew]

Nadležni odbor

Izazovi i prilike za sektor ribarstva u Crnom moru

2019/2159(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
PECH

Ivo HRISTOV [S&D]

Nadležni odbor